Displaying items by tag: Klubbkonferanse

fredag, 25 mars 2022 09:33

Paraseiling på fremmarsj i Norge

Paraseiling blir nå igangsatt i flere seilforeninger, og målet er at seilere med funksjonsnedsettelse skal være en naturlig del av det norske seilmiljøet. Under klubbkonferansen fortalte Hedda Sørensen om hvordan arbeidet skrider frem.

Norge har hatt fremtredende parautøvere i seiling, og helt siden paralympics ble introdusert i 1996, har Norge vært representert. I 2012 vant det norske Sonar-laget med Alkesander Wang-Hansen, Marie Solberg og Per Eugen Kristiansen bronsemedalje. Den mest fremtredende norske paraseileren har Bjørnar Erikstad vært. Han har deltatt i fire paralympics og ble nummer fem i 2016.

Bak disse stjernene har imidlertid det norske paraseiling-miljøet vært tynt – for ikke å si ikke-eksisterende, men nå begynner ting å skje.

I 2019 ble det igangsatt et paraseiling-prosjekt i KNS. Det samlet til å begynne med fem seilere. Nå er de i gjennomsnitt på hver ukentlig trening. I 2021 kom Asker Seilforening i gang for fullt, og nå i 2022 igangsettes det et nytt prosjekt på Mjøsa i regi av Hamar Seilforening.

Under klubbkonferansen i Oslo fortalte Hedda Sørensen om hvordan dette arbeidet skrider frem. Hun er ansvarlig for paraseilingen i Norges Seilforbund og er selv utfdannet ergoterapeut. Hedda har vært med på å igangsette aktivitetene i KNS og Asker – og hun vil være med på Hamar.

Hun understreker at dette er lavterskel-tilbud og at dette ikke er komplisert. Erfaring viser at de som kommer når det tilbys paraseiling, er folk med relativt beskjedne fysiske handicap.

– Dette er ikke vanskelig å få til, og man behøver ikke gjøre det vanskeligere enn det er. Man må ikke ha spesialtilpassete båter og kraner til å løfte seilere om bord.

Nå står hun klar til å hjelpe flere seilforeninger i gang, og til dem som vil gjøre det, sier hun:

– Husk at jeg holder dere i hånden, og jeg slipper den ikke før dere har lykkes!

Du kan se hele innlegget til Hedda Sørensen under klubbkonferansen 2022 nedenunder.

Published in Forsiden
torsdag, 17 mars 2022 10:06

SeilUT skaper aktivitet blant turseilerne

Hvordan skal en seilforening engasjere alle turseilerne? SeilUT er et konsept som brer om seg i stadig større deler av landet.

– Ålesunds Seilforening er en fin seilforening, men det skjedde altfor lite for turseilerne i foreningen. Noe måtte gjøres.

Slik innledet Tom Skrede i Ålesunds Seilforening sitt innlegg under Norges Seilforbunds klubbkonferanse 12. mars. Og at dette var noe viktig å få gjort noe med, understreker det faktum at foreningen måtte gå til naboforeningen Molde for å hente inspirasjon og finne kunnskap. Molde Seilforening har vært selve oppfinneren av konseptet SeilUT.

– Ja, det sitter virkelig langt inne for en sunnmøring å gå til Molde for å be om råd…, understreket Skrede.

Men, så ble gjort, og i 2021 igangsatte Ålesunds Seilforening. Og det angrer ikke foreningen på.

Kort fortalt handler Seil Ut om å besøke ulike havner i løpet av en seilsesong og telle opp hvor mange man har besøkt i løpet av sesongen.  Les mer om konseptet SeilUT.

 MJX0088 STOR AKTIVITET: Tom Skrede viste besøkstall for hver av de 31 havnene og hvor mange havner båtene som deltok, besøkte. FOTO: Morten JensenHva de gjorde i Ålesund og hvilke erfaringer foreningen har gjort seg, fortalte Tom Skrede forsamlingen på klubbkonferansen. Og de gjorde det litt annerledes enn naboen Molde. 31 havner ble plukket ut som tellende i konkurransen, men sunnmøringene krevde at for å få poeng for å ha besøkt en havn, måtte man overnatte der.

– Det blir mer sosialt og flere kan planlegge å seile dit samtidig. Et annet viktig element er at vi som seilforening, derved investerer i gjestehavnene rundt oss ved at vi legger igjen noe der. Dette i stedet for at man kun svinger innom en havn og seiler videre.

Tom Skrede fortalte også om hvordan konkurransen – som han understreket er svært uhøytidelig – premieres, og at de også hadde et eget opplegg for barna som var med.

– Det er viktig at de også får oppleve å seile, og ikke bare sitte i en Optimist å konkurrere!

Fasiten etter det første året med SeilUT i Ålesund var at 45 båter deltok, og tilsammen noterte disse seg for 366 overnattingsbesøk i ulike havner,

– SeilUT har skapt bedre samhold i foreningen, at medlemmene har fått flere seilervenner og at det er blitt større aktivitet, konkluderte Tom Skrede i Ålesunds Seilforening.

Hele innlegget hans kan sees under.

Published in Forsiden
Tall kan ofte si mer enn ord. For to år siden startet fire damer opplæring i seiling på damenes egne premisser. Nå er de 75 ivrige, seilende damer!

Damegruppen «Ladies Sailing» i Soon Seilforening startet da et vindkast fra vest traff en seilbåt i Drøbaksundet. En gruppe seilere fra seilforeningen var på seiltur til Oscarsborg. Båten krenget voldsomt som følge av vindkastet, og det at ingen rakk å løsne noen skjøt. Redselen skjøt opp i brystet til Lene Ravnevand da det skjedde.

Fire av damene som var med på turen, snakket om hendelsen etterpå. Jo, de var blitt skremt, men gleden over det å seile stakk dypere. De ville ikke gi slipp på den. De hadde alle vært flere år i seilbåt, men de karakteriserte seg selv som «passasjerer i egen båt». De var med, men det var mennene som seilte.

Nå ville de fire selv lære seg å seile – og det på egne premisser. Og det skulle skje uten at menn var involvert. Soon Seilforening hadde en båt av typen Sonar – en båttype som blant annet er blitt benyttet i paralympics. I den begynte de fire å lære seg å seile. Den første treningen hadde de en uke etter hendelsen i Drøbaksundet.

– Jenter vil ha det på en annen måte; de har behov for å ha et eget seilkollektiv. Vi kalte oss «Ladies Sailing» – og i det navnet ligger det at vi er stolte damer som vil og kan seile. som vil utfordre og utvikle oss selv, sier Lene Ravnevand. MJX0126PÅ SIN MÅTE: De fire som startet prosjektet «Ladies Sailing» var soleklare på at de måtte være en gruppe for og av jenter og at opplæringen skulle skje på deres måte. FOTO: Morten Jensen

Under NSFs klubbkonferanse fortalte hun om hvordan «Ladies Sailing» ble til, hva de har gjort og hvordan de har løst utfordringer. Ryktene om hva de holdt med på spredde seg – det viste seg å være mange flere damer som ville lære å seile – og uten noen form for markedsføring har gruppen vokst fra de fire opprinnelige, vettskremte damene til en gruppe på 75 som nå er blitt seilere. Samtidig har de skapt et stort, sosialt nettverk.

– Det ligger et enormt «kundepotensiale» i å lære damer å seile. Det er et stort, udekket behov; det fins mange lærelystne jenter der ute. Men de må lære seiling på sin måte, konkluderte Lene Ravnevand med, og la til ytterligere en kommentar før hun takket for seg:

– Og kjære menn – lærer jentene seg å seile, blir det mer seiling på dere også!

Lene Ravnevands innlegg under klubbkonferansen i Oslo 12. mars kan sees i videoen nedenunder.

Published in Forsiden
Guro Steine, president i Norges Seilforbund, innledet «Klubbkonferansen 2022» med å trekke opp de store linjene og plassere NSF i idrettsbildet og som en samfunnsaktør.

– En av de viktigste grunnene til at jeg bruker mye tid på seiling som tillitsvalgt, er de gode, sosiale miljøene seiling har og alle de flinke, engasjerte og hyggelige folkene jeg treffer. Derfor er det ekstra hyggelig at vi nå endelig kan samles og treffes igjen til klubbkonferanse.

Slik begynte NSFs president, Guro Steine, sin innledende velkomstale til alle de fremmøtte under klubbkonferansen – som kunne se og treffe hverandre i levende live for første gang på to år.

NSF er en viktig medspiller

Guro brukte sin tilmålte tid til gjøre seg noen overordnede betraktninger.  Hun snakket blant annet om den viktige plassen idretten generelt og Norges Seilforbund spesielt har i samfunnet. NSF er med sine nesten 23 000 medlemmer og alle sine knytninger til ulike foreninger, kretser og forbund nasjonalt og internasjonalt en viktig medspiller i idretten, men også i samfunnet. NSF skal også forsøke å lytte til alle i det økosystemet som seilsporten utgjør.

– Hvilken rolle vi spiller, ser vi ikke minst i disse dager. Idretten fordømmer Putins avskyelige handlinger i Ukraina, og NSF har sammen med Norges Idrettsforbund og World Sailing besluttet å utestenge russisk og hviterussisk deltagelse i regattaer i Norge. Det var ingen lett beslutning å ta, for det går ut over seilere som ikke kan klandres for Putins handlinger. Men idretten må også vise med all mulig tydelighet at den russiske invasjonen i Ukraina er uakseptabel, og at den får konsekvenser for det russiske folk, sa hun.

En handlingsplan med utvidet perspektiv

Guro Steine kom selvfølgelig også inn på kjernevirksomheten til NSF, nemlig seiling og alt vi nå kan se frem til av aktiviteter. Hun trakk blant annet frem den nye strategi- og handlingsplanen som er styringsverktøyet til NSF. Planen ble vedtatt på seiltinget i 2021 og gjelder til 2024,

– Det er en helt ny plan. Vi har tatt med oss det beste fra den gamle, men den nye planen skiller seg vesentlig fra den gamle på to punkter. Vi har økt fokus på integrering og mangfold. Ikke minst har vi et ansvar for å få en bedre kjønnsbalanse i seilsporten. Det andre punktet som er blitt løftet frem i handlingsplanen, er NSFs rolle i det grønne skiftet og de konsekvensene et økt forbruk har for et rent hav.

På dette området har seilforbundet allerede gjort en stor innsats med sine kampanjer, og NSF blir løftet frem som et foregangsforbund av NIF og i andre sammenhenger.

– Det er jeg veldig stolt over, sa hun.

En annen sak hun er godt fornøyd med, er at NSF nå er i ferd med å få på plass en toppseiling-satsing der topp og bredde blir satt i sammenheng. 

Se hele innlegget til Guro Steine nedenunder.

Published in Forsiden
mandag, 14 mars 2022 08:54

Klubbkonferansen 2022 – vel blåst!

Rundt regnet 75 representanter fra seilforeninger rundt om i landet fikk med seg Klubbkonferansen 2022 i Oslo i helgen. – Mye nyttig og godt innhold, har NSF fått tilbakemelding om.

Klubbkonferansen hadde et langt program både lørdag og søndag (12. og 13. mars). Lørdagen var viet muligheter og utfordringer knyttet til foreningsdrift, mens det søndag var ledermøte og ulike fagseminaerer for trenere og arrangører.

Generalsekretær Per Christian Bordal fulgte det hele fra A til Å:

 MJX0119GODE FREMFØRINGER: Innsatsen til de frivillige i seil-Norge, de mange tiltakene og de gode og inspirerende fremføringene gledet Per Christian Bordal aller mest under klubbkonferansen. FOTO: Morten Jensen– Å se de mange fantastiske og gode initiativene som dukker opp fra frivillige i seil-Norge – og å høre hvor flinke disse er til å dele og formidle sine suksesshistorier – det var noe av det som gledet meg aller mest under klubbkonferansen, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

I tillegg til det innholdet Norges Seilforbunds egne ansatte og tillitsvalgte hadde å by, ble det på klubbkonferansen fremført mange fortellinger om hvordan ulike lokale tiltak og arrangementer i foreningene har ført til økt aktivitet, rekruttering og gode miljøer.

– I denne postkorona-tiden blir det veldig viktig å få folk tilbake i organisert aktivitet i seilforeningene, og jeg tror det var veldig riktig å ha konkrete aktivitetseksempler som deltagerne på klubbkonferansen kunne ta med seg hjem og adoptere i egen forening . Jeg tror programmet vårt traff. Det var positiv stemning, flotte rammer og flotte lokaler.

Et stort potensiale

– Hva var det mest overraskende under klubbkonferansen?

– Det kanskje mest overraskende var å høre om hvor stort potensiale det bor i det å ha rene jentekurs og å gjennomføre turseileraktiviteten SeilUt. Dette er aktiviteter som er relativt lette å igangsette for en gruppe som har liten tilhørighet til den organiserte delen av norsk seiling.

– Var det noe du savnet?

– Å, ja – det var det å ha flere deltagere fra flere foreninger i salen. De burde ha vært her, men det viser seg at det foreløpig er litt vanskelig å dra folk ut av korona- og Teams-tåka. Det er ikke bare vi som erfarer det. Det var trist at så mange rundt om i seilforening-Norge gikk glipp av denne motivasjons-boosten, sier Per Christian Bordal. MJX0004KUNNE VÆRT FLERE: Rundt regnet 75 deltagere hadde tatt turen til Oslo og klubbkonferansen. Men mange satt også hjemme. FOTO: Morten Jensen.

Alle må med

De mange innleggene under klubbkonferansen ga de fremmøtte mye verdifullt påfyll og mange råd og ideer fra ulike kanter av landet og fra ulike miljøer innen seilsporten.

– Så du noen fellesnevner i alt dette? Ble det pekt ut noen retning seilforeningene bør søke å gå i i tiden fremover? Hvordan vil du oppsummere?

– Barne-, ungdom- og idretts-delen er og vil jo alltid være en viktig del av seilsporten og hva en seilforening bør og skal ha forkus på. Men nå håper jeg vi virkelig kan slå et slag for alle dem som står på utsiden. Mange av innleggene viste at dette er mulig, og at det ligger et stort potensiale i å få dem med. Å gi alle damene, alle turseilerne og folk med ulike funksjonedsettelser som står på utsiden av seilsporten et godt og tilpasset tilbud, mener jeg peker seg ut som en åpenbar vei å gå i fremtiden.

– Og, et siste ord, Per Christian – hva vil du nå på mandagen etter klubbkonferansen si til alle dem som ikke var der?

– Velkommen til neste anledning!

Og – som en trøst til alle som ikke kom seg ut av sofakroken denne helgen, så ble alle innleggene filmet, og så snart de er ferdig redigerte og klargjordt, vil de bli lagt ut på Norges Seilforbunds YouTube-kanal og presentert på NSFs nettside.

Published in Forsiden
lørdag, 12 mars 2022 07:39

Klubbkonferansen i Oslo er igangsatt

Norges Seilforbunds store klubbkonferanse ble åpnet i Oslo i dag. – Heldigvis er vi igjen samlet til en god, gammeldags klubbkonferanse med masse flott inspirasjon, innledet NSFs president, Guro Steine.

Mye har vært annerledes siden koronapandemien brøt ut for to år siden, men endelig kunne seil-Norge atter møtes fysisktil klubbkonferanse. Forrige gang den ble avholdt på denne måten, var i 2018, men i dag (12. mars) kunne seilinteresserte fra hele landet endelig møtes igjen. Klubbkonferansen åpnet kl 13, og forsamlingen ble ønsket velkommen av generalsekretær Per Christian Bordal.

– Det er hyggelig endelig å kunne møtes fysisk igjen her på klubbkonferansen. Klubbkonferansen er et viktig forum for oss til å kunne fortelle om kjerneverdiene som vi jobber med i seilforbundet, og det at vi endelig kan møtes igjen fysisk, er med på å redusere avstanden mellom oss i administrasjonen og dere ute i seil-Norge, sa han.

Norges Seilforbunds president, Guro Steine, trakk deretter opp de store linjene i norsk seilsport, og fortalte inngående om NSFs strategi- og handlingsplan som seilforbundet har som styringsdokument for arbeidet sitt. Guri Steine trakk blant annet frem arbeidet med å øke mangfoldet i seilsporten.

– Mangfold handler ikke bare om kjønn, det handler også om å inkludere de som kanskje ikke ellers ville ha oppsøkt en seilforening. Skal du få til mangfold, må du starte med integrering, og jeg mener at vi som representanter for idretts- og seil-Norge må være bevisst vårt samfunnsansvar og anstrenge oss litt mer for å integrere flere i våre aktiviteter. sa hun.

Klubbkonferansen har et omfattende dagsprogram

MORTEN JENSEN A4KLARE: Per Christian Bordal og Thomas Nilsson er klare til å ta fatt på dagen sprogram på Klubbkonferansen. FOTO: Morten JensenEtter hennes og Ole-Petter Pollens innledning, som nettopp er ferdig, skal NSFs nye sportssjef, Eirik Verås Larsen, presentere seg for seil-Norge og fortelle om hvordan seilforbundets nye satsing på toppseiling er utformet, og hvordan toppseilingen skal ha sine forgreninger helt ned på seilforeningsnivå. 

Deretter følger et langt program (link) som omhandler de fleste temaene i den nevnte strategi- og handlingsplanen.

Programmet vil også gi tips og kunnskap som de mange seilforening-representantene kan ta med seg tilbake til sitt lokale miljø. Et av temaene er hvordan seilforeningene kan benytte tracking til å forenkle arrangementene sine, gjøre dem spennende og synliggjort og hvordan bruk av tracking kan redusere trykket og slitasjen på funksjonærene. Det er jo gjerne slik at det er de samme ildsjelene som stiller opp gang etter gang. Jacob Ødum fra TracTrac i Danmark har tatt veien til Norge for å fortelle om dette.

En annen post på programmet – med det samme temaet – står Henrik Wigers Larsen for. Han er leder av NSFs arrangørutvalg. Han skal foredra om og inspirere til kreative regatta-løsninger innenfor kappseilingsreglenes rammeverk.

– Mulighetene er mange og begrensningene få, er hans påstand – som han vil begrunne. 

Klubbkonferansen inneholder også en post om turseiling og det upretensiøse konkurranse-opplegget «SeilUt», som er blitt veldig populært i deler av landet. Konferansen tar også for seg paraseiling og integrering, og ikke minst den innsatsen  som nå legges ned for å få flere jenter med i seiling – og for å få dem til å bli der.

NSFs breddekonsulent, Emilie Kathrin Vabø, tar for seg konferansen kanskje viktigste punkt; nemlig hvordan seilforeningene kan og bør legge opp sitt rekrutteringsarbeid – og den videre oppfølgingen av de unge seilerne. «Peiling på seiling» er navnet på et rekrutteringsopplegg som fokuserer på mestring fremfor resultater, og som nå blir tatt i bruk av stadig flere foreninger. Hun vil også røpe noen av resultatene fra den nylig avholdte klubbundersøkelsen i NSFs regi.

Hold havet rent

Og – overordnet alt – inneholder konferansen også posten: «Hold havet rent». Vi må ta vare på havet vårt – for uten et hav i sunn forfatning, vil det ikke være noen lekeplass vi kan utøve aktiviteten vår på. Havet må verken drukne i plast og søppel eller løpe løpsk på grunn av klimaendringer.

Hva NSF gjør med dette og hva hver enkelt kan gjøre, vil NSFs miljøkonsulent, Thomas Nilsson, fortelle om.

Kampanjen Hold havet rent oppfordrer alle seilere i hele landet til å gi sitt lille bidrag til å holde havet i hevd.

– Jeg håper klubbkonferansen resulterer i at deltagerne får mye nyttig påfyll og mye inspirasjon som de kan ta med seg hjem til sitt lokalmiljø nå når sesongen snart står for døren, sier NSFs generalsekretær, Per Christian Bordal.

Klubbkonferansen etterfølges av ledermøte og en rekke fagseminarer for trenere, dommere og arrangører søndag 13. mars.

– Jeg gleder meg til to dager med inspirasjon, engasjement, faglige diskusjoner, læring og utveksling av erfaringer – slik at vi sammen kan skape seilglede for alle – i et rent hav, avsluttet Guro Steine sin innledning med.

Norges Seilforbunds årsberetning er også nettopp publisert. Den kan lastes ned og leses her.

Published in Forsiden
– Klubbkonferansen tar for seg alt hva en seilforening skal ha av aktiviteter og byr på et veldig spennende program. Fredag 4. mars er siste mulighet for å melde seg på, sier NSFs generalsekretær Per Christian Bordal.

Klubbkonferansen finner sted lørdag 12. mars i Oslo, og dette er seil-Norges viktigste arena for utvikling og fellesskap. Konferansen er et fellesskap som skal spre informasjon og inspirasjon rundt om i seil-Norge.

– Vi har satt sammen et program som tar for seg alle sider av seilsporten, og ikke minst alt hva en seilforening skal og bør drive med. Vi mener derfor programmet vil gi både inspirasjon og nyttig kunnskap til alle som kommer, sier Bordal.

Noe han håper mange vil, men da må man snu seg rundt og melde seg på. Påmeldingfristen løper ut allerede fredag 4. mars.

– Jeg håper mange vil komme seg ut av sin digitale tilstand og benytte denne sjansen til å treffe likesinnete, lytte og utveksle erfaringer i fysiske omgivelser. Det har vi jo lengtet lenge etter to år foran ulike skjermer, sier Per Christian Bordal.

En lang rekke temaer vil bli tatt frem ogflere foredragsholdere er hentet for å belyse dem.

 • Programmet innledes av NSFs president, Guro Steine, som sammen med Ole-Petter Pollen trekker opp de store linjene i norsk seilsport.
 • NSFs nye sportssjef, Eirik Verås Larsen, vil ta for seg hvor seiling på topplan står og hvilke planer og tanker man har for landets fremste seilere.
 • Klubbkonferansen tar også for seg seilforeningenes mediearbeid – både ut mot pressen og i sosiale nettverk. Hva bør foreningene gjøre for å få oppmerksomhet rundt det de holder på med?
 • Jacob Ødum kommer fra Danmark for å fortelle om hvordan tracking kan benyttes til å forenkle og synliggjøre seilforeningenes regatta-arrangementer helt ned på grasrotplanet. Han representerer det verdensledende trackingfirmaet Trac-Trac. 
 • En stor del av medlemmene i norske seilforeninger er turseilere, og prosjektet SeilUt har vært en suksess og bidratt til å aktivisere mange turseilere. Tom Anker Skrede fra Ålesund vil fortelle om dette.
 • Havet er seilernes egen arena – det er regattabanen og det er turterrenget. Norges Seilforbund har engasjert seg sterkt i at denne arenaen skal være så ren og sunn som mulig, og Thomas Nilsson vil fortelle om NSFs egen «Hold havet rent»-kampanje.
 • Det har skjedd mye når det gjelder nybegynner-opplæring innen seiling i de senere årene. Nå blir det lagt vekt på mestring og allsidig, mens det gjerne er spesialisering og resultater som lett får størst oppmerksomhet. Rekrutteringsprosjektet «Peiling på seiling» vil bli behørig presentert – blant annet av NSFs breddekonsulent Emilie Kathrin Vabø og tidligere sportssjef Jan Steven Johannessen.
 • I Soon Seilforening seiler det damer og jenter mer enn noen gang. Hva de gjør, vil det bli fortalt om under Klubbkonferansen. NSF har et et eget prosjekt – «Flere jenter i seiling – lenger» der målet er å øke andelen av jenter som seiler betydelig. 
 • Seilere er glade i og stolte over aktiviteten sin, men det er ikke alle forundt å kunne delta i den. Prosjektet Vindskift har i flere år tatt med seg sårbar ungdom og innvandrere ut på seilturer. Under klubbkonferansen vil Ida Hellum og Susanne Wexels fortelle om «Seilernes inkluderingsuke».
 • Det fins også mange bevegelseshemmede som gjerne vil seile, men som ikke kan gjøre det uten at seilforeningene legger til rette for det. Bjørnar Erikstad fra Tønsberg Seilforening og Stiftelsen VI vil fortelle om paraseilingens vilkår og mål.

 • Til slutt: Må et regatta-arrangement være så komplisert som mange vil ha det til? Henrik Wigers Larsen vil fortelle om hvilke muligheter man har for forenklinger og endringer innenfor de reglene som fins.

 •  

  Søndag er det ledermøte og fagseminarer for trenere, dommere og arrangører fra kl 11-15.00

 • Som sagt: Påmeldingfristen løper ut 4. mars – og påmeldingen kan gjøre her.  Hele programmet kan du se her.

Published in Forsiden
onsdag, 02 februar 2022 12:49

Gjør deg klar for klubbkonferanse

– Hva er vel mer gledelig akkurat nå enn å kunne invitere til Norges Seilforbunds klubbkonferanse i fysisk format i Oslo 12. og 13. mars? «Save the date» og meld deg på!

– Endelig! Jeg er så glad for å kunne si akkurat dette. Etter så lang tid med nedstengning og Teams-møter og skjermbilder skal det bli herlig å kunne møtes igjen, høre på gode foredrag og innlegg og ikke minst mingle mellom foredragene og måltidene. Dette skal bli en minnerik dag for alle som er opptatt av seiling og drift av seilforeninger og klasseklubber rundt om i landet.

Per Christian Bordal, generalsekretær i Norges Seilforbund, smiler over hele ansiktet.

Lørdagen 12. mars er viet et fellesprogram fra kl 12:00 til kl 18:00. Deretter blir det after sail kl 18:00–19:00 og til slutt middag.

Søndag blir det ledermøte for representanter fra alle seilforeningene og fagseminarer for trenere, dommere og arrangører. Dette skjer fra kl 11:00 til kl 15:00.272334486 619028635824351 3787497279773165688 nFLYT KONFERANSE: Auditoriet i Dronning Eufemias gate 8 rommer 150 mennesker og venter på å bli fylt opp. FOTO: Thomas Nilsson

Programmet i støpeskjeen

– Vi jobber for øyeblikket med å sette sammen programmet for lørdagen og å gjøre avtaler med foredragsholderne som vi ønsker skal komme. Den røde tråden i programmet vil være hvordan vi kan lage bedre og mer attraktive arrangementer som appellerer og tiltrekker seg et større spenn av seilere av begge kjønn, fra ulike nivåer og fra alle aldersgrupper, sier Bordal.

Klubbkonferansen vil bli avholdt i topp moderne konferanselokaler, Flyt Konferanse, i Dronning Eufemias gate 8 i Oslos nye Barcode-distrikt.

– Kapasiteten er begrenset til 150 personer, så her er det bare å melde seg på. Det er «førstemann til mølla» som gjelder, sier Thomas Nilsson, som har en hånd om den praktiske gjennomføringen av arrangementet.

– Ved å møte ildsjeler fra andre seilforeninger i en klubbkonferanse-setting, vil man få inspirasjon og ikke minst en mulighet til å utveksle erfaringer og kunnskap. Så slipper man å finne opp varmt vann på nytt. Jeg håper veldig mange seilforeninger vil være representert 12. mars, for det ligger jo i selve intensjonen med arrangementet og navnet: Klubbkonferanse, sier Thomas Nilsson.

Selv vil han presentere «Hold havet rent»-kampanjen og hva som er planlagt av aktiviteter for seilforeningene i 2022. Søndag har han planlagt en større workshop rundt det samme temaet.

– Jeg håper vi vil kunne ha det endelige programmet klart i løpet av de neste to ukene, og vi vil fortelle om det straks det er klart, sier Per Christian Bordal.

Påmelding til klubbkonferansen.

Published in Forsiden
onsdag, 29 april 2020 07:22

Seilforeningen – et sted å være?

Hvordan kan seilforeningens klubbhus og anlegg bli et sted å være for barn og ungdom også utenom de organiserte treningstimene? Det er temaet for det siste webinaret i «Klubbkonferansen på web».

Seilforeningene rundt om i landet rår over noen av de fineste strandeiendommene som fins. Anlegg og klubbhus ligger tett ved vannet, men det til tross ser man det samme bildet de fleste stedene: Utenom de oppsatte treningstimene eller regattaene er det nokså folketomt der.

– At det ikke er noe liv på disse attraktive og flotte stedene utenom at noe blir arrangert der, er jo helt utrolig! Det er det blitt sagt av mange som ikke hører til seilmiljøet, men som passerer disse anleggene til daglig.

– Så hva kan man gjøre for å omskape seilforeningene til et levende og naturlig sted for seilinteressert – eller potensielt seilinteressert – ungdom å være?

En fotballtrener til inspirasjon

For å strø noen tanker rundt dette temaet, vil det femte og siste webinaret i «Klubbkonferansen på web» ha fem innledere – og en derpåfølgende diskusjon. Alle som ønsker det, kan ta ordet på webinaret, som avholdes på plattformen Teams søndag 3. mai kl 19:00.

Alf-Ingve Berntsen i Bryne Fotballklubb har skapt et miljø som er blitt lagt merke til og som blant annet har frembrakt fotballstjernen Alf-Inge Haaland. Det er Berntsen som har skapt visjonen: «Flest mulig, lengst mulig, best mulig», en visjon seilforbundet har adoptert, og kjernen i Berntsens prosjekt er å holde hele kompisgjengen som sogner til forballklubben, samlet – uansett hvilket nivå de er på. Alle er like viktige. Det Bryne Fotballklubb holder på med, vil det nå bli forsket på.

Alf-Ingve Berntsen vil fortelle om sin filosofi på webinaret, og Iens Ludvig Høst, som har hatt ansvaret for og har guidet til nå flere hundre tilhørere igjennom de fire foregående webinarene, tror det er mye som kan overføres til seilingen av det fotballtreneren vil fortelle. 

Innspill fra seilmiljøet

Geir Odmar Heldal fra Christianssands Seilforening vil fortelle om foreningsmiljøet på Sørlandet, og Mathias Mollatt, som er blitt hovedtrener i Moss Seilforening, vil lufte noen av sine tanker, blant annet om hvordan man kan tilrettelegge foreningsanlegget med treningsapparater som kan brukes av seilerne når som helst.

 C94JxP6W0AEUVrK
 FRA KRISTIANSAND: Geir Odmar Heldal fra Christianssands Seilforening vil være en av innlederne under den 5. og siste seansen av «Klubbkonferansen på web». FOTO: Twitter

Sarah Thodesen fra Bundefjorden Seilforening vil si noe om hva ungdommen selv ønsker seg at foreningene tilrettelegger for at de naturlig skal søke seg til klubbanlegget utenom treningene. 

I Ålesunds Seilforening planlegger man nå å bygge et nytt klubbhus, og Inge Bøen vil fortelle hvordan de tenker seg at klubbhuset og anlegget deres skal brukes.

Mange spørsmål – og forhåpentlig mange svar

– Er det slik at alt i foreningene er blitt så organisert at det ikke er plass for noe sosialt og spontant utenom treningstidene?

Det er nok et av mange spørsmål som vil bli diskutert under webinaret 3. mai. Iens Ludvig Høst ser frem til et spennede webinar der han håper på mange interessante og kreative innspill. 

– Det er ingen tvil om at det ligger et potensiale for seilsporten å skape liv og røre i anleggene også utenom treningstimene, sier han.

Webinaret kan følges på Teams søndag 3. mai kl 19:00 og det vil vare til ca. kl 20:30. Det kan også følges på Facebook, men det er kun på Teams man selv har anledning å komme til orde dersom man har noe på hjertet og vil delta i diskusjonen.

For å bli minnet om webinaret i forkant av at det starter og få en direkte link inn til Teams, kan du melde deg på her.

Published in Forsiden
Ett år er gått siden NSF lanserte nybegynner-opplegget «Peiling på seiling». Hvilke erfaringer har man gjort og hvilke justeringer bør man gjøre? Det er temaet for webinar nr. 3 i »Klubbkonferansen på web». 19. april kl 19 er tidspunktet. Internett er stedet! 

Rekrutteringsprosjektet «Peiling på seiling» ble lansert under seiltinget i 2019, og den første sesongen er blitt gjennomført i en del seilforeninger. Mestring og personlig utvikling hos den enkelte seiler mer enn resultater er en rød tråd i opplegget i «Peiling på seiling».

Noen seilforeninger har benyttet opplegget i sesongen som gikk, og under webinaret 19. april vil de fortelle litt om sine erfaringer. For alle som ikke kjenner til «Peiling på seiling», vil webinaret by på en ypperlig anledning til å bli kjent med hva det går ut på – og hvordan det kan brukes. Norges Seilforbund har utviklet en hel del materiell som kan benyttes til nybegynner-opplæringen etter dette opplegget.

Erfaringer og forbedringer

Webinaret vil bli innledet av trenere som har en sesong bak seg med «Peiling på seiling» og som vil fortelle om sine erfaringer. Deretter blir det meningsutveksling og diskusjon rundt temaet.

– Vi håper å få frem mange interessante og nyttige synspunkter som vi kan bruke videre i utviklingen av dette viktige prosjektet for norsk seilsport, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Han vil være en av innlederne til webinaret og fortelle om hvorfor og hvordan dette prosjektet kom i stand – og hvorfor det er så viktig for norsk seilsport.

I tillegg til Bordal vil webinaret ble innledet av Emilie Kathrin Vabø fra Ran Seilforening, Vidar Tregde fra Mandal Seilforening og Simen Syrrist fra Moss Seilforening. Dessuten vil tidligere sportssjef i Norges Seilforbund, Jan Steven Johannessen, fortelle litt om hvordan han har brukt «Peiling på seiling» til opplæring av voksne nybegynnerseilere.

Nytt mini-opplegg for sommerleire

Nytt av året er også et nybegynneropplegg for sommerleire, seilskoler etc. som er bygd over de samme prinsippene som «Peiling på seiling», men som strekker seg over kun fem dager. Det vil også bli presentert under webinaret.

– Peiling på seiling er blitt et kraftfullt verktøy for organisering av nybegynneropplæring som jeg tror veldig mange vil ha glede og nytte av, sier Iens Ludvig Høst, som er ansvarlig for webinarene under «Klubbkonferansen på web».

– Jeg tror faktisk seilsporten har en unik mulighet nå i disse koronatidene, for vi er utøvere av en idrett som faktisk kan drives helt smittefritt, sier Høst.

Dette vil han også utdype under webinaret 19. april kl 19:00. Meld deg på for å få et forhåndsvarsel før det starter. Webinaret kan også følges på Facebook, men der kan du ikke selv delta i diskusjonen.

Published in Forsiden
Side 1 av 3