Displaying items by tag: kursoversikt

mandag, 13 juni 2022 12:56

Mange kurs å se frem til!

Mulighetene er mange til å kunne heve sitt eget kompetansenivå i løpet av høsten og den kommende vinteren. NSF har lagt opp til en imponerende aktivitetskalender.

– Under pandemien la vi stor vekt på å tilby kurs og seminarer slik at seilere flest rundt om i landet kunne spe på kunnskapene sine og seilforeningene få nye arrangører, trenere og dommere. Pandemien ga oss også erfaring med å gjennomføre kurs og seminarer digitalt, og det har vært veldig verdifullt, sier Iens Ludvig Høst i NSFs administrasjon.

– Å gjennomføre kurs og seminarer på Teams gjør at vi kan nå alle rundt om i landet, og det at man slipper å reise noe sted, gjør at man sparer penger, tid og miljøet.

NSFs administrasjon har nå foreslått et omfattende kursprogram som nå er i ferd med å bli spikret. I utgangspunktet vil nesten alle kurs og seminarer bli gjennomført digitalt, men noe av utdanningen vil også kreve fysisk tilstedeværelse.

Påmelding til kursene skjer via Norges Idrettsforbunds portal «Min idrett». Der vil man også kunne lese mer om hva kursene inneholder.

Her er et tentativt program – så det er bare å begynne å planlegge. Det er ingen grunn til å gå i dvale i den mørke årstiden!

NSF Kurs og seminarer 2022/2023

 • 26. oktober: Arrangør-seminar
 • 6. november: Seminar om anlegg- og driftsfinansiering
 • 10. november: Trener 2-kurs starter med programmøte på Teams
 • 16. november: Arrangør-seminar
 • 20. november: Fagseminar om 29er med Bjørn Forslund og Måns Hallström
 • 22., 23., 24., og 30. november: Regionaldommerkurs
 • 1. desember: Banedommerkurs
 • 5., 6., 7., 12. og 13. desember: Trener 1-kurs
 • 7. desember: Arrangør-seminar
 • 19. desember: Seminar om valgkomité-arbeid
 • 11. januar: Arrangør-seminar
 • 17.–19. januar: Fellesseminar for landslagstrenere og utøvere
 • 22. januar: Fagseminar om ILCA med Anton Garotte, Line Flem Høst og Hermann Tomasgaard
 • 23.–25. januar: Assistenttrener-kurs
 • 29. januar: Fagseminar om Optimist med Fredrik Lööf og Mathias Mollatt
 • 1. februar: Arrangør-seminar
 • 5. februar: Fagseminar om WASZP med Thomas Nilsson og Mads Severin Hassum Olsen
 • 8., 9., 13., 14. og 15. februar: Trener 1-kurs
 • 12. februar: Fagseminar om iQFOiL med Celia Valeur Børresen og dansk trener
 • 5. mars: Fagseminar om regatta- og mesterskap-coaching
 • 8. mars: Arrangør-seminar
 • 20., 21., 27. og 28. mars: Nasjonaldommerkurs
 • 29. mars: Arrangør-seminar
 • 16. april: Seminar om styrearbeid
 • 19. april: Banedommerkurs
 • 8.–10. mai: Assistenttrener-kurs
Published in Forsiden
Tagged under
fredag, 17 september 2021 13:00

Tid for faglig påfyll

Høstmørket siger på, sesongen er på hell og det det er tid for å se fremover mot neste sesong. Det er med andre ord tid for å få faglig påfyll og lære noe nytt. NSF har satt opp kurskalenderen for vinteren.

Seilsporten er helt avhengig av å ha gode, aktive medlemmer i seilforeningene og klasseklubbene. Det trengs tillitsvalgte styremedlemmer, frivillige som stiller opp i ulike sammenhenger, og det er behov for trenere og dommere for å kunne gi de tilbudene til seilerne som man ønsker å gi dem. Den beste forutsetningen for å få til dette, er å tilføre kunnskap og lærdom i alle ledd.

Norges Seilforbunds ser det derfor som en av sine viktigste oppgaver å tilrettelegge for dette og å tilby utdannelse til trenere, dommere og hele tillitsmannsapparatet rundt om i foreningene og klasseklubbene. Høsten, vinteren og våren er den beste tiden, og nå foreligger vintersesongens kurskalender der det bare er å merke av i kalenderen og huke seg inn på de aktuelle kursene og seminarene.

Ikke alt er hundre prosent fastlagt ennå, men du vil alltid kunne finne en oppdatert oversikt over de ulike kursene på seilforbundets nettside, www.seiling.no.

Påmelding til de ulike kursene skjer gjennom «Min idrett»

Assistenttrener-kurs

KURS 1: 19.–20. april og 25.–26. april 2022

Kurset foregår digitalt på Teams fra kl 18 til 21 over fire kvelder. I tillegg blir det en time med praksis i kursdeltagerens egen seilforening. Kurset ledes av Emilie Kathrin Vabø

KURS 2: 23.–24. april 2022

Kurset foregår ved fysisk oppmøte i Arendal og ledes av Iens Ludvig Høst.

Trener 1-kurs

KURS 1: 15.–18. november og 23.–24. november 2021

Kurset foregår på Teams i økter á tre timer fra kl 18 til 21 de seks kveldene. Kurset ledes av Emilie Kathrin Vabø

KURS 2: 7.–9. januar 2022

Kurset foregår på Teams. 7. januar er det en kveldsøkt fra kl 18 til 21. Lørdag 8. og søndag 9. januar varer kurset fra kl 09 til 18.

KURS 3: 2.–3. mai og 9.–12. mai

Kurset foregår på Teams i økter á tre timer fra kl 18 til 21 de seks kveldene. Kurset ledes av Emilie Kathrin Vabø

Trener 2-kurs

Det arrangeres ett kurs som inneholder disse elementene og som går over disse dagene:

Mental treningslære ved Iens Ludvig Høst

8.–9. november, 15.–16. november og 22.–23. november 2021 på Teams fra kl 18 til 21 på de oppgitte datoene. Alle dagene inngår i kurset.

Fysisk treningslære ved Anette Melsom Myhre og Frank Kirkeland

14.–16. januar. Fysisk oppmøte hos NTG i Bærum.

Arrangementsadministrasjon ved Henrik Wigers Larsen og Emilie Kathrin Vabø

1.–2. februar og 8.–9. februar 2021 på Teams fra kl 18 til 21 på de oppgitte datoene. 15. og 16. februar er reservedager om det skulle trengs for å komme igjennom pensum.

Kappseilingsreglene ved Emilie Kathrin Vabø og andre fagpersoner

14.–15. mars og 21.– 22. mars på Teams fra kl 18 til 21 på de oppgitte datoene. 23. og 24. mars er reservdager.

Praktisk trening og gjennomgang av Regel 42-praksis, dømming, arrangement og coaching. Kursledere er Emilie Kathrin Vabø og Iens Ludvig Høst

1.–3. april 2022. Praksis på NSFs vårsamling med aktive seilere.

Trener 3-kurs

Deltagerne følger eget program.

Arrangørkurs

Det vil bli avholdt ett kurs denne høsten. Passer ikke det, vil et nytt kurs bli arrangert våren 2022.

Regattasjef-kurs

Det vil bli avholdt et kurs i mars.

Dommerkurs

Det vil bli avholdt ett kurs denne høsten. Passer ikke det, vil et nytt kurs bli arrangert våren 2022.

Forbundsdommerkurs

Det vil bli avholdt kurs i februar og mars

Direktedommer-kurs

Det vil bli avholdt ett kurs i forbindelse med det første seilsportsliga-stevnet i 2022

Banedommerkurs

Det vil bli avholdt et kurs før første norgescup-helg i 2022 og ytterligere et kurs før den neste norgescup-helgen

Fagseminarer

I tillegg til de ulike kursene vil det bli avholdt en rekke fagseminarer på Teams som vil være åpne for alle.

 • 21. november 2021: Seksuell trakassering i idretten. Seminaret foregår i regi av Norges Idrettsforbund.
 • 16. januar 2022: Miljøet i seilforeningene med fokus på foreldre. Seminaret ledes av Iens Ludvig Høst.
 • 23. januar 2022: Miljøet i seilforeningene med fokus på seilerne. Seminaret ledes av Iens Ludvig Høst.
 • 6. februar 2022: Seilsportens anleggsfinansiering.
 • 13. mars 2022: Styre-arbeid i seilforeningene.
 • 3. april 2022: Bruk av Manage2Sail.
Published in Forsiden
torsdag, 10 september 2020 20:58

Det store kompetanse-løftet 2020/21

Norges Seilforbund presenterer nå et omfattende utdanningstilbud. – Målet er at norsk seiling skal komme styrket ut av koronakrisen i form av et formidabelt kompetanseløft, sier Per Christian Bordal.

Korona-krisen har snudd opp ned på mye – og for å redusere smitte, er mye aktivitet i hele samfunnet blitt stengt ned. Seilsporten har som de fleste andre idretter opplevd begrensninger når det gjelder utfoldelse og aktivitet. Det har blant annet ført til færre reiser og mer seiling lokalt i seilforeningene. Situasjonen har tvunget, men også inspirert, seilforeninger, klasseklubber og Norges Seilforbund til å tenke alternativt – og offensivt.

Koronatiden har dessuten bidratt til at hele Norge har fått øynene opp for hvilke muligheter som fins i form av digitale møteplasser. Teams og Zoom er blitt hverdagsord. Plutselig er ikke det å møte hverandre fysisk i et kurslokale, en nødvendighet. Midler er blitt frigjort, og Norges Seilforbund har sett det som en unik mulighet til å kunne gå ut med et større og bredere utdanningstilbud som vil kunne nå atskillig flere enn tidligere.

Et stort kompetanseløft

Nå er dette kurstilbudet mer eller mindre klart, og det er svært omfattende. Programmet starter i oktober og varer helt til april i 2021.

– Målet er at vi skal komme styrket ut av denne koronaperioden ved å lage kurs og seminarer som appellerer, og som kan gjennomføres med de begrensningene som vi nå har om dagen. Klarer vi å gjennomføre dette – og det skal vi klare – vil vi ha foretatt et betydelig løft for fremtiden for norsk seiling, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Det aller meste vil foregå digitalt.

– Hele Norge har jo fått øynene opp for mulighetene som ligger i digitale møter. Nå er det ikke lenger snakk om at kursene skal være digitale, men om hvordan vi skal legge opp kursene for at de skal fungere best mulig digitalt, sier han.

Og dette vil det bli jobbet med kontinuerlig gjennom vinteren: Utnytte det digitale formatet på best mulig måte. 

 20160424 124308 MJP 2
 ARRANGØRER: Det er behov for folk som vil være med på å arrangere regattaer, og ikke minst er det behov for yngre krefter. Muligheten til å få nødvendig kompetanse er stor i vinter. FOTO: Morten Jensen

Praksis i foreningene

– Men, sier Bordal.

– En viktig del av det vi legger opp til, er at utdanningskursene i større grad enn før også skal inneholde en praksisdel. Praksisdelen skal utføres i kursdeltagernes lokalforeninger, og på den måten vil foreningene også få umiddelbar glede av de i foreningen som går på kurs. På den måten vil kursene også bidra positivt til driften av seilforeningene. Et vinn/vinn-forhold med andre ord.

Utdanningsansvarlig Iens Ludvig Høst har satt sammen det omfattende programmet som nå presenteres.

– Iens Ludvig tok i bruk digitale møter og holdt slike kurs allerede høsten 2019, flere måneder før koronavirsuet tvang alle inn i dette digitale landskapet. Og da klubbkonferansen måtte avlyses i mars, tok Iens Ludvig på seg ansvaret for å gjennomføre deler av programmet som vi skulle ha hatt på nettet. Dette ble det virkelige gjennombruddet for denne typen kurs. Vi så i praksis at det fungerte veldig bra. Nå har Iens Ludvig lagt ned et imponerende arbeid i å sette sammen et program som skal løpe gjennom hele den mørke årstiden vi har i vente, sier Bordal.

Kursene retter seg i første rekke mot trenere, arrangører og dommere. Håpet er at det som disse kursene avstedkommer, igjen vil inspirere seilforeninger og klasseklubber til å arrangere kurs og treninger rettet mot medlemmer og seilere rundt om i hele seil-Norge.

 20160423 080937 MJP 2
LÆRER: Bjørnar Erikstad vil være sentral i flere av kursene som blir arrangert denne vinteren. FOTO: Morten Jensen

Fantastisk flott

– Jeg synes dette tiltaket er helt fantastisk, og koronaperioden vi har vært igjennom, har vist oss at nettundervisning har noe for seg. Nå gjelder det å finne en fin form og kombinere det med praksis. Dette gjør at man kan kjøre mange kurs til en lav kostnad, sier Niclas Fure i KNS.

Han er spesielt begeistret for opplegget med at praksis skal gjennomføres i egen forening.

– Det fordrer imidlertid at foreningene er flinke til å slippe til alle de som går på kurs og lar de få prøve seg, sier han.

Kompetanse gjør det morsomt

– Jo flere som innehar kompetanse, desto morsommere blir det å arrangere og være med på å arrangere regattaer, sier Henrik Wigers Larsen, som sitter i Arrangement- og dommerutvalget (ADU) i NSF,

Han mener nettbasert undervisning har vist sin fortreffelighet og tilgjengelighet, og han mener denne undervisningsformen også tiltrekker seg flere unge. Og flere unge på arrangør-siden trenger norsk seilsport.

– Vel så viktig som å få økt kompetanse i det øvre skiktet, er det imidlertid å lære opp pårørende som ikke kommer naturlig fra seilmiljøet. Med kompetanse vil de se på seiling på en annen måte enn de vil gjøre om de ikke vet. Kompetanse vil gi dem en bedre forståelse og  et større utbytte av det de er med på, mener Wigers Larsen.

20160423 081056 MJP 2 
 MORSOMT: – Det blir morsomt å være med når man har forståelse for hva seiling går ut på, mener Henrik Wigers Larsen. FOTO: Morten Jensen

– Jeg tror vi nå har en unik sjanse til virkelig å få til noe stort denne vinteren, og at aktivitetene vil gjøre sitt til at vi til våren står bedre rustet enn noen sinne. Jeg tror også det at vi lager et utvidet kursmiljø på en felles plattform, vil inspirere mange til å praktisere og gjøre en innsats når vi endelig kan slippe seilingen løs igjen – forhåpentlig til neste år, sier Iens Ludvig Høst.

Nedenunder finner du alle kursene. Oversikten vil kontinerlig bli oppdatert. 

26 okt
Arrangør II -Seiling-Kurs
Dato okt.26.2022 18:00 - mar.28.2025 22:00

Arrangørseminarer (leder fram til både arrangør og regattasjefkompetanse); 1800-2200 hver gang 26.10, 16.11, 07.12, 11.01, 01.02, 08.03 og 29.03 Henrik Wigers Larsen og Per Bakke. 

Pris kr 1500.-. ...

Read more

26 okt
Regattasjef -Seiling-Kurs
okt.26.2022 18:00 - mar.28.2025 22:00

Arrangørseminarer (leder fram til både arrangør og regattasjefkompetanse); 1800-2200 hver gang 26.10, 16.11, 07.12, 11.01, 01.02, 08.03 og 29.03 Henrik Wigers Larsen og Per Bakke. 

Pris kr 1500.-. ...

Read more

10 nov
Trener 2 -trenerløypa seiling
nov.10.2022 17:30 - 18:00
Waspz- foilende enmannsjolle
Foto:Trond Teigen

Programmøte 10.november, TEAMS 18-2000                      Iens Ludvig Høst

Fysisk treningslære og treningsplanlegging 14., 15., 16., 21. og 22. november 1800-2130.

Iens Ludvig Høst, Frank Kirkeland og Eirik Verås...

Read more

22 nov
Regionaldommerkurs
nov.22.2022 17:30 - nov.30.2022 21:30

Praktisk informasjon:
Dommerkurs for utdanning til Regionaldommer (tidligere kretsdommer) på TEAMS. 
Utdanningen gjennomføres seminarbasert som følger:

22., 23., 24., og 30. november.  TEAMS...

Read more

5 des
Trener 1 -trenerløypa seiling
des.05.2022 18:00 - des.13.2022 21:30
Waspz- foilende enmannsjolle
Foto:Trond Teigen

Trener 1 Trenerløypa Seiling blir gitt som et nettbasert TEAMSkurs over 5 kvelder med tot 20 timers undervisning.  I tillegg skal deltakerne på forhånd ha gått gjennom et antall NIF e-kurs;...

Read more

5 jan
Direktedommerkurs 2023
jan.05.2023 9:30 - okt.01.2023 16:00

Direktedommer; settes opp som TEAMS-kurs før ligastevnene – med praksis under stevnet

Pris kr 2.000.-                                                                        Kursansvarlig;  Etter avtale med  DU.  For mer informasjon kontakt NSF administrasjon; Iens Ludvig...

Read more

17 jan
Trener 3 - fellesseminar med LL
jan.17.2023 9:00 - jan.19.2023 16:00

Trener 3; 

Fellesseminar med landslagstrenere/utøvere; 17., 18. og 19.          Eirik Verås Larsen

januar.                                                                                                          og Iens Ludvig Høst

Programmet settes videre i samarbeid med NIF/OLT

23 jan
Assistenttrener seiling
jan.23.2023 18:00 - jan.24.2023 21:00
Waspz- foilende enmannsjolle
Foto:Trond Teigen

Assistenttrener Seiling blir gitt som et Teams kurs.

Kurset foregår 23., 24. og 25 januar 2023, alle dager kl. 18:00 - 21:00 på Teams
med tillegg av en kveld i egen forening med praktisk gjennomgang

Innhold

NSF...

Read more

8 feb
Trener 1 -trenerløypa seiling
feb.08.2023 18:00 - 18:30
Waspz- foilende enmannsjolle
Foto:Trond Teigen

Trener 1 Trenerløypa Seiling blir gitt som et nettbasert TEAMSkurs over 5 kvelder med tot 20 timers undervisning.  I tillegg skal deltakerne på forhånd ha gått gjennom et antall NIF e-kurs;...

Read more

20 mar
Nasjonaldommerkurs
mar.20.2023 18:00 - mar.28.2023 21:30

TEAMS

20., 21., 27. og 28. mars 1800-21.30                                    Kursansvarlig; etter avtale med

Påmeldingsfrist 15.mars                                                       dommerutvalget

Pris kr 1500.- som utfaktureres seilforeningen

Forkunnskaper; som for Regionaldommer samt god...

Read more

8 mai
Assistenttrener seiling
mai.08.2023 18:00 - mai.10.2023 21:00
Waspz- foilende enmannsjolle
Foto:Trond Teigen

Assistenttrener Seiling blir gitt som et Teams kurs.

Kurset foregår 8, 9, og 10 mai 2023, alle dager kl. 18:00 - 21:00 på Teams
med tillegg av en kveld i egen forening med praktisk gjennomgang

Innhold

NSF...

Read more

Published in Forsiden
Tagged under
søndag, 17 mars 2019 12:05

Aktuelle kurs

Øvrige kurs:

​Type kurs Kursstart ​Dato ​Sted ​Påmelding
WS Personlig Sikkerhetskurs Klikk påmeldingslenke Horten, RS Noatun Påmelding(ekstern)
​Seilmåler-Teori ​E-Kurs ​E-kurs PÅMELDING/gjennomføring
​Kappseilingsreglene ​E-kurs ​E-kurs PÅMELDING/gjennomføring


Påmeldingen benytter MinIdrett, lag ny bruker hvis du ikke er det fra før av. Er du medlem av seilforening - pass på at du er registrert mot din klubb. Les mer her: https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning#Ny_Bruker

​Seilskoler, sommerskoler og andre kurs som avholdes av foreninger legges ut på deres hjemmesider. Finn din nærmeste forening her.

 

Published in Utdanning
Tagged under