Displaying items by tag: rekruttering

mandag, 13 juni 2022 12:34

Unge ledere og flere jenter i seiling

Norges Seilforbund har et nytt, spennende prosjekt under oppseiling. Nå søkes det etter ungdommer og jenter rundt om i landet som vil være med.

Prosjektet det er snakk om, har fått navnet «Unge ledere», og det går ut på å etablere flere interessante roller for ungdom og unge jenter i seilforeningene enn de som finnes i dag. 

– En vesentlig svakhet ved organiseringen i seiling, som i de fleste andre idretter, er at vi ikke har mange nok og attraktive nok roller og tilbud som holder ungdommen i miljøet. Økende konkurransepress fører til at mange faller fra etter 12-13-årsalderen, og da er det lite annen aktivitet i foreningene som frister, sier Iens Ludvig Høst, som har tatt initiativet til prosjektet.

Han forteller:

– I «Unge ledere» vil vi søke å rekruttere, utdanne og etablere team av ungdommer med relevant seilerfaring til ledere, dommere, arrangører og ansvarlige trenere.  Teamene er tenkt å skulle ta selvstendig ansvar for regatta-arrangementer på forenings- og kretsnivå, samt å ta aktivt del i driftingen av seilforeningenes barne- og ungdomsseiling. Til teamene vil vi søke å stimulere seilforeninger og -kretser til aktivt å rekruttere jenter, men av hensyn til teamenes dynamikk og levedyktighet bør de, som ungdomsgrupper flest, bestå både av jenter og gutter. 

Ønsker kontakt med interesserte

Iens Ludvig sier videre at de nå søker etter gutter og jenter over hele landet som kan være med å utvikle selve prosjektet, foruten også selv å delta i de planlagte teamene som skal utvikles. Rollene som ungdommene er tenkt å bekle, er foruten å være trenere, som en del ungdommer allerede er, å være arrangører, dommere og lokale ledere. For å få til dette, vil det bli utviklet egne kurs der det vil bli lagt stor vekt på å gi de unge en coachende rolle. Det innebærer å tilegne seg kunnskap om  rolle- og relasjonsforståelse, kommunikasjon og barne- og ungdomspsykologi og pedagogikk.

Prosjektet vil bli igangsatt fra høsten av og slik at teamene skal kunne være operative fra sesongstart i 2023. NSF har søkt midler fra Kulturdepartementet og en gruppe andre givere som ønsker å støtte mangfold- og inkluderingstiltak i idretten.

Størst frafall blant jenter

Det er et faktum at er en ganske lik fordeling av jenter og gutter som begynner å seile, men fra 12-årsalderen er det et større frafall av jenter enn av gutter.

– Det er grunn til å tro at dette blant annet skyldes at færre jenter er motivert til den økende konkurranseorienteringen som skjer i løpet av ungdomstiden, sier Iens Ludvig.

Han har imidlertid tro på at et frafall kan dempes; at det fins andre alternativer som seilforeningene kan tilby som kan være attraktive for jenter. 

– Norges Seilforbund etablerte i 2021 programmet «Flere jenter til seiling – lengre».  Allerede nå registrerer vi en holdningsendring – mange seilforeninger har opprettet rene kvinnegrupper som rekrutterer voksne kvinner til selvstendig seiling.  Flere seilforeninger arbeider aktivt for å rekruttere flere kvinner til ledelse og tillitsvalgt-roller.

Han håper at arbeidet som nå skal settes i gang med «Unge ledere», der unge seilere selv vil være med å legge løpet, komme med ideene og selv være med å gjennomføre det hele, vil kunne gjøre det meningsfullt å fortsette i seilmiljøet for flere enn i dag.

– Dette har jeg veldig stor tro på, sier Iens Ludvig Høst, som gjerne vil komme i kontakt med alle som synes dette høres spennende ut. 

Published in Forsiden
Tagged under
torsdag, 24 mars 2022 08:11

Åpent årsmøte i viktig rekrutteringsklasse

Ett år er gått siden RS Feva-klubben ble reetablert. Søndag 27. mars er alle Feva-interesserte invitert til åpent årsmøte på Teams for å høre og snakke om seilsesongen som kommer.

Da en gruppe ildsjeler for et drøyt år siden fikk vekket RS Feva klasseklubb opp av sin daværende dvale, ble det etablert et nytt styre i foreningen som skulle bringe struktur og blåse mer liv i  klassen igjen. 

Det fins et stort antall foreningseide RS Feva rundt om i landet som benyttes i seilforeningenes rekrutteringsarbeid, men mange av disse miljøene lever sine isolerte liv der de er. Klassen manglet en samlende drivkraft, men denne kom altså på plass for et år siden. Og nå ønsker styret i RS Feva klasseklubb dialog med resten av RS Feva-Norge for å kunne gjøre den jobben som er ønsket av dem.

  Vi er nå et godt sammensatt styre med representanter fra tre nokså ulike miljøer i Oslo, Holmestrand og Risør. Nå vil vi gjerne ha tilbakemeldinger og høre fra så mange foreninger som mulig på årsmøtet, sier Petter Byermoen Jahre i Holmestrand.

Møtet foregår på Teams på søndag 27. mars kl 19:00.Åpent møte 2022.001MØTE PÅ TEAMS: RS Feva-klubbens møte går på Teams og er åpent for alle.

Han understreker at møtet er åpent for alle – det er ikke noe krav til noen form for medlemsskap. Noe som egentlig gir seg selv, fordi klubben så langt ikke har definert hva som skal tilbys og kreves av et medlemmskap.

– Ja, akkurat det er et av temaene vi skal snakke om på søndag, sier Petter.

På agendaen står også årets terminliste for klassen, som blant annet inneholder NM i Risør 12. og 13, august. Det er blitt arrangert NM i klassen siden 2011, men etter NM-et i 2015 har ikke klassen klart å oppfylle NM-kravene med hensyn til deltagelse. Det til tross for at det fins et tresifret antall RS Feva og mange lokale Feva-seilere rundt om i landet.

RS Feva fungerer først og fremst som en opplæringsbåt i seil-Norge, og da gjelder det nok å finne det rette formatet og ambisjonsnivået på et NM og andre nasjonale regattaer  for å få god deltagelse. Dette vil ganske sikkert vil bli diskutert på møtet 27. mars.

– Meld dere på og bli med på møtet, er Petter Byermoen Jahres oppfordring til alle RS Feva-foreninger og -seilere.

Link til møtet finner du her. Trykk på linken og delta i møtet søndag 27. mars  kl 19:00.

Published in Forsiden
fredag, 23 oktober 2020 15:01

Hvordan gikk det med årets sommercamper?

Mange seilforeninger har gjennomført vellykkete sommercamper for barn i år. Noen valgte å avlyse på grunn av korona. 1. november arrangerer NSF et stort webinar for å oppsummere.

Sommercamper og sommerleire i regi av seilforeningene er blitt et svært populært innslag landet rundt, og mange seilforeninger kan melde om vellykkede arrangementer – korona-året til tross. Andre foreninger valgte av ulike grunner å avstå etter å ha rådført seg med kommunelegen, eller at de rett og slett ikke ville løpe noen risiko.

– Uansett hva man valgte, vil det være verdifullt for alle parter å lufte hvilke erfaringer man har gjort seg denne sesongen. Hva gjør at noen foreninger lykkes; hva er suksessformelen? Hva kan gjøres for at en sommerleir skal føles trygg å gjennomføre? Hva bør de inneholde av tilbud?

Iens Ludvig Høst, som vil lede seminaret som vil foregå digitalt på Teams 1. november fra kl 19:00 til 21.00, sier at det viktig å gjøre en oppsummering for å spre gode erfaringer og lærdom.

Viktig rekrutteringskilde

– Sommerleirene representerer også en enormt viktig mulighet til å rekruttere barn og unge seilere. I løpet av en sommer deltar det nærmere 4000 barn på sommercampene, men så langt viser erfaringen at kun et svært lite antall av barna fortsetter som seilere. Derfor er vi veldig opptatt av å kunne trekke erfaring ut av dem som lykkes med å rekruttere nye seilere, sier han.

Det mangler ikke på temaer å diskutere på webinaret, mener han.

– Skal sommercampene kun ha et ferieutgangspunkt, eller skal de ha et mer idrettslig utgangspunkt der seiling spiller en sentral rolle? Kan sommerleirene være et verdifullt «rekrutteringsklekkeri» for nye seilere? Personlig mener jeg at det siste må være målet; sommercampene skal bidra til å gi seilforeningen nye seilere og ikke bare en velkommen inntekt, sier Iens Ludvig Høst.

Innledere med ulikt utgangspunkt

Med som innledere under webinaret har Iens Ludvig Høst fått:

  • Odd Steffen Garvik og trenere i Haugesund Seilforening som vil fortelle om sine erfaringer med sin sommerleir.
  • Petter Byermoen Jahre fra Holmestrand. I Holmestrand er seiling blitt svært populært og rekrutteringen blomstrer i byen.
  • Jan Fredrik Grøndal – av alle steder fra Geilo – vil fortelle om seilerfeber i denne fjellbygda. Der er det ikke lenger bare ski som gjelder!
  • Tiril Hartvedt Bue vil dele sine erfaringer som ansvarlig for KNS’ sommercamper. Hun har dessuten fått i oppgave av NSFs styre å finne ut av hvordan noen foreninger lykkes i å rekruttere nye medlemmer. KNS er blant annet en av foreningene som har hatt en stor tilstrømning det siste året.

Det er med andre ord mye spennende som står på programmet – og det vil være mange nye stemmer som forteller om hva de har lært av årets sesong. Etter innledningene vil det bli debatt og mulighet til å ta ordet, komme med spørsmål eller dele erfaringer. 

Ingen seilere eller foreninger som arrangerer sommercamper, bør med andre ord gå glipp av dette webinaret! Og for at du skal få en påminnelse om det i god tid før det starter, kan du melde deg på denne påminnelseslisten.

Husk: Søndag 1. november kl 19:00! LINK til møte

Published in Forsiden
onsdag, 12 februar 2020 10:04

Peiling på seiling handler om mestring

Den kommende klubbkonferansen har en rekke foredrag som virkelig kan bidra til å sette fart på seilforeningen du er medlem av. Et av dem handler om prosjektet «Peiling på seiling».

De som velger å følge foredragene under  «klubbaktivitetsløpet» under klubbkonferansen på The Hub i Oslo 14. mars, kan se frem til en dag spekket med inspirasjon og påfyll av kunnskap. Her er det virkelig mye som kan bidra til å fornye og friske opp seilforeningenes aktiviteter.

Her er et av temaene: 

Å få peiling på seiling går gjennom mestring

Rekrutteringsprosjektet «Peiling på seiling» ble lansert under seiltinget i 2019, og den første sesongen der mestring og personlig utvikling hos den enkelte seiler har vært en rød tråd i rekrutteringsarbeidet, er blitt gjennomført i en del foreninger.

– Under klubbkonferansen vil vi forsøke å lufte de enkeltes erfaringer og lage en felles evaulering av prosjektet. Og vi håper det vil komme forslag til forbedringer slik at vi kan få med oss dem før vi skal trykke opp nytt opplag av materiellet knyttet til «Peiling på seiling», sier Per Christian Bordal i NSF.

I Peiling på seiling er det mestring og ikke regattaresultater som har fokus når fremgang skal måles og verdsettes, og opplegget består av seks trinn seilerne skal igjennom før de har fått «sort belte» i seiling.

De øvrige postene på programmet under klubbaktivitet er:

  • Dette er hva seilforeningene ønsker seg!
  • Sommerleirene er starten på en seilkarriere fylt av mestring
  • Rullende mediasenter som seilforeningene kan bruke
  • Slik får du seilsporten frem i lyset

Oppfordringen er enkel: Meld deg på klubbkonferansen og bidra til å gi seilforeningen din inspirasjon og ideer – og et fornyet innhold!

Published in Forsiden