Displaying items by tag: Trener 1

mandag, 31 januar 2022 07:54

Nå er det satt opp ekstra trenerkurs

– Etter stor pågang har vi nå satt opp et ekstra assistenttrener- og et ekstra trener 1-kurs, forteller NSFs utdanningsansvarlige, Emilie Kathrin Vabø.

Derved vil det være gode muligheter for flere til å gå løs på de to nederste trinnene i trenerløypa for norsk seilsport. Trener 1-kurset som starter i januar er allerede i full gang, men fikk du ikke sjansen til å bli med der, byr sjansen seg nå på nytt i slutten av februar. 

Assistenttrenerkurs for hjelpende hender

Assistenttrenerkurset er for dem som vil bistå i den ukentlige treningen i foreningen eller på foreningens sommerleire. Kurset retter seg følgelig like mye mot foreldre som mot ungdom. På kurset handler det mye om rollen til en barne-trener og om viktigheten av at de unge seilerne skal oppleve mestring og trygghet – og derved utvikle seilglede.

Assistenttrenerkurset foregår 2., 3. og 7. mars på Teams og på kveldstid – fra kl 18 til kl 21. Av forkunnskaper som kreves det at man har litt seilerfaring.

Mer om assistenttrener-kurset og påmelding

Grunnkurset i trenerløypa

Trener 1-kurset er selve grunnkusret for alle som vil bli seiltrenere i seilforeningen sin – eller gå videre i en trenerkarriere etter det. Ved bestått kurs skal du kunne være trener for seilere opp til et norgescup-nivå, og kurset vil gi deg innsikt og forståelse for treningsprosessen og barneidrettens verdigrunnlag. Kurset fokuserer på at man som trener skal inspirere til seilglede og mestring. Blant mye annet.

For å bli Trener 1 må man gjennom 45 timer med teori og ditto timer med praksis. Noen av teorien er med lærer, og noe av det må man gjennomføre som egne studier og ved å ta e-læringskurs. Trener 1-kurset starter med undervisning 28. februar og går deretter over fem dager med tre timer lang undervisning – hvoretter man må fortsette. mer på egenhånd.

Mer om trener 1-kurset og påmelding

Published in Forsiden
tirsdag, 02 november 2021 12:27

Vil du bli trener? Kursene starter nå!

To viktige trenerkurs er rett rundt hjørnet. Det er ledige plasser og det er fortsatt mulig å melde seg på til begge kursene. Trener 1-kurset starter 15. november og trener 2-kurset 8. november.

15. november starter det første av tre trener 1-kurs denne vinteren. Målet med dette kurset er å utdanne trenere som kan fungere rundt om i de lokale seilforeningene.

– Som ferdigutdannet trener 1 skal du kunne fungere som ansvarlig klubbtrener for nybegynnere (7 år +) opp til viderekommende og unge regattaseilere (10–14 år), heter det i beskrivelsen av kurset.

Kurset foregår digitalt på Teams i økter á tre timer fra kl 18 til 21 de seks kveldene det går over. Den første bolken foregår 15., 16., 17 og 18. november og den andre 23. og 24. november.

For å delta må man ha fylt 15 år i år og ha god jolle-, skiff- eller bretterfaring eller annen inngående seilerfaring. Etter kurset følger egenstudier og praksis før man er ferdig utdannet.

Kurset ledes av Emilie Kathrin Vabø og påmelding skjer på Min Idrett

Se for øvrig hele NSFs kursoversikt

Trener 2-kurs starter 8. november

Trener 2-kurset igangsettes allerede 8. november. Det løper igjennom hele vinteren der kandidatene skal igjennom ulike temaer. Kurset strekker seg over 60 kurstimer, og kandidatene må sette av minst 30 timer til egenstudier. Kandidatene må ha fylt 17 år i år og ha gjennomført trener 1-utdannelsen. I tillegg kreves at man har hatt minimum 90 timers praksis.

En ferdigutdannet Trener 2 skal kunne ha ansvaret for ungdomsseilere fra 12/13 til 16/17 år som ønsker å utvikle seg til nasjonalt toppnivå i sine klasser, og etter endt utdanning skal deltagerne ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og konkurransesituasjonen. Påmelding skjer på Min idrett.

Det første temaet som står på kursplanen og som starter 8. november kl 18:00, er mental treningslære, som innbefatter coaching, pedagogikk, idrettspsykologi, kommunikasjon og treningsplanlegging.

Denne bolken fortsetter 9., 15., 16. og 22. november fra kl 18:00 til 21:30.

Det videre programmet er:

Fysisk Treningslære

14. januar (kl 17:00–20:00), 15. januar (kl 09:00–17:00) og 16. januar (kl 09:00–16:00). Foredragsholdere vil være Frank Kirkeland, Iens Ludvig Høst, Anette Melsom Myhre og Eirik Verås Larsen.

Arrangementsadministrasjon (inkl «arrangør»):

01., 02., 08., 09. og 10. februar (15. februar reservedag). Alle dager kl 18:00–21:30 på Teams. Foredragsholdere: Henrik Wigers Larsen, Emilie Kathrin Vabø og Iens Ludvig Høst.

Kappseilingsreglene, dommer/banedommer, protester og høringer:

14., 15., 21., 22. og 23. mars.  Alle dager kl 18:00–21:30 på Teams.

Praksis:  

01.–3. april NSF vårsamling.  (fredag 1700-2100 – lørdag 0900-2100, søndag 0800-1700)

Praksisen innbefatter coaching, arrangement, banedømming, protestkomité og høringsspill.

Les mer om Trener 2-utdanningen.

Published in Forsiden
fredag, 30 april 2021 08:22

Meld deg på trenerkurs for sommercamper

Sommercampene i seilforeningene tegner til å bli mer populære enn noen gang i år, og det er behov for kvalifisert hjelp til dem. Nå starter trenerkurs som er spesielt rettet mot sommercampene. 

– Ja, det er en svært gledelig oppslutning om årets sommercamper og flere seilforeninger melder allerede om at de er fullbooket. Campene er blitt veldig populære rundt om i landet, og de er en viktig rekrutteringskilde for seilforeningene, sier Iens Ludvig Høst, utdanningsansvarlig i NSF.

Og som utdanningsansvarlig har han fått flere forespørsler om opplæring av trenere og assistenter på sommercampene, noe han selv også er svært opptatt av. Med mange deltagere vil det også være behov for hjelpende hender, og det er mange av seilforeningene som bruker ungdommene sine som instruktører. Det gir dem verdifull erfaring, samtidig som de har en fin sommerjobb. 

Iens Ludvig Høst mener det er en stor fordel om de også har formell kompetanse i bunnen.

– Det er viktig at de som leder og assisterer ved sommercampene, har en god bakgrunn og kompetanse, for sett med NSF-øyne så ønsker vi jo at de skal gi barna litt lærdom og grunnlag for å kunne seile og være på sjøen, slik at campene først og fremst handler om seiling, og at det skapes mye lek og moro med båtene på vannet, sier han.

Trener 1-kurs rett rundt hjørnet

For å legge til rette for at sommercampene skal ha et slikt innhold, har NSF utarbeidet et forslag til ukesprogram for sommercampene som heter «Peiling på seiling for sommercamper» som de arrangerende seilforeningene kan støtte seg til og følge.

For å skolere trenere og assistenttrenere arrangerer NSF nå et trener 1-kurs som starter allerede 11. mai. Det vil ha sommercampene i fokus, men det er også et ordinært kurs som gir generell trener 1-kompetanse.

Kurset går over fem kvelder på Teams: 11.–12. mai pluss 18., 19. og 20. mai – alle dagene fra kl 17:30 til 21:30. Det gir tilsammen 20 timer. I tillegg vil deltagerne få praksis i samarbeid med seilforeningene i deres eget miljø. 45 timer praksis må man ha for å få trener 1-papirene undertegnet. Man må også lage en rapport om praksisen sin med noen reflekterende tanker rundt temaet for kurset. 

Les mer om Trener 1-kurset. Der finner du også link til påmeldingen i Min idrett.

Kurs for assistenttrenere

I tillegg til trener 1-kurset arrangerer NSF også et assistenttrener-kurs. Det er beregnet på både ungdommer og foreldre/voksne som ønsker å hjelpe til. Det er et helt grunnleggende kurs på over tre kvelder på Teams. Kurset foregår 1., 2. og 3. juni. Hver av kveldene har en varighet på fire timer; fra kl 17:30 til kl 21:30.

Iens Ludvig Høst forteller at flere seilforeninger har ytret ønske om å få ta med undommer ned til 14 år på assistenttrenerkurs, noe NSF stiller seg positive til.

– Påmeldingssystemet i Min idrett tillater imidlertid ikke at så unge melder seg på, så derfor kan seilforeningene sende slike påmeldinger direkte til meg, sier Iens Ludvig Høst 

I tillegg til disse tre kveldene skal deltagerne på kurset ha en kveld med praksis i foreningen som de hører hjemme i. Der skal man gjennomgå praktiske øvelser i rigging av båter, hvordan man sitter i dem, kjøring med RIB og ikke minst alt som er knyttet til sikkerhet.

– Sikkerhetsaspektet er veldig viktig, understreker Iens Ludvig Høst.

Assistentkurset handler mye om hvordan man skal kunne tilrettelegge for deltagerne, men man får også grunnleggende lærdom rundt det å ha en trenerolle for barn.

Påmelding 1.–3. juni

– Som sagt, mange har spurt oss om å avholde disse kursene nå i forkant av sommercampene, så jeg både håper og tror på stor deltagelse. Med den store interessen det er for campene og seiling generelt har seilforeningene rundt om i landet et stort behov for flere hjelpende hender enn hva de har i dag, sier Iens Ludvig Høst.

Published in Forsiden
Tagged under
mandag, 11 november 2019 21:52

Trener 1-kurs ble spesielt spennende

Stor alders-og erfaringsspredning bidro til at de 15 deltagerne Sandefjord, Horten, Holmestrand, Drammen og Svelvik fikk et spesielt spennende trener 1-kurs.

Kurset ble avholdt i Holmestrand i regi av Iens Ludvig Høst fra Norges Seilforbund fra 18 til 20. oktober.

– Det ble et helt spesielt og spennende kurs. Stor aldersspredning og stor erfaringsspredning på engasjerte og ivrig deltagende kandidater gjorde at vi fikk mange og spennende diskusjoner.  Vi diskuterte foreldre og foreldreroller, trenerrollens utrolig mangefasetterte sammensetning, hvordan man kan få flere sommerskoledeltagere til å bli regelmessig trenende seilere i foreningen og om utviklingen av et bærekraftig ungdomsmiljø i klubben. Og så videre. Vi hadde mye å snakke om, sier Iens Ludvig Høst.  

Han mener Holmestrand Seilforening har store muligheter til å ha gode treningsområder både for nybegynnere, unge jolleseilere, storbåtseiling for ligaarrangementer.

– Holmestrand Seilforening ligger jo fantastisk plassert mot fjorden.  Banene kan legges innenfor moloen for nybegynnere og tett opp til moloen i de fleste vindretninger for større båter.  

Published in Forsiden
Tagged under