Displaying items by tag: dommer

mandag, 17 januar 2022 07:47

Seil-Norge trenger flere dommere!

En dommer i seiling er mye mer enn kun en dommer. Dommere skal også være støttespillere og rådgivere for regatta-arrangører og de skal rettlede seilere. Nå trenger seil-Norge flere til disse viktige oppgavene – og kurs og webinarer for å bli det, står i kø utover vinteren.

– Seil-Norge trenger flere dyktige dommere, slår leder av Dommerutvalget i Norges Seilforbund, Karl Petter Haugen, fast.

I vinter tilbyr NSF en rekke spennende dommerutdanninger og kortere kveldswebinarer. De er både for alle de som gjerne vil bli dommere og de representerer en god oppfriskning og repetisjon for eksisterende dommere. Det første kurset starter allerede 24. januar som et webinar på Teams. Det er et forkurs og en innføring i kappseilingsreglene, og det er er beregnet på dommere som skal ta utdanning som regional-, nasjonal eller direktedommer.

Informasjon om dette kurset. andre kurs og alle seminarene for dommere finner du på NSFs nettside for aktuelle kurs.  Her kan du også melde deg på de ulike tilbudene. 

Mange morsomme oppgaver

Karl Petter Haugen understreker at dommere innen seiling har mange roller og oppgaver – og ikke bare det å dømme under en regatta. 

– De skal først og fremst sikre at konkurransen foregår innenfor Kappseilingsreglene og at konkurransen blir så rettferdig som mulig. Men en dommer er også en viktig del av arrangementsorganisasjonen, og dommeren skal være en rådgiver og støttespiller til organiserende myndighet og regattakomiteen. I tillegg har dommere en viktig pedagogisk oppgave med tanke på å rettlede og svare på regelspørsmål som seilere måtte ha, sier han.

Selv har han vært dommer i en årrekke, og han forteller at en dommer i seiling kommer tett på sporten og får mange interessante oppgaver. I tillegg får man som dommer et godt sosialt nettverk. MJP 20210815 00093 8256 x 5504SOSIALT NETTVERK: Dommere har seg imellom et godt sosialt nettverk, og som dommer kommer du i kontakt med mange lag av norsk seilsport. FOTO: Morten Jensen

For å gjøre dommerne i landet så gode som mulig, gjennomfører NSF utdanning hvor regelverk og prosedyrer selvsagt står sentralt, men også andre temaer står på agendaen. Det handler om å være rollemodell som dommer, om adferd, sikkerhet, båtkjøring og så videre. Dommeren har en sentral rolle i seil-Norge.

De fleste seminarene og webinarene som arrangeres denne vinteren er åpne for alle dommere som ønsker å følge dem – uavhengig av om de ønsker autorisasjon eller ikke.

– Vi håper på denne måten å styrke kompetansen og rekruttere flere dommere. Det er viktig for seil-Norge, sier lederen for dommerutvalget i Norges Seilforbund.

Nedenunder finner du en oversikt over utdanninger og webinarer som gjennomføres i første halvår av 2022. Det er bare å finne frem kalenderen og krysse av! For flere detaljer rundt utdanningsaktivitetene, kan du gjerne ta kontakt med NSFs breddekonsulent, Emilie Vabø, for mer informasjon.

Les også mer på NSFs nettside for aktuelle kurs.

Utdanningsmuligheter

MJP 20210815 00413 8256 x 5504BANEDOMMER: En av «grenene» innen dommergjerningen er å være banedommer, og det fins flere muligheter til utdanning og oppfriskning i løpet av vinteren. FOTO: Morten Jensen

Regionaldommerutdanning 

Tidspunkt: 31. januar, 1. februar og 9. februar

Regionaldommer som tidligere het kretsdommer, har en viktig rolle for å dekke behovet for dommere på lokale og regionale regattaer, men også delta i protestkomiteer på nasjonalt nivå. Utdanningen gjennomføres som webinarer over tre kvelder i tillegg til et åpent webinar om dommeradferd og forkurs om regler. Webinarene 31. januar og 1. februar er også åpent for alle dommere som ønsker oppfriskning.  

Nasjonaldommerutdanning

Tidspunkt: 12.-13. februar

Nasjonaldommer som tidligere ble kalt for forbundsdommer, er øverste utdanning for dommere i Norge. En nasjonaldommer skal kunne lede og organisere protestkomiteer på nasjonalt nivå. Utdanningen gjennomføres som seminar på Ullevaal stadion 12. og 13. februar i tillegg til webinar om dommeradferd og forkurs om regler. Seminaret er også åpent for alle Nasjonaldommere (Forbundsdommere) som ønsker oppfriskning. 

Direktedommerutdanning

Tidspunkt: 2.-3. april

Direktedommere dømmer båt-mot-båt reglene direkte på regattabanen. Dommere som har denne utdanningen finner du for eksempel i Seilsportsligaen. Utdanningen gjennomføres som seminar på Ullevaal stadion 2.-3. april i tillegg til webinar om dommeradferd. Seminaret er også åpent for alle Direktedommere som ønsker oppfriskning.

Banedommerutdanning

Tidspunkt: 27. april og 29. april til 1. mai (kurs 1), 11. mai og 13.-15. mai (kurs 2).

Banedommere dømmer ulovlig fremdrift på regattabanen etter Regel 42 og Appendiks P. Banedommerutdanningen er i stor grad en praktisk utdanning for å kjenne igjen ulovlige handlinger som gjelder fremdrift og kunne knytte disse til korrekt regelverk og fortolkninger. Utdanningen gjennomføres gjennom et webinar og ved å delta på et NM eller NC for joller. Det vil bli gjennomført praktisk utdanning på NC1 for joller i Moss og på NC2 for ILCA og Optimistjolle i Stavanger. Webinarene 27. april og 11. mai er åpent for alle eksisterende Banedommere som ønsker oppfriskning. 

Webinarer

Webinar – Forkurs Regler

Tidspunkt: 24. januar og 10. februar

Webinaret er et forkurs for dommere som skal ta utdanning som Regional-, Nasjonal eller Direktedommer, men er også åpent for alle andre dommere. Kurset gjennomføres på to alternative datoer. 

Webinar – Dommeradferd

Tidspunkt: 27. januar og 7. februar

Som dommer har du et ansvar for å opptre på en god og tillitsvekkende måte. Dette er særlig viktig overfor unge seilere. Webinarene tar for seg tema innenfor dommeradferd og er obligatorisk for alle eksisterende dommere og som del av dommerutdanningene 2022. Webinarene er åpent for alle. Webinarene gjennomføres på to alternative datoer.

Webinar – Dårlig oppførsel og uærlig seilas (Regel 2)

Tidspunkt: 3. februar

Team som dårlig oppførsel (Regel 69) og uærlig seilas (Regel 2) fremstår ofte som vanskelig for dommere. På dette webinaret får du mer informasjon om disse reglene og prosedyrer for håndtering av høringer i denne forbindelse. Webinaret er obligatorisk for dommere som utdanner seg til Nasjonaldommer og er åpent for alle. 

Webinar – Manage2sail for dommere

Tidspunkt: 24. februar

Mangage2sail benyttes mer og mer som regattahåndteringssystem og systemet har mange funksjoner for å hjelpe dommere i deres arbeid under et stevne. På dette webinaret får du lære bruk av systemet for å motta protester og søknader om godtgjørelse, og håndtering av disse i forbindelse med høringer. Webinaret er åpent for alle. 

Webinar – Banedommer oppfriskning

Tidspunkt: 30. mars

Som Banedommer må du holde deg oppdatert i forhold til regler, prosedyrer og ikke minst fortolkninger. Gjennom dette webinaret får eksisterende Banedommere oppdatert sine kunnskaper. Webinaret er åpent for alle eksisterende Banedommere og dommere som ønsker å ta utdanningen. 

Published in Forsiden
– Det nytter ikke å ha supre dommere, om vi ikke har noen i startbåten. Eller vise versa, sier Henrik Wigers Larsen i ADU. Arrangør-apparatet trenger fornyelse, og det er temaet for et nytt webinar 17. juni.

– Seil-Norge trenger fornyelser innen arrangør-apparatet. Arrangører, dommere og andre frivillige blir stadig færre og eldre. Derfor har vi satt det å rekruttere nye ressurser høyt på agendaen, sier Henrik Wigers Larsen i Arrangør- og dommerutvalget, ADU, om du skulle lure på hva ADU står for.

Egentlig skulle temaet vært en stor paneldebatt under klubbkonferansen i mars, men den ble som kjent avlyst. I kjølvannet av denne avlysningen er det imidlertid blitt avholdt flere webinarer, og nå er det  rekruttering av dommere og regatta-arrangører som står for tur og er på programmet.

Webinaret avholdes på Teams 17. juni kl 21:00.

Meld deg på her for å få varsel i god tid før webinaret starter.

– Vi har valgt å holde det såpass sent på kvelden, slik at alle de som har seilt onsdagsregatta denne dagen, også kan delta. Vi håper at de og alle andre – webinaret er åpent for alle – da vil komme med ferske inntrykk fra regattabanen og være fulle engasjement for å skape en spennende, kreativ og konstruktiv debatt.

– Vi trenger alle gode krefter for å lykkes i å tilføre regatta-arrangementene nye ressurser og skape et aldri så lite generasjonsskifte som er sårt tiltrengt, sier Wigers Larsen.

Han vil lede webinaret, som dessuten vil ha følgende paneldebatt-deltagere:

 • Iens Ludvig Høst
 • Peter Hauff
 • Sivert With
 • Alexander Dahl Høgheim
 • Tonny Jensen

Problemstillinger som vil bli diskutert vil blant annet være disse:

 • Trenger vi å tenke nytt med tanke på kurs og utdanning?
 • Er det mulig å ta i bruk ny teknologi for å fremme rekrutteringen?
 • Kan seilforeningene legge forholdene bedre til rette?
 • Hva er motivasjonsfaktorer for være med på arrangørsiden?
 • Trenger vi nye formater på arrangementene?
 • Behøves sentrale eller lokale initiativ?

– Jeg håper debatten vil en eller annen spennende vending, fordi det vil bli et engasjement i selve debatten under webinaret. Vi trenger alle mulige deltagere, fra dommere og startere til parkeringsvakter og vaffelstekere. Alle er like viktige. Vi har behov for alle for at seilforeningene rundt om i landet skal kunne gjennomføre regattaer, og håpet er at vi gjennom dette webinaret skal finne nye veier som gjør at vi kan få med flere. Pluss at de som allerede er med, blir inspirert til å fortsette den gode jobben de allerede gjør, sier Henrik Wigers Larsen.

Published in Forsiden
Tagged under
Den store klubbkonferansen 14. mars i Oslo byr på et stort og variert program som burde vekke interesse hos noen og en hver. Nå er programmet klart.

– Jeg tror vi er kommet frem til et program under klubbkonferansen som vil favne manges interesse, og som forhåpentlig vil gi inspirasjon til alle seilere og frivillige i seilforeningene rundt om i landet, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Programmet er bygd opp rundt fire «søyler» eller innholdsløp, om man vil, men man kan fritt velge og vrake i hvilke foredrag man vil delta på. Innenfor hver av søylene er det en rekke foredrag som går parallelt, slik at de starter og slutter likt. Det betyr at man ikke skal behøve å gå glipp av noe av det man vil være med på.

De fire søylene er:
 • Klubbdrift
 • Klubbaktivitet
 • Trener
 • Arrangør og dommer

Klubbdrift

Søylen for klubbdrift inneholder det tradisjonelle «ledermøtet» for foreningsledere som arrangeres annet hvert år i utakt med seiltinget. På dette møtet treffes ledere fra hele landet og får en statusrapport fra NSFs president, Jørgen Stang Heffermehl, og det blir anledning til å stille spørsmål og lufte ideer.

Klubbdrift-søylen byr også på temaer som seilsportsliga, miljøsertifisering av seilforeninger, informasjon om støttesystemer for klubbdrift, om ansettelser i seilforeningene og om hvordan man kan engasjere en hel by i et regatta-arrangement.

Klubbaktivitet

Under søylen for klubbaktivitet vil det bli snakket om innholdet på sommerskoler for barn og en bolk vil handle om hvordan man kan skape arrangementer som seilerne vil ha. Man vil få høre resultatet av en nylig gjennomført klubbundersøkelse, og man vil gjennomgå og diskutere hvilke erfaringer man har med NSFs rekrutteringsprosjekt «Peiling på seiling».

Trenere

Trenerne vil også kunne delta på seansen om «Peiling på seiling», og de vil snakke om hvordan man kan være trener i en ny og ukjent klasse. Det vil bli informert om fysisk trening for å forebygge skader, og det vil handle om å skape trygge, sosiale arenaer der alle som er med på trening har det bra. Blant annet.

Dommer og arrangører

Dommerne og arrangørene skal gjennomgå hva som er nytt av året fra NSF og World Sailing når det gjelder regler, de tar for seg hendelser i 2019 som man kan lære av, det blir en bolk med gjennomgang av appeller og også de vil pense innom hvordan en hel by kan bli engasjert i et regatta-arrangement. Dessuten vil de være med på seansen om hvordan man kan være med på å skape et arrangement seilere vil ha.

Fellesforedrag

Klubbkonferansen byr også på et felles innledningsforedrag med Svein Rasmussen. Svein var en av Norges ledende brettseilere på 1980-tallet og som senere gjorde hobby til jobb. I dag er han leder av verdens største brettprodusent, Starboard. Dette vil han fortelle om, og han vil også fortelle om hvordan de hele tiden forsøker å produsere brett og utstyr så klima- og miljøvennlig som mulig.

Midtveis i klubbkonferansen blir det en paneldebatt om hvordan man skal rekruttere folk og frivillige til roller som trenere, dommere og arrangører.

Som en fartsfylt avslutning på klubbkonferansen, vil Jonas Høgh-Christensen fra Danmark fortelle om SailGP og hvordan danskene er blitt deltagere i dette proffe seilarrangementet som samler verdens ypperste seilere.

Hele programmet for klubbkonferansen finner du på NSFs nettside. Klubbkonferansen finner sted 14. mars på Hotel Clarion The Hub i Oslo fra kl 10 til 17. Deretter følger den store jubileumsfesten i anledning av at Norges Seilforbund fyller 50 år i år samme sted.

Påmelding foregår her!

Published in Forsiden
onsdag, 16 oktober 2019 06:21

Bli med på dommer- og regattasjef-seminar

Det er plasser igjen og det er fortsatt mulig å melde seg på til kurset og seminaret for forbundsdommere og regattasjefer som arrangeres i Oslo 26. og 27. oktober. Men nå haster det! Bli med i et givende, hyggelig og lærerikt fellesskap.

NSF ’s Arrangør- og Dommerutvalg arranger kurs og seminar Forbundsdommere og Regattasjefer på Idrettens Hus, Ullevål Stadion i Oslo 26.-27. oktober 2019

​Seminaret vil være basert på Kappseilingsreglene for 2017-2020 og gjennomføres lørdag kl. 10:00-19:00 og søndag kl. 09:00-ca. kl. 16:00. Seminaret vil følge fagplan for Forbundsdommer- og Regattasjefutdanning og det er mulig for dem som ønsker det å avlegge teoretisk eksamen som Forbundsdommer eller Regattasjef. Seminaret vil også være godkjent for Forbundsdommere som mangler oppdateringsseminar for perioden 2017-2020 og for tidligere Regattasjefer som har mistet sin autorisasjon (slipper praksiskravet).

Målgruppe: Kurs og seminar er for Dommere og Arrangører fra hele landet. Forbundsdommere og Regattasjefer som ønsker oppfriskning og ev tidligere Forbundsdommere og Regattasjefer som trenger oppdtatering for å opprettholde autorisasjon.

Forutsetninger: Det forutsettes at deltakerne har bestått tidligere eksamner og har praksis.

Eksamen: For dem som ønsker å utdanne seg til Forbundsdommer eller Regattasjef, avsluttes kurset med en skriftlig prøve. Bestått prøve og godkjent praksis gir autorisasjon som Forbundsdommer respektive Regattasjef

Påmelding: Påmelding til seminaret og kurset via MinIdrett innen 19. oktober 2019

Link til påmelding Forbundsdommerkurs: https://mi.nif.no/Event#3254634-010

Link til påmelding Regattasjefkurs: https://mi.nif.no/Event#3254635-010

Link til påmelding Seminar (ikke eksamen): https://mi.nif.no/Event#3254675-010

Kursavgift: kr. 1.500 for kurs og 1000 for seminar som inkluderer lunsj og kaffepauser begge dager.

Reise og overnatting: Deltakerne må selv stå for reise og overnatting. Det nærmeste overnattingstilbudet i Oslo er Thon Hotell Ullevål Stadion.

Materiale: Deltakerne må ta med Kappseilingsreglene 2017-2020. Kan evt. bestilles via www.idrettsbutikken.no eller lastes ned fra NSF's hjemmeside www.seiling.no

Opplysninger: Per Bøymo, 92226418, per.boymo@seiling.no

For informasjon om det faglige rundt kurset send mail til kursleder Thomas Kresse thomas.kresse@gmail.com evt. 90078700 Velkommen på kurs!

Published in Forsiden
søndag, 02 juni 2019 14:09

Regel- og appellkomiteen delt i to

En og samme komité har i alle år tatt seg av seilsportens regler og behandlet appeller. Nå er denne komiteen delt i to, i en regelkomité og en appellkomité.

​Medlemmene av regel- og appellkomiteen i Norges Seilforbund har på en måte vært litt «bortskjemte», for i flere tiår var det praksis at Norges ener på dommer-fronten, avdøde Marianne Middelthon, tok seg av alt som hadde med regler knyttet til kappseiling å gjøre. Hun satt sentralt i World Sailings komité som utformet og reviderte kappseilingsreglene, og hun tok seg av oversettelsen av reglene fra engelsk til norsk. De øvrige medlemmene i regel og appellkomiteen har derfor stort sett bare vært involvert i komité-arbeid knyttet til appeller som har kommet inn.

Når denne sentrale kapasiteten som Marianne Middelthon var nå er gått bort, har man funnet det formålstjenlig å dele komiteen i to. Ikke minst fordi de sittende medlemmene i regel- og appellkomiteen først og fremst hadde takket ja til å sitte der for å behandle appeller.

– Derfor har vi delt komiteen i to. En komité som tar seg av alt som har med regler knyttet til sporten, og en komité som utelukkende behandler appeller, forteller Thomas Kresse, som selv har påtatt seg ledervervet i regelkomiteen.

Skal kvalitetssikre regler
Komiteens mandat er å være et uavhengig organ som skal kvalitetssikre alle regler som er knyttet til sporten seiling.

– Det vil si at vi har ansvaret for å oversette kappseilingsreglene og alle nordiske tillegg, pluss at vi for eksempel også jobber med NM-reglene og reglene for norgescup-arrangement, utdyper Kresse.
Norges Seilforbunds øvrige lover og regler som ikke har med sporten å gjøre, håndteres av lovkomiteen.

Nye kappseilingsregler i 2021

Den store oppgaven for regelkomiteen er oversettelsen av kappseilingsreglene, som blir revidert hvert fjerde år. Nye regler trer i kraft 1. januar i året etter OL, hvilket vil si at komiteen må ha nye kappseilingsregler klare på norsk fra 1. januar 2021.

– Disse reglene pleier å være klare på engelsk nærmere et år før de skal tre i kraft, og allerede nå vet vi en del om hva som kommer. Så det tror jeg skal gå greit.

Det som imidlertid har dukket opp som en ekstra utfordring for den nye regelkomiteen, er at filene med teksten til den nyeste oversettelsen av kappseilingsreglene, ved et uhell er blitt slettet fra PC-en som Marianne Middelthon etterlot seg.

– Vi har imidlertid PDF-er som vi jobber med å hente ut tekstene fra, sier Kresse.

NM-regler revideres

Han forteller at de også arbeider med nye NM-regler der styrets beslutning om at NM nå også kan seiles etter et ligalsystem, og at man i den forbindelse ikke opererer med målestokken «båter», men at det må være med minimum 20 «lag» for at et slikt NM skal kunne godkjennes.

– Vi kikker for tiden også på norgescup-reglene som ikke har vært oppdatert siden 2014, sier Thomas Kresse, som altså leder dette arbeidet.

Med seg i komiteen har han Tor Møinichen, Marit Grundseth, Karl Petter Haugen, Henrik Møinichen og Louisa Børresen.

Den nye appelkomiteen ledes av Harald Sørensen, som også var medlem av den gamle, kombinerte komiteen. Han har med seg Tor Møinichen, Karl Petter Haugen og Christen Horn Johannessen.

Published in Forsiden
Tagged under