Displaying items by tag: dommerutdanning

mandag, 17 januar 2022 07:47

Seil-Norge trenger flere dommere!

En dommer i seiling er mye mer enn kun en dommer. Dommere skal også være støttespillere og rådgivere for regatta-arrangører og de skal rettlede seilere. Nå trenger seil-Norge flere til disse viktige oppgavene – og kurs og webinarer for å bli det, står i kø utover vinteren.

– Seil-Norge trenger flere dyktige dommere, slår leder av Dommerutvalget i Norges Seilforbund, Karl Petter Haugen, fast.

I vinter tilbyr NSF en rekke spennende dommerutdanninger og kortere kveldswebinarer. De er både for alle de som gjerne vil bli dommere og de representerer en god oppfriskning og repetisjon for eksisterende dommere. Det første kurset starter allerede 24. januar som et webinar på Teams. Det er et forkurs og en innføring i kappseilingsreglene, og det er er beregnet på dommere som skal ta utdanning som regional-, nasjonal eller direktedommer.

Informasjon om dette kurset. andre kurs og alle seminarene for dommere finner du på NSFs nettside for aktuelle kurs.  Her kan du også melde deg på de ulike tilbudene. 

Mange morsomme oppgaver

Karl Petter Haugen understreker at dommere innen seiling har mange roller og oppgaver – og ikke bare det å dømme under en regatta. 

– De skal først og fremst sikre at konkurransen foregår innenfor Kappseilingsreglene og at konkurransen blir så rettferdig som mulig. Men en dommer er også en viktig del av arrangementsorganisasjonen, og dommeren skal være en rådgiver og støttespiller til organiserende myndighet og regattakomiteen. I tillegg har dommere en viktig pedagogisk oppgave med tanke på å rettlede og svare på regelspørsmål som seilere måtte ha, sier han.

Selv har han vært dommer i en årrekke, og han forteller at en dommer i seiling kommer tett på sporten og får mange interessante oppgaver. I tillegg får man som dommer et godt sosialt nettverk. MJP 20210815 00093 8256 x 5504SOSIALT NETTVERK: Dommere har seg imellom et godt sosialt nettverk, og som dommer kommer du i kontakt med mange lag av norsk seilsport. FOTO: Morten Jensen

For å gjøre dommerne i landet så gode som mulig, gjennomfører NSF utdanning hvor regelverk og prosedyrer selvsagt står sentralt, men også andre temaer står på agendaen. Det handler om å være rollemodell som dommer, om adferd, sikkerhet, båtkjøring og så videre. Dommeren har en sentral rolle i seil-Norge.

De fleste seminarene og webinarene som arrangeres denne vinteren er åpne for alle dommere som ønsker å følge dem – uavhengig av om de ønsker autorisasjon eller ikke.

– Vi håper på denne måten å styrke kompetansen og rekruttere flere dommere. Det er viktig for seil-Norge, sier lederen for dommerutvalget i Norges Seilforbund.

Nedenunder finner du en oversikt over utdanninger og webinarer som gjennomføres i første halvår av 2022. Det er bare å finne frem kalenderen og krysse av! For flere detaljer rundt utdanningsaktivitetene, kan du gjerne ta kontakt med NSFs breddekonsulent, Emilie Vabø, for mer informasjon.

Les også mer på NSFs nettside for aktuelle kurs.

Utdanningsmuligheter

MJP 20210815 00413 8256 x 5504BANEDOMMER: En av «grenene» innen dommergjerningen er å være banedommer, og det fins flere muligheter til utdanning og oppfriskning i løpet av vinteren. FOTO: Morten Jensen

Regionaldommerutdanning 

Tidspunkt: 31. januar, 1. februar og 9. februar

Regionaldommer som tidligere het kretsdommer, har en viktig rolle for å dekke behovet for dommere på lokale og regionale regattaer, men også delta i protestkomiteer på nasjonalt nivå. Utdanningen gjennomføres som webinarer over tre kvelder i tillegg til et åpent webinar om dommeradferd og forkurs om regler. Webinarene 31. januar og 1. februar er også åpent for alle dommere som ønsker oppfriskning.  

Nasjonaldommerutdanning

Tidspunkt: 12.-13. februar

Nasjonaldommer som tidligere ble kalt for forbundsdommer, er øverste utdanning for dommere i Norge. En nasjonaldommer skal kunne lede og organisere protestkomiteer på nasjonalt nivå. Utdanningen gjennomføres som seminar på Ullevaal stadion 12. og 13. februar i tillegg til webinar om dommeradferd og forkurs om regler. Seminaret er også åpent for alle Nasjonaldommere (Forbundsdommere) som ønsker oppfriskning. 

Direktedommerutdanning

Tidspunkt: 2.-3. april

Direktedommere dømmer båt-mot-båt reglene direkte på regattabanen. Dommere som har denne utdanningen finner du for eksempel i Seilsportsligaen. Utdanningen gjennomføres som seminar på Ullevaal stadion 2.-3. april i tillegg til webinar om dommeradferd. Seminaret er også åpent for alle Direktedommere som ønsker oppfriskning.

Banedommerutdanning

Tidspunkt: 27. april og 29. april til 1. mai (kurs 1), 11. mai og 13.-15. mai (kurs 2).

Banedommere dømmer ulovlig fremdrift på regattabanen etter Regel 42 og Appendiks P. Banedommerutdanningen er i stor grad en praktisk utdanning for å kjenne igjen ulovlige handlinger som gjelder fremdrift og kunne knytte disse til korrekt regelverk og fortolkninger. Utdanningen gjennomføres gjennom et webinar og ved å delta på et NM eller NC for joller. Det vil bli gjennomført praktisk utdanning på NC1 for joller i Moss og på NC2 for ILCA og Optimistjolle i Stavanger. Webinarene 27. april og 11. mai er åpent for alle eksisterende Banedommere som ønsker oppfriskning. 

Webinarer

Webinar – Forkurs Regler

Tidspunkt: 24. januar og 10. februar

Webinaret er et forkurs for dommere som skal ta utdanning som Regional-, Nasjonal eller Direktedommer, men er også åpent for alle andre dommere. Kurset gjennomføres på to alternative datoer. 

Webinar – Dommeradferd

Tidspunkt: 27. januar og 7. februar

Som dommer har du et ansvar for å opptre på en god og tillitsvekkende måte. Dette er særlig viktig overfor unge seilere. Webinarene tar for seg tema innenfor dommeradferd og er obligatorisk for alle eksisterende dommere og som del av dommerutdanningene 2022. Webinarene er åpent for alle. Webinarene gjennomføres på to alternative datoer.

Webinar – Dårlig oppførsel og uærlig seilas (Regel 2)

Tidspunkt: 3. februar

Team som dårlig oppførsel (Regel 69) og uærlig seilas (Regel 2) fremstår ofte som vanskelig for dommere. På dette webinaret får du mer informasjon om disse reglene og prosedyrer for håndtering av høringer i denne forbindelse. Webinaret er obligatorisk for dommere som utdanner seg til Nasjonaldommer og er åpent for alle. 

Webinar – Manage2sail for dommere

Tidspunkt: 24. februar

Mangage2sail benyttes mer og mer som regattahåndteringssystem og systemet har mange funksjoner for å hjelpe dommere i deres arbeid under et stevne. På dette webinaret får du lære bruk av systemet for å motta protester og søknader om godtgjørelse, og håndtering av disse i forbindelse med høringer. Webinaret er åpent for alle. 

Webinar – Banedommer oppfriskning

Tidspunkt: 30. mars

Som Banedommer må du holde deg oppdatert i forhold til regler, prosedyrer og ikke minst fortolkninger. Gjennom dette webinaret får eksisterende Banedommere oppdatert sine kunnskaper. Webinaret er åpent for alle eksisterende Banedommere og dommere som ønsker å ta utdanningen. 

Published in Forsiden
fredag, 17 september 2021 13:00

Tid for faglig påfyll

Høstmørket siger på, sesongen er på hell og det det er tid for å se fremover mot neste sesong. Det er med andre ord tid for å få faglig påfyll og lære noe nytt. NSF har satt opp kurskalenderen for vinteren.

Seilsporten er helt avhengig av å ha gode, aktive medlemmer i seilforeningene og klasseklubbene. Det trengs tillitsvalgte styremedlemmer, frivillige som stiller opp i ulike sammenhenger, og det er behov for trenere og dommere for å kunne gi de tilbudene til seilerne som man ønsker å gi dem. Den beste forutsetningen for å få til dette, er å tilføre kunnskap og lærdom i alle ledd.

Norges Seilforbunds ser det derfor som en av sine viktigste oppgaver å tilrettelegge for dette og å tilby utdannelse til trenere, dommere og hele tillitsmannsapparatet rundt om i foreningene og klasseklubbene. Høsten, vinteren og våren er den beste tiden, og nå foreligger vintersesongens kurskalender der det bare er å merke av i kalenderen og huke seg inn på de aktuelle kursene og seminarene.

Ikke alt er hundre prosent fastlagt ennå, men du vil alltid kunne finne en oppdatert oversikt over de ulike kursene på seilforbundets nettside, www.seiling.no.

Påmelding til de ulike kursene skjer gjennom «Min idrett»

Assistenttrener-kurs

KURS 1: 19.–20. april og 25.–26. april 2022

Kurset foregår digitalt på Teams fra kl 18 til 21 over fire kvelder. I tillegg blir det en time med praksis i kursdeltagerens egen seilforening. Kurset ledes av Emilie Kathrin Vabø

KURS 2: 23.–24. april 2022

Kurset foregår ved fysisk oppmøte i Arendal og ledes av Iens Ludvig Høst.

Trener 1-kurs

KURS 1: 15.–18. november og 23.–24. november 2021

Kurset foregår på Teams i økter á tre timer fra kl 18 til 21 de seks kveldene. Kurset ledes av Emilie Kathrin Vabø

KURS 2: 7.–9. januar 2022

Kurset foregår på Teams. 7. januar er det en kveldsøkt fra kl 18 til 21. Lørdag 8. og søndag 9. januar varer kurset fra kl 09 til 18.

KURS 3: 2.–3. mai og 9.–12. mai

Kurset foregår på Teams i økter á tre timer fra kl 18 til 21 de seks kveldene. Kurset ledes av Emilie Kathrin Vabø

Trener 2-kurs

Det arrangeres ett kurs som inneholder disse elementene og som går over disse dagene:

Mental treningslære ved Iens Ludvig Høst

8.–9. november, 15.–16. november og 22.–23. november 2021 på Teams fra kl 18 til 21 på de oppgitte datoene. Alle dagene inngår i kurset.

Fysisk treningslære ved Anette Melsom Myhre og Frank Kirkeland

14.–16. januar. Fysisk oppmøte hos NTG i Bærum.

Arrangementsadministrasjon ved Henrik Wigers Larsen og Emilie Kathrin Vabø

1.–2. februar og 8.–9. februar 2021 på Teams fra kl 18 til 21 på de oppgitte datoene. 15. og 16. februar er reservedager om det skulle trengs for å komme igjennom pensum.

Kappseilingsreglene ved Emilie Kathrin Vabø og andre fagpersoner

14.–15. mars og 21.– 22. mars på Teams fra kl 18 til 21 på de oppgitte datoene. 23. og 24. mars er reservdager.

Praktisk trening og gjennomgang av Regel 42-praksis, dømming, arrangement og coaching. Kursledere er Emilie Kathrin Vabø og Iens Ludvig Høst

1.–3. april 2022. Praksis på NSFs vårsamling med aktive seilere.

Trener 3-kurs

Deltagerne følger eget program.

Arrangørkurs

Det vil bli avholdt ett kurs denne høsten. Passer ikke det, vil et nytt kurs bli arrangert våren 2022.

Regattasjef-kurs

Det vil bli avholdt et kurs i mars.

Dommerkurs

Det vil bli avholdt ett kurs denne høsten. Passer ikke det, vil et nytt kurs bli arrangert våren 2022.

Forbundsdommerkurs

Det vil bli avholdt kurs i februar og mars

Direktedommer-kurs

Det vil bli avholdt ett kurs i forbindelse med det første seilsportsliga-stevnet i 2022

Banedommerkurs

Det vil bli avholdt et kurs før første norgescup-helg i 2022 og ytterligere et kurs før den neste norgescup-helgen

Fagseminarer

I tillegg til de ulike kursene vil det bli avholdt en rekke fagseminarer på Teams som vil være åpne for alle.

  • 21. november 2021: Seksuell trakassering i idretten. Seminaret foregår i regi av Norges Idrettsforbund.
  • 16. januar 2022: Miljøet i seilforeningene med fokus på foreldre. Seminaret ledes av Iens Ludvig Høst.
  • 23. januar 2022: Miljøet i seilforeningene med fokus på seilerne. Seminaret ledes av Iens Ludvig Høst.
  • 6. februar 2022: Seilsportens anleggsfinansiering.
  • 13. mars 2022: Styre-arbeid i seilforeningene.
  • 3. april 2022: Bruk av Manage2Sail.
Published in Forsiden
torsdag, 20 mai 2021 14:28

Oppdateringseminar Dommere og Arrangører

Norges Seilforbund ved Arrangør- og dommerutvalget (ADU) tilbyr et siste Oppdateringseminar 16.juni for de som ikke rakk et av de tidligere seminarene.
Oppdateringsseminar

Noen av dommerne som har deltatt i arbeidet med den nye regelboken, vil holde tre identiske oppdateringsseminarer for både arrangører og dommere om endringene i Kappseilingsreglene fra 2016-2020 til 2021-2024. Seminaret er obligatorisk for arrangører og dommere som vil beholde lisensen.

Påmelding til TEAMS seminar den 16.juni kl 17.30-21.30

Rent særforbund

Norges Seilforbund er blitt godkjent og har status som «Rent særforbund». I den anledning har NSF laget en handlingsplan som du finner på NSFs nettside som har en egen underside om dette arbeidet. Utvalget ønsker at alle dommere og arrangører skal ta Ren Utøver-kurset. Det tar bare noen få timer og bidrar til å øke kunnskapen og bevisstheten rundt dette med doping i alle organisasjonsledd. Det må tas før sesongen, helst før 1. mai.

Vi ønsker alle velkommen til kurs. Krav til forkunnskaper og praksis finnes på NSFs nettside under fanen «Utdanning». Spesielt ønsker vi kvinner og yngre seilere med i dette fantastiske arbeidet.

 

Published in Forsiden
mandag, 11 januar 2021 19:54

Stort kompetanseløft for dommere i vinter

Norges Seilforbund ved Arrangør- og dommerutvalget (ADU) tilbyr i vinter kurs på alle nasjonale plan av dommerstigen. Bli med på et skikkelig kompetanseløft!

Nedenunder finner du en del aktuelle nyheter fra ADU og en oversikt over alle kursene som tilbys i vinter. Alle kursene blir digitale i år, kanskje med unntak av direktedommerkurset.

Dommerkurs

Vi starter allerede  20. februar med dommerkurs. Kursansvarlig er Karl Petter Haugen. Med seg har han Iens Ludvig Høst.

Regelkurs

Vi har bestemt oss for å avvikle e-læringskurset om kappseilingsreglene. Det har dessverre vist seg at veldig få har benyttet denne muligheten til å lære seg reglene.

I forkant av dommerkurset (start 17. februar) vil det bli tilbudt et regelkurs (10. februar) på Teams over én kveld. Det gjennomgås for å kunne delta på dommerkurset. Tilsvarende vil det samme regelkurset (3. mars) bli tilbudt i forkant av forbundsdommerkurset (start 10. mars) som en oppfriskning.

Kurs på Teams

Alle ordinære kurs vil bli holdt på Teams. I skrivende stund er det ikke avklart hva vi gjør med direktedommerkurset ultimo mars.

Alle kursene vil om kort tid bli satt opp på Min Idrett hvor man kan melde seg på. Se også oversikten med komplette linker på https://www.norgesseilforbund.org/index.php/utdanning/aktuelle-kurs

Ny regelbok

Som alle vet, kom det en ny regelbok 1. januar 2021. Regelkomiteen har oversatt boken til norsk, og den kan kjøpes i idrettsbutikken.

Oppdateringsseminarer

Noen av dommerne som har deltatt i arbeidet med den nye regelboken, vil holde tre identiske oppdateringsseminarer for både arrangører og dommere om endringene i Kappseilingsreglene fra 2016-2020 til 2021-2024. Seminaret er obligatorisk for arrangører og dommere som vil beholde lisensen. Det tilbys derfor tre ganger spredt utover vinteren og våren slik at alle skal få anledning til å delta.

Rent særforbund

Norges Seilforbund er blitt godkjent og har status som «Rent særforbund». I den anledning har NSF laget en handlingsplan som du finner på NSFs nettside som har en egen underside om dette arbeidet. Utvalget ønsker at alle dommere og arrangører skal ta Ren Utøver-kurset. Det tar bare noen få timer og bidrar til å øke kunnskapen og bevisstheten rundt dette med doping i alle organisasjonsledd. Det må tas før sesongen, helst før 1. mai.

Vi ønsker alle velkommen til kursene. Krav til forkunnskaper og praksis finnes på NSFs nettside under fanen «Utdanning». Spesielt ønsker vi kvinner og yngre seilere med i dette fantastiske arbeidet.

Her er den komplette kurskalender for dommerkursene:

 

 KURS/SEMINAR
 DATO
 TID
INSTRUKTØRER 
Regelkurs – må taes for å kunne delta på dommerkurs 10. februar   Kl 17:30–20:30 Kursansvarlig: Karl Petter Haugen
 Dommerkurs  17.–18. februar og 24. –25. februar   Kursansvarlig: Karl Petter Haugen. Medinstruktør: Iens Ludvig Høst
 Obligatorisk oppdateringsseminar i ny regelbok for dommere og arrangører. Dommere og arrangører må ta dette for å beholde lisensen.*  20. februar  Kl 10:00–14:00 Kursansvarlig: Thomas Kresse. Medinstruktører: Karl Petter Haugen og Tor Møinichen
Regelkurs – oppfriskningskurs for deltagere på forbundsdommerkurs  4. mars  Kl 17:30–21:30 Kursansvarlig: Karl Petter Haugen
Forbundsdommerkurs   10.–11. mars og 24.–25. mars  Kl 17:30–21:30 alle dager Kursansvarlig: Karl Petter Haugen. Medinstruktør: Tonny Vedeler Jensen
Obligatorisk oppdateringsseminar i ny regelbok for dommere og arrangører. Dommere og arrangører må ta dette for å beholde lisensen.*  16. mars  Kl 17:30–21:30 Kursansvarlig: Thomas Kresse. Medinstruktører: Karl Petter Haugen og Tor Møinichen
 Direktedommerkurs. Dette kurset er også åpent for alle som allerede er direktedommere som en eksamensfri gjenoppfriskning. De fleste har jo ikke fått dømt så mye i 2020.

 20.–21. mars

Vil foregå på Ullevål, men muligens på Teams.  Kursansvarlig: Harald Holmen Sørensen

Medinstruktør: Tor Møinichen

Obligatorisk oppdateringsseminar i ny regelbok for dommere og arrangører. Dommere og arrangører må ta dette for å beholde lisensen.* 8. april  Kl 17:30–21:30 Kursansvarlig: Thomas Kresse. Medinstruktører: Karl Petter Haugen og Tor Møinichen

* Disse seminarene er identiske og du behøver bare å delta på en av datoene for beholde lisensen som dommer eller arrangør.

Published in Forsiden
onsdag, 11 november 2020 13:48

– Vi må tette aldersgapet

– Vi har et sterkt behov for å tette aldersgapet mellom yngre seilere og dommerne. Derfor vil vi veldig gjerne ha med unge voksne på det kommende dommerkurset!

Mannen som sier dette, er Iens Ludvig Høst, ansvarlig for utdanningen i Norges Seilforbund. Om 14 dager starter et nytt dommerkurs, og listen over deltagere er foreløpig tynn. Han har et sterkt ønske om at deltagerlisten skal være atskillig lengre enn den er per i dag.

– Å ha dommere er en viktig forutsetning for å kunne arrangere gode og rettferdige regattaer i Norge – på alle plan, og norsk seilsport har et stort behov for å ha flere aktive dommere, sier Høst.

Spesielt er han på jakt etter barneforeldre eller unge voksne som kan tre inn i diommerstanden.

– Det er ikke til å stikke under en stol at mange av dommerne begynner å bli godt voksne. Se bare på meg selv. En sak er at vi fra den eldre garde har færre år foran oss enn de som er yngre og vi må etter hvert må erstattes, men jeg er også ute etter å utdanne dommere som er tettere på unge seilere. Er ikke alderskløften stor, vil de ha større forståelse for hva ungdom er opptatt av og kulturen deres, og de vil ha lettere for å skape gode relasjoner og aller helst også være gode pedagoger.

Rettferdighet og forståelse

Det er ikke til å stikke under en stol at dommere har respekt, noe de også skal ha. Det ligger i selve navnet og gjerningen. Slik har det vært så lenge seilsporten har bestått. Men Iens Ludvig Høst vil veldig gjerne at det skal bli en litt mindre skrekkblandet opplevelse å bli involvert i en protest-episode enn hva mange har opplevd. Og da tror han det å få yngre mennesker på banen kan være en av veiene å gå.

– Jeg tror det er viktig for rekrutteringen og det at ungdom skal forbli regattaseilere, at de har det gøy som regattaseilere. Og et premiss for å ha det gøy, er at regattaene oppleves som retteferdige. For at vi skal få til det må vi hjelpe seilerne til å forstå og få innsikt, og det mener jeg er en dommeroppgave ved siden av de selvfølgelig skal dømme i episoder hvor seilerne ikke er kommet til enighet om hvem som hadde retten til veien.

– En dommers skal definitivt beholde muligheten til å si hva som er rett og hva som er galt, men jeg mener at de også har en viktig oppgave å bygge opp forståelse for reglene og hva som er god kotyme ute på banen blant seilerne. Da vil det være hyggelig og gøy å seile om alle har en slik forståelse.

Unge dommere kan gjøre en forskjell

Iens Ludvig Høst har merket seg at mange ser på det å være dommer som en uriaspost: Man er nødt til å avsi en dom en sak og det vil ikke alltid være populært, men han håper og tror at når det å være dommer også innebærer at man skal bidra til å bygge opp seilernes forståelse av reglene og deres rettferdighetssans, vil det kunne gjøre lysten større hos mange til å være med.

– Og det er nettopp her jeg tror at yngre voksne som er tettere på unge seilere kan komme inn og gjøre en veldig god jobb, sier Iens Ludvig Høst, som også ønsker seg flere kvinnelige dommere.

– Så med disse ordene, sier han.

– Håper jeg virkelig vi får et fulltegnet dommerkurs! 

Dommerkurset går over fire kvelder – fra kl 17:30 til kl 21:30. Første kveld er mandag 23. november, og det fortsetter til samme tid om kveldene 24. november samt 1. og 2 desember. Kurset foregår digitalt på Teams, slik at alle kan følge det hjemmefra godstolen i stua. Forelesere er Tonny Vedeler og Karl Petter Haugen, to dyktige og erfarne dommere. Prisen er 1500 kroner, men vanlig praksis er at det betaler seilforeningen du kommer fra.

Dommerkurset gir deg kompetanse til å kunne være dommer på seilforening- og kretsnivå, og det gir et springbrett til å kunne gå videre til høyere utdannelse innen dommerfaget.

Du kan melde deg på dommerkurset her.

Published in Forsiden
tirsdag, 20 oktober 2020 12:05

Digital suksess: Arrangørkurs fulltegnet

Fulltegnet. Det er ikke ofte NSF har kunnet bruke det ordet når det gjelder kurs og seminarer. Men det ordet ble brukt i går da flere enn det var plass til, ville være med på arrangørkurs.

– Ja, dette er helt spesielt og veldig gledelig, selv om vi jo måtte si nei til noen som ville være med på det arrangørkurset som vi holdt digitalt i går, sier utdanningsansvarlig i NSF, Iens Ludvig Høst.

– Det gledelige, fortsetter han, – det er jo at interessen for å lære og utdanne seg er så stor. Vi har allerede satt opp et nytt arrangørkurs i mars som vi snart setter opp påmelding til, så det kommer flere sjanser til å kunne gjennomføre kurset.

At digitale kurs og seminarer er kommet for å bli, er det ingen tvil om. Det er en plattform Norges Seilforbund allerede har ett års erfaring med, og da den fysiske klubbkonferansen ble avlyst i mars, ble deler av den gjennomført digitalt i april og mai – med stor oppslutning og mange godord i etterkant. I tillegg er det blitt avholdt en rekke kurs og webinarer om ulike temaer for ulike grupper etter det.

29er-webinar med rekorddeltagelse

Nå er høsten her og en ny, digital sesong er i gang, og allerede mandag 12. oktober fikk Iens Ludvig Høst og staben hans en indikasjon på at oppslutningen om årets tilbud kan bli stor og sesongen travel. På den nyss omtalte mandagen ble det avholdt etterutdanningskurs for trenere i 29er-teknikk via Teams, og hele 34 deltagere fant veien til sine respektive skjermer for å høre KNS-trener Måns Hallström tegne og fortelle – godt støttet av de tidligere 29er-mestrene Alexander Franks-Penty og Mathias Berthet.

– De 34 deltagere fra hele landet fikk et utrolig grundig innblikk i teknisk trening med 29eren. Understøttet av mange bilder og ikke minst mengder av videoer fra egen produksjon fikk Måns oss til å se det hele fra et trenerperspektiv: – Hva ser vi etter? – Hva ønsker vi å se? – Hva gjør vi som trenere for å hjelpe seilerne til å finne de beste tekniske løsningene – og i siste instans; til å få skiffen til å gå fortere, sier Iens Ludvig.

Også de som selv seiler 29er og som fulgte webinaret, fikk nok også med seg mange tips og mye verdifull lærdom fra treneren og de to ekspertene.

Laser-kurs onsdag 21. oktober

I morgen kveld kl 17:30 (onsdag 21. oktober) er det duket for nok et etterutdannningsseminar for trenere og andre interesserte, og denne gangen er det Laser-seiling som er tema. Det vil bli ledet av landslagstrener Anton Garotte, og med seg har han ingen ringere enn Hermann Tomasgaard, Line Flem Høst og Peer Moberg. Temaet er «Technical advances in Laser coaching»

– Det digitale gir oss virkelig utrolige muligheter, for vi kunne ikke ha gjennomført et tilsvarende seminar fysisk. En ting er Covid 19-restriksjonene, en annen sak er de fysiske distansene. Nå leder Anton seminaret fra Spania og Line tilbringer karantenetid på fjellet. De sitter foran hver sin PC der. Hvor Hermann er, vet jeg ikke, men han sitter også i karantene etter at de to seilte EM i Laser i Gdansk i Polen i forrige uke. Og så er det alle deltagerne da, som sitter rundt om i hele landet og kan være med.

Iens Ludvig forteller at karantenetiden for Line og hermann ble forlenget til 10 døgn fordi en del av deltagerne i EM testet positivt der.

Laser-seminaret er primært for trenere, men Iens Ludvig ønsker alle interesserte til å kikke inn. Her er link til webinaret, som altså begynner kl 17:30 i morgen kveld (21.10.2020).

Dommerkurs er neste

Neste kurs som står på den digitale planen, er et dommerkurs. Det pågår 23. og 24. november og 1. og 2. desember. Foredragsholdere er Tonny Vedeler-Jensen og Karl Petter Haugen, og for å kunne delta, må man først ha gjennomført E-kurset i Kappseilingsregler, som man kan gjennomføre på nettet hjemme i stua. Deltagelsen er begrenset, så her er det bare å hive seg på!

Påmelding til E-kurset:

Påmelding til dommerkurset

– Vi jobber kontinuerlig med å utvikle kurs og webinarer. Vi lærer jo noe nytt hele tiden vi også. Henrik Wigers Larsen gjorde en fenomenal jobb med arrangørkurset der han delte deltagerne i digitale grupperom, opprettet chatte-kanaler, gjennomførte quiz og avholdt mentometermålinger. Dette bidro til å gjøre undervisningen veldig levende, og dette vil vi ta med oss videre. Vi forsøker hele tiden å utvikle oss, sier Iens Ludvig Høst.

NSFs målsetting for høsten/vinteren/våren og koronatiden som vi er inne i, er at vi skal bruke denne tiden til å komme styrket ut på baksiden i form av blant annet mer kompetanse. Prosjektet har fått navnet «Kompetanseløftet», og på NSFs nettside finner du en oversikt over hva som er i gjære.

Bruk vinteren til å lære noe nytt!

Published in Forsiden