Displaying items by tag: dommerkurs

mandag, 17 januar 2022 07:47

Seil-Norge trenger flere dommere!

En dommer i seiling er mye mer enn kun en dommer. Dommere skal også være støttespillere og rådgivere for regatta-arrangører og de skal rettlede seilere. Nå trenger seil-Norge flere til disse viktige oppgavene – og kurs og webinarer for å bli det, står i kø utover vinteren.

– Seil-Norge trenger flere dyktige dommere, slår leder av Dommerutvalget i Norges Seilforbund, Karl Petter Haugen, fast.

I vinter tilbyr NSF en rekke spennende dommerutdanninger og kortere kveldswebinarer. De er både for alle de som gjerne vil bli dommere og de representerer en god oppfriskning og repetisjon for eksisterende dommere. Det første kurset starter allerede 24. januar som et webinar på Teams. Det er et forkurs og en innføring i kappseilingsreglene, og det er er beregnet på dommere som skal ta utdanning som regional-, nasjonal eller direktedommer.

Informasjon om dette kurset. andre kurs og alle seminarene for dommere finner du på NSFs nettside for aktuelle kurs.  Her kan du også melde deg på de ulike tilbudene. 

Mange morsomme oppgaver

Karl Petter Haugen understreker at dommere innen seiling har mange roller og oppgaver – og ikke bare det å dømme under en regatta. 

– De skal først og fremst sikre at konkurransen foregår innenfor Kappseilingsreglene og at konkurransen blir så rettferdig som mulig. Men en dommer er også en viktig del av arrangementsorganisasjonen, og dommeren skal være en rådgiver og støttespiller til organiserende myndighet og regattakomiteen. I tillegg har dommere en viktig pedagogisk oppgave med tanke på å rettlede og svare på regelspørsmål som seilere måtte ha, sier han.

Selv har han vært dommer i en årrekke, og han forteller at en dommer i seiling kommer tett på sporten og får mange interessante oppgaver. I tillegg får man som dommer et godt sosialt nettverk. MJP 20210815 00093 8256 x 5504SOSIALT NETTVERK: Dommere har seg imellom et godt sosialt nettverk, og som dommer kommer du i kontakt med mange lag av norsk seilsport. FOTO: Morten Jensen

For å gjøre dommerne i landet så gode som mulig, gjennomfører NSF utdanning hvor regelverk og prosedyrer selvsagt står sentralt, men også andre temaer står på agendaen. Det handler om å være rollemodell som dommer, om adferd, sikkerhet, båtkjøring og så videre. Dommeren har en sentral rolle i seil-Norge.

De fleste seminarene og webinarene som arrangeres denne vinteren er åpne for alle dommere som ønsker å følge dem – uavhengig av om de ønsker autorisasjon eller ikke.

– Vi håper på denne måten å styrke kompetansen og rekruttere flere dommere. Det er viktig for seil-Norge, sier lederen for dommerutvalget i Norges Seilforbund.

Nedenunder finner du en oversikt over utdanninger og webinarer som gjennomføres i første halvår av 2022. Det er bare å finne frem kalenderen og krysse av! For flere detaljer rundt utdanningsaktivitetene, kan du gjerne ta kontakt med NSFs breddekonsulent, Emilie Vabø, for mer informasjon.

Les også mer på NSFs nettside for aktuelle kurs.

Utdanningsmuligheter

MJP 20210815 00413 8256 x 5504BANEDOMMER: En av «grenene» innen dommergjerningen er å være banedommer, og det fins flere muligheter til utdanning og oppfriskning i løpet av vinteren. FOTO: Morten Jensen

Regionaldommerutdanning 

Tidspunkt: 31. januar, 1. februar og 9. februar

Regionaldommer som tidligere het kretsdommer, har en viktig rolle for å dekke behovet for dommere på lokale og regionale regattaer, men også delta i protestkomiteer på nasjonalt nivå. Utdanningen gjennomføres som webinarer over tre kvelder i tillegg til et åpent webinar om dommeradferd og forkurs om regler. Webinarene 31. januar og 1. februar er også åpent for alle dommere som ønsker oppfriskning.  

Nasjonaldommerutdanning

Tidspunkt: 12.-13. februar

Nasjonaldommer som tidligere ble kalt for forbundsdommer, er øverste utdanning for dommere i Norge. En nasjonaldommer skal kunne lede og organisere protestkomiteer på nasjonalt nivå. Utdanningen gjennomføres som seminar på Ullevaal stadion 12. og 13. februar i tillegg til webinar om dommeradferd og forkurs om regler. Seminaret er også åpent for alle Nasjonaldommere (Forbundsdommere) som ønsker oppfriskning. 

Direktedommerutdanning

Tidspunkt: 2.-3. april

Direktedommere dømmer båt-mot-båt reglene direkte på regattabanen. Dommere som har denne utdanningen finner du for eksempel i Seilsportsligaen. Utdanningen gjennomføres som seminar på Ullevaal stadion 2.-3. april i tillegg til webinar om dommeradferd. Seminaret er også åpent for alle Direktedommere som ønsker oppfriskning.

Banedommerutdanning

Tidspunkt: 27. april og 29. april til 1. mai (kurs 1), 11. mai og 13.-15. mai (kurs 2).

Banedommere dømmer ulovlig fremdrift på regattabanen etter Regel 42 og Appendiks P. Banedommerutdanningen er i stor grad en praktisk utdanning for å kjenne igjen ulovlige handlinger som gjelder fremdrift og kunne knytte disse til korrekt regelverk og fortolkninger. Utdanningen gjennomføres gjennom et webinar og ved å delta på et NM eller NC for joller. Det vil bli gjennomført praktisk utdanning på NC1 for joller i Moss og på NC2 for ILCA og Optimistjolle i Stavanger. Webinarene 27. april og 11. mai er åpent for alle eksisterende Banedommere som ønsker oppfriskning. 

Webinarer

Webinar – Forkurs Regler

Tidspunkt: 24. januar og 10. februar

Webinaret er et forkurs for dommere som skal ta utdanning som Regional-, Nasjonal eller Direktedommer, men er også åpent for alle andre dommere. Kurset gjennomføres på to alternative datoer. 

Webinar – Dommeradferd

Tidspunkt: 27. januar og 7. februar

Som dommer har du et ansvar for å opptre på en god og tillitsvekkende måte. Dette er særlig viktig overfor unge seilere. Webinarene tar for seg tema innenfor dommeradferd og er obligatorisk for alle eksisterende dommere og som del av dommerutdanningene 2022. Webinarene er åpent for alle. Webinarene gjennomføres på to alternative datoer.

Webinar – Dårlig oppførsel og uærlig seilas (Regel 2)

Tidspunkt: 3. februar

Team som dårlig oppførsel (Regel 69) og uærlig seilas (Regel 2) fremstår ofte som vanskelig for dommere. På dette webinaret får du mer informasjon om disse reglene og prosedyrer for håndtering av høringer i denne forbindelse. Webinaret er obligatorisk for dommere som utdanner seg til Nasjonaldommer og er åpent for alle. 

Webinar – Manage2sail for dommere

Tidspunkt: 24. februar

Mangage2sail benyttes mer og mer som regattahåndteringssystem og systemet har mange funksjoner for å hjelpe dommere i deres arbeid under et stevne. På dette webinaret får du lære bruk av systemet for å motta protester og søknader om godtgjørelse, og håndtering av disse i forbindelse med høringer. Webinaret er åpent for alle. 

Webinar – Banedommer oppfriskning

Tidspunkt: 30. mars

Som Banedommer må du holde deg oppdatert i forhold til regler, prosedyrer og ikke minst fortolkninger. Gjennom dette webinaret får eksisterende Banedommere oppdatert sine kunnskaper. Webinaret er åpent for alle eksisterende Banedommere og dommere som ønsker å ta utdanningen. 

Published in Forsiden
8. april arrangeres det siste av tre oppdateringskurs om de nye kappseilingsreglene som trådte i kraft ved årsskiftet og som varer ut 2024. For alle dommere og arrangører er kurset obligatorisk.

Oppdateringskurset, som tar for seg alle endringene som er gjort i de nye kappseilingsreglene, er obligatorisk for alle dommere og arrangører. Det er tidligere blitt avholdt to slike kurs, og det tredje og siste finner sted torsdag 8. april. Det er med andre ord siste sjanse til å få med seg dette kurset.

Kurset skjer i form av et webinar og det starter kl 17:30 denne dagen. Påmelding skjer gjennom Min idrett.

– Kurset er obligatorisk for alle dommere og arrangører. Det gjelder også alle de som ble tidlig utdannet på dommer II- og arrangør II-nivå – og alle de vi ikke har registrert, sier Thomas Kresse l Arrangør- og dommerutvalget.

Han håper alle seilforeningene i landet vil bidra til å spre informasjon om kurset til sine dommere og arrangører slik at alle får gjennomgått det.

Forbundsdommere og regattasjefer må ta kurset for å beholde lisensen.

Kurset tar for seg disse temaene:
1) Gjennomgang av alle endringer i Kappseilingsreglene 2021-2024 som; Definisjoner, Hovedregler,  Når båter møtes, Organisering og gjennomføring av kappseilas, Standard seilingsbestemmelser, Protester og  formaliteter, Interessekonflikt, Supportpersoner, Særdeles dårlig oppførsel og så videre med diskusjon og drøfting om konsekvenser for seilere, arrangører og dommere.
 
2) Bred gjennomgang med oppgaver om holdninger og dilemmaer for en Regattasjef, samt gjennomgang av gjeldende regler for NM og NC-er.
Published in Forsiden
onsdag, 11 november 2020 13:48

– Vi må tette aldersgapet

– Vi har et sterkt behov for å tette aldersgapet mellom yngre seilere og dommerne. Derfor vil vi veldig gjerne ha med unge voksne på det kommende dommerkurset!

Mannen som sier dette, er Iens Ludvig Høst, ansvarlig for utdanningen i Norges Seilforbund. Om 14 dager starter et nytt dommerkurs, og listen over deltagere er foreløpig tynn. Han har et sterkt ønske om at deltagerlisten skal være atskillig lengre enn den er per i dag.

– Å ha dommere er en viktig forutsetning for å kunne arrangere gode og rettferdige regattaer i Norge – på alle plan, og norsk seilsport har et stort behov for å ha flere aktive dommere, sier Høst.

Spesielt er han på jakt etter barneforeldre eller unge voksne som kan tre inn i diommerstanden.

– Det er ikke til å stikke under en stol at mange av dommerne begynner å bli godt voksne. Se bare på meg selv. En sak er at vi fra den eldre garde har færre år foran oss enn de som er yngre og vi må etter hvert må erstattes, men jeg er også ute etter å utdanne dommere som er tettere på unge seilere. Er ikke alderskløften stor, vil de ha større forståelse for hva ungdom er opptatt av og kulturen deres, og de vil ha lettere for å skape gode relasjoner og aller helst også være gode pedagoger.

Rettferdighet og forståelse

Det er ikke til å stikke under en stol at dommere har respekt, noe de også skal ha. Det ligger i selve navnet og gjerningen. Slik har det vært så lenge seilsporten har bestått. Men Iens Ludvig Høst vil veldig gjerne at det skal bli en litt mindre skrekkblandet opplevelse å bli involvert i en protest-episode enn hva mange har opplevd. Og da tror han det å få yngre mennesker på banen kan være en av veiene å gå.

– Jeg tror det er viktig for rekrutteringen og det at ungdom skal forbli regattaseilere, at de har det gøy som regattaseilere. Og et premiss for å ha det gøy, er at regattaene oppleves som retteferdige. For at vi skal få til det må vi hjelpe seilerne til å forstå og få innsikt, og det mener jeg er en dommeroppgave ved siden av de selvfølgelig skal dømme i episoder hvor seilerne ikke er kommet til enighet om hvem som hadde retten til veien.

– En dommers skal definitivt beholde muligheten til å si hva som er rett og hva som er galt, men jeg mener at de også har en viktig oppgave å bygge opp forståelse for reglene og hva som er god kotyme ute på banen blant seilerne. Da vil det være hyggelig og gøy å seile om alle har en slik forståelse.

Unge dommere kan gjøre en forskjell

Iens Ludvig Høst har merket seg at mange ser på det å være dommer som en uriaspost: Man er nødt til å avsi en dom en sak og det vil ikke alltid være populært, men han håper og tror at når det å være dommer også innebærer at man skal bidra til å bygge opp seilernes forståelse av reglene og deres rettferdighetssans, vil det kunne gjøre lysten større hos mange til å være med.

– Og det er nettopp her jeg tror at yngre voksne som er tettere på unge seilere kan komme inn og gjøre en veldig god jobb, sier Iens Ludvig Høst, som også ønsker seg flere kvinnelige dommere.

– Så med disse ordene, sier han.

– Håper jeg virkelig vi får et fulltegnet dommerkurs! 

Dommerkurset går over fire kvelder – fra kl 17:30 til kl 21:30. Første kveld er mandag 23. november, og det fortsetter til samme tid om kveldene 24. november samt 1. og 2 desember. Kurset foregår digitalt på Teams, slik at alle kan følge det hjemmefra godstolen i stua. Forelesere er Tonny Vedeler og Karl Petter Haugen, to dyktige og erfarne dommere. Prisen er 1500 kroner, men vanlig praksis er at det betaler seilforeningen du kommer fra.

Dommerkurset gir deg kompetanse til å kunne være dommer på seilforening- og kretsnivå, og det gir et springbrett til å kunne gå videre til høyere utdannelse innen dommerfaget.

Du kan melde deg på dommerkurset her.

Published in Forsiden
onsdag, 04 november 2020 11:50

Dommerkurs trenger deltagere

23. november går starten for høstens dommerkurs. Kurset trenger deltagere – og seil-Norge trenger dommere. Meld deg på!

Alle regattaer skal ha en dommer, og dommerne har en viktig rolle. De har ansvaret for at regattaer blir rettferdige; at reglene følges,. Men de har også et ansvar for at regattaer er hyggelige og blir gode opplevelser for alle som deltaer.

–Ved siden av å være utøvende dommere når det gjelder selve konkurransen, mener jeg at dommere også skal være gode pedagoger. De skal forklare og fortelle hva som skal skje og hva som er rett og hva som er galt, sier Iens Ludvig Høst, utdanningsansvarlig i NSF.

23. november starter et nytt dommerkurs. Det inngår i rekken av kurs nå i høst og vinter som til sammen utgjør NSFs store kompetanseløft. Kompetansen i seil-Norge skal heves gjennom denne vinteren, det er målet.

Dommerkurset går over fire kvelder – fra kl 17:30 til kl 21:30. Første kveld er mandag 23. november, og det fortsetter til samme tid om kveldene 24. november samt 1. og 2 desember. Kurset foregår digitalt på Teams, slik at alle kan følge det hjemmefra godstolen i stua, og forelesere er Tonny Vedeler og Karl Petter Haugen.

Godt tilbud til foreldre

Iens Ludvig Høst mener kurset er spesielt egnet for Optimist- og jolleforeldre.

– Ved  å være dommer eller arrangør vil du som forelder få en meningsfylt rolle for deg selvnår barna dine seiler. Du vil få en god forståelse av hva de holder på med og er så betatt av. Du vil kunne komme deg ut på sjøen, du vil se og forstå. Bedre enn om du bare er på land og steker vafler.

Han understreker at man trenger folk til alle oppgaver under et regatta-arrangement, men at det nå er spesielt viktig å få flere dommere.

– De er mangelvare og med tanke på fremtiden trenger vi nye og yngre dommere.

Etterlyst: Kvinnelige dommere

Iens Ludvig Høst håper mange rundt om i hele landet vil melde seg på til kurset som starter 23. november. Ikke minst håper han mange damer vil melde seg på.

– Jeg mener det er viktig at vi får flere kvinnelige dommere, ikke minst for de yngste seilerne. Damer har gjerne med seg et omsorgsaspekt inn i rollen som dommer, og netteopp dette er viktig for å skape gode og trygge seilere, sier Iens Ludvig Høst.

Kurset koster 1500 kroner, men det er seilforeningen som kursdeltageren representerer, som får regningen.

Meld deg på her.

Published in Forsiden