Displaying items by tag: sommercamp

Plakater og trener-veiledninger for sommerskoler og nybegynner-opplæring etter «Peiling på seiling»-modellen er nå kostnadsfritt tilgjengelig for landets seilforeninger.

Materiellet til Peiling på seiling er delt i to sett. 

Det er et sett som er beregnet for bruk på sommerleire, sommerskoler eller sommercamps som arrangeres rundt om i seilforeningene, og et sett som er et opplæringsprogram for nybegynnere over seks trinn. 

Peiling på seiling – sommer

Peiling på seiling for sommerskoler inneholder et dag-til-dag-program over fem dager. En oversikt over programmet er lagd i form av en stor plakat som for eksempel kan settes opp der sommerleiren foregår, i klubbhus eller på annet egnet sted. Trener-veiledningen gir forslag til hvordan trenere og instruktører kan legge opp og gjennomføre dagene.

Som et synlig bevis til dem som har gjennomført sommerleirene, er det blitt lagd et diplom. Dette er lagd i digital form slik at kursholderne kan fylle det ut digitalt og skrive ut diplomene og gi til deltagerne.

Peiling på seiling – seks trinn

Nybegynner-settet består, i likhet med sommerskole-settet, av en plakat og en trener-veiledning. Nybegynner-opplæringen er inndelt i seks trinn med et konkret innhold og med klare mål for hva deltagerne skal mestre på hvert trinn. 

For annet hvert trinn som seilerne når, tildeles de henholdsvis bronse-, sølv- og gullseilet. Og som synlig bevis, er det lagd medaljer i gull, sølv og bronse som tildeles seilerne som har gjennomført trinnene. Medaljene er i produksjon og vil snart bli tilgjengelige i idrettsbutikken.no til snaue hundrelappen per medalje.

For trenere som er engasjerte på sommerskoler eller i nybegynner-treningen, har Norges Seilforbund også lagd en trenerkontrakt som det anbefales å bruke.

Et skreddersydd opplegg

Peiling på seiling ble første gang presentert i 2019. Flere seilforeninger har tatt opplegget i bruk, og basert på erfaringer fra de første årene har Peiling på seiling gjennomgått en justering og oppdatering. Resulatet av arbeidet er det nye materiellet som nå tilbys. NSFs breddekonsulent, Emilie Kathrin Vabø, har hatt ansvaret for oppjusteringsarbeidet.

– Dette er et skreddersyd opplegg for foreningenes nybegynneropplæring, og tanken er at foreningene skal få en «plug and play»-oppskrift som de umiddelbart kan ta i bruk. Peiling på seiling setter mestring og mestringsfølelse, riktig progresjon, bred seilkompetanse og trygghet i høysetet. Sommerleir-programmet legger vekt på gledene ved å være ved og på vannet med seiling som en viktig ingrediens, og det munner ut i at aktiviteter på de siste dagene av sommerleiren, skal gi barna lyst til å fortsette videre på seilopplæringen i seks trinn, som foreningen da vil ha som oppfølging til sommerskolene. De to Peiling på seiling-settene har med andre ord en nær sammenheng, sier generalsekretær Per Christian Bordal.Peiling på seil sommer plakat LRPEILING PÅ SEILING - SOMMER: Dette er innholdet i sommerleir-delen av Peiling på seiling.

Alt på et sted

Materiellet til Peiling på seiling er nå tilgjengelig og kan bestilles i Idrettsbutikken.no, og det koster ikke annet enn portoen for forsendelsen. Materiellet består av plakater som gir oversikt over kursinnholdet og trener-veiledere. Plakatene er en meter store i bredden.. 

Bestilling av materiell for levering gjøres i idrettsbutikken.no.

Diplomet for sommerleirene er digitalt og slik at det kan fylles inn navn på elev og arrangør, og skrives ut av for utdeling. Diplomet, i form av en PDF, kan lastes ned på seiling.no.

Medaljer i gull, sølv og bronse til nybegynner-opplæringen er i produksjon og de vil bli tilgjengelige hos idrettsbutikken.no så snart de er ferdige. Pris ca. kr 100 per medalje.

Trenerkontraktene kan lastes ned på seiling.no.

Published in Forsiden
tirsdag, 21 juni 2022 05:41

Spillemidler gir bedre sommerskoler

Color Line deler årlig ut midler fra spill-omsetningen på rederiets skip, og for 2022-sesongen er Norges Seilforbund blitt tildelt cirka 150 000 kroner. Pengene har gått til å bedre kvaliteten på seilforeningenes sommerskoler.

Cirka 60 seilforeninger gjennomfører hvert år ukeskurs i seiling for rundt regnet 4000 barn. Sommerskoler og sommerleirer i seiling er blitt et populært tilbud over hele Norge, og disse aktivitetene er også en viktig inngangsvei for barn som har lyst til å begynne med seiling på mer permanent basis. For å sikre kvaliteten på disse leirene har Norges Seilforbund utviklet rekrutteringsprogrammet «Peiling på seiling».

– Med tidligere midler fra Color Line har vi utviklet «Peiling på Seiling» som et helårs rekrutteringsprogram, men vi har også lagd et fem dagers program for sommerskolene. Programmet skal sikre riktig progresjon, og det har som mål at alle barna skal ha fått gleden ved å mestre og seile innen sommerleir-uken er omme, forteller Per Christian Bordal, generalsekretær i Norges Seilforbund.

NSF har også utviklet et eget assistent-trenerkurs som er spesialinnrettet for å utdanne trenere og instruktører under sommerleirene. Også dette for å sikre en god kvalitet på tilbudet som gis til barna.

Vinn-vinn

– Det er veldig mange ungdommer som får sitt første møte med lønnet arbeid gjennom sommerleirene, og de har en viktig rolle i det å lede andre, være rollemodeller og gode pedagoger. Sommerleirene bidrar derfor også til å gi disse ungdommene en verdifull erfaring de kan ta med seg videre. Assistent-trenerkursene har derfor en dobbel hensikt; de skal sikre barna en best mulig uke, og de skal gi ungdommene som er instruktører, verdifull ballast i sin utvikling, sier Bordal.

«Peiling på seiling» inneholder også et lite miljøprogram som barna skal igjennom hver dag. Hovedfokus her er de negative konsekvensene ved plast i havet samt det å skape riktige holdninger når det gjelder alt fra avfallssortering til det å ikke kaste fra seg søppel som til slutt ender i strandsonen.

Et viktig bidrag

– Color Lines bidrag for å utvikle dette til et landsdekkende prosjekt er veldig viktig for norsk seilsport. Trenerne vi utdanner, er ofte bare til «låns» før de forsvinner til andre sommerjobber eller studier. Dermed er det et stort behov for å fylle på med nye til enhver tid. Programmet utvikles også konstant.

Per Christian Bordal forteller at NSF i år har lagd en litt større pakke til seilforeningene. Foruten en dag-til-dag-oppskrift når det gjelder et sommerleir-program og en instruktør/trener-veiledning, inneholder pakken også en mal for trenerkontrakter og deltagerdiplomer til alle barna.

Materiellet er tilgjengelig i Idrettsbutikken.no, og det koster ikke annet enn portoen for forsendelsen. Materiellet består av to store plakater som gir oversikt over kursinnholdet og to trenerveiledere. Plakatene er i plastduk og utstyrt med maljer slik at de kan spennes opp. Diplomet er digitalt og det kan fylles ut og printes ut av kursarrangørene.

Bestilling for levering gjøres i idrettsbutikken.no.

 

Published in Forsiden
fredag, 23 oktober 2020 15:01

Hvordan gikk det med årets sommercamper?

Mange seilforeninger har gjennomført vellykkete sommercamper for barn i år. Noen valgte å avlyse på grunn av korona. 1. november arrangerer NSF et stort webinar for å oppsummere.

Sommercamper og sommerleire i regi av seilforeningene er blitt et svært populært innslag landet rundt, og mange seilforeninger kan melde om vellykkede arrangementer – korona-året til tross. Andre foreninger valgte av ulike grunner å avstå etter å ha rådført seg med kommunelegen, eller at de rett og slett ikke ville løpe noen risiko.

– Uansett hva man valgte, vil det være verdifullt for alle parter å lufte hvilke erfaringer man har gjort seg denne sesongen. Hva gjør at noen foreninger lykkes; hva er suksessformelen? Hva kan gjøres for at en sommerleir skal føles trygg å gjennomføre? Hva bør de inneholde av tilbud?

Iens Ludvig Høst, som vil lede seminaret som vil foregå digitalt på Teams 1. november fra kl 19:00 til 21.00, sier at det viktig å gjøre en oppsummering for å spre gode erfaringer og lærdom.

Viktig rekrutteringskilde

– Sommerleirene representerer også en enormt viktig mulighet til å rekruttere barn og unge seilere. I løpet av en sommer deltar det nærmere 4000 barn på sommercampene, men så langt viser erfaringen at kun et svært lite antall av barna fortsetter som seilere. Derfor er vi veldig opptatt av å kunne trekke erfaring ut av dem som lykkes med å rekruttere nye seilere, sier han.

Det mangler ikke på temaer å diskutere på webinaret, mener han.

– Skal sommercampene kun ha et ferieutgangspunkt, eller skal de ha et mer idrettslig utgangspunkt der seiling spiller en sentral rolle? Kan sommerleirene være et verdifullt «rekrutteringsklekkeri» for nye seilere? Personlig mener jeg at det siste må være målet; sommercampene skal bidra til å gi seilforeningen nye seilere og ikke bare en velkommen inntekt, sier Iens Ludvig Høst.

Innledere med ulikt utgangspunkt

Med som innledere under webinaret har Iens Ludvig Høst fått:

  • Odd Steffen Garvik og trenere i Haugesund Seilforening som vil fortelle om sine erfaringer med sin sommerleir.
  • Petter Byermoen Jahre fra Holmestrand. I Holmestrand er seiling blitt svært populært og rekrutteringen blomstrer i byen.
  • Jan Fredrik Grøndal – av alle steder fra Geilo – vil fortelle om seilerfeber i denne fjellbygda. Der er det ikke lenger bare ski som gjelder!
  • Tiril Hartvedt Bue vil dele sine erfaringer som ansvarlig for KNS’ sommercamper. Hun har dessuten fått i oppgave av NSFs styre å finne ut av hvordan noen foreninger lykkes i å rekruttere nye medlemmer. KNS er blant annet en av foreningene som har hatt en stor tilstrømning det siste året.

Det er med andre ord mye spennende som står på programmet – og det vil være mange nye stemmer som forteller om hva de har lært av årets sesong. Etter innledningene vil det bli debatt og mulighet til å ta ordet, komme med spørsmål eller dele erfaringer. 

Ingen seilere eller foreninger som arrangerer sommercamper, bør med andre ord gå glipp av dette webinaret! Og for at du skal få en påminnelse om det i god tid før det starter, kan du melde deg på denne påminnelseslisten.

Husk: Søndag 1. november kl 19:00! LINK til møte

Published in Forsiden