Oversikt kurs

NSF legger om mye av kursopplegget til å benytte mye online læring på video platfomer. De fleste kurs organiseres derforsentralt fra NSF.

Kursoversikt

Dommerutdanning

Seilforeninger har behov for kvalifiserte dommere for å kunne avvikle arrangementer på en kvalitetsmessig tilfredsstillende måte for seilere og arrangører på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. NSF har behov for dommere som kan motiveres, utvikles og kvalifisere seg til nasjonalt og internasjonalt nivå i tillegg til å videreutvikle kunnskaper og ferdigheter innen bane- (RRS42), direkte- (Addendum Q) og matchdømming.

Dommerdanningen består av 2 kurs på forskjellige nivåer:
 • Dommerkurset arrangeres på krets- eller klubbnivå.
 • Forbundsdommerkurset arrangeres av NSFs Arrangør- og dommerutvalg (ADU)
Ved siden av disse kursene finnes "spesialkurs" for Bane-, Direkte- og Matchdommere.
 
Fagplaner dommerutdanningen:
Fagplan for Forbundsdommer 2019-02-13.docx
 
Som første del av både arrangør- og dommerutdannelsen må man ta et e-læringskurs i regler som er forkurset til dommer- og arrangørkursene. Kurset er omfattende.

Det er todelt hvor de to delene er spisset mot hvert av de to utdanningsløpene. I praksis betyr det at de som ønsker å gå arrangørveien f.eks. ikke behøver lære like mye om båt-mot-båt reglene (Del 2 i regelboken) og prosedyrer for protesthøringer som dommerne må.
 
Kurset er klart til bruk og ligger i Idrettsforbundets kursstruktur. Slik finner du kursene:
Logg deg på MinIdrett her.
 
Du må ha en bruker på Min Idrett for å kunne melde deg på kursene og samme bruker må også være den som melder seg på de andre delene av kursene. Har du ikke bruker,  trykker du «ny bruker» oppe til høyre på https://min.idrett.no

Når du er logget inn klikk PÅMELDING, velg fane KURS og søk med ordet kappseil. Velg Arrangør - seiling hvis du skal ta Arrangørkurs og motsvarende for dommer. Kurset benevnt Kappseilingsreglene er et generelt kurs for alle og ikke forkurset til Arrangør- og Dommerutdanningen.
Man kan ta kurset som selvstudium, men det beste og hyggeligste er nok om kretser eller klubber samler opp en gruppe og tar kurset i fellesskap under veiledning av en godkjent instruktør. Dette kan man legge opp som et forkurs til henholdsvis Arrangør- eller Dommerkurset.

Kurset har eksamen som må være bestått for å kunne begynne på arrangør- eller dommerkursene.

Overordnet læringsmål.
Etter endt utdanning skal kandidaten kunne:

 • Administrere en protestkomite samt lede og delta i høringer på lokale og regionale arrangement
 • Delta i protestkomiteer på nasjonalt nivå (NC, NM og tilsvarende)
 • Være tilstede på regattabanen for å kunne observere og rapportere


Generelt om gjennomføring av utdanningen 
 Utdanningen gjennomføres som forstudie, klasseromsundervisning på 16 timer som avsluttes med teoretisk eksamen.


Krav til forkunnskaper 
Kandidaten skal før utdanning ha:

 • Gjennomført NSF sitt Regelkurs for dommere (internettbasert).
 • God kunnskap om Kappseilingsreglenes Del 1-7


Ved spørsmål
Ta kontakt med leder for dommergruppen i ADU; Thomas Kresse, thomas.kresse@gmail.com eller 900 78 700, for råd om gjennomføring av kurset.

Kurs holdes
Kurs i nærheten av deg? - Alle kurs legges ut på MinIdrett -https://mi.nif.no/. Velg KURS til høyre og søk med Dommer, ikke bruk for lang søkestreng.

Presentasjoner og forberedelse til kurs

I tillegg til at e-kurset gir dere basiskunnskap om regler kan dere se igjennom en del av det som prensenteres på Dommerkurset her (Dropbox)

Overordnet læringsmål
Etter endt utdanning skal kandidaten kunne:
 • Lede høringer på nasjonale arrangement (NC, NM og tilsvarende)
 • Lede og administrere en protestkomite på nasjonale arrangement
 • Delta i Jury på internasjonalt nivå
 • Være tilstede på regattabanen for å kunne observere og rapportere

 

Generelt om gjennomføring av utdanningen 
Utdanningen gjennomføres som forstudie, seminar og praksis med vurdering.

 

Krav til forkunnskaper 
Før utdanning starter skal
 • Kandidaten ha gjennomført og bestått utdanning som dommer.
 • Skriftlige referanser som dommer fra flere stevner

Arrangør

NSF Arrangør- og dommerutvalg. 


Ved spørsmål
Ta kontakt med leder for dommergruppen i ADU; Thomas Kresse, thomas.kresse@gmail.com eller 900 78 700.


Kurs holdes

Presentasjoner og forberedelse til kurs

I tillegg til at Dommerkurset har gitt dere basiskunnskap om regler kan dere se igjennom en del av det som presenteres på Forbundsdommerkurset her (Dropbox)

Overordnet formål med utdanningen
Seilforeninger og NSF har behov for banedommere for å kunne ha kvalifiserte observatører i henhold til Kappseilingsreglenes Appendiks P (Egne prosedyrer for regel 42) og for å kunne handle iht. regel P 1.2 under arrangementer for joller og kjølbåter på regionalt og nasjonalt nivå.

Overordnet læringsmål   
Etter endt utdanning skal kandidaten kunne:

 • Fylle funksjon som banedommer og kunne dømme iht. Appendiks P og regel 42.
 • Administrere brudd på regel 42

Generelt om gjennomføring av utdanningen 
Utdanningen gjennomføres som forstudie, klasseromsundervisning med teoretisk eksamen, separat videotest samt praktisk gjennomføring

Krav til forkunnskaper

 • Aktiv eller tidligere aktiv seiler eller trener med gjennomført og bestått Regelkurs for dommere (internettbasert) eller
 • Dommer

Arrangør
NSF Arrangør- og dommerutvalg.

Ved spørsmål
Ta kontakt med leder for dommergruppen i ADU; Thomas Kresse, thomas.kresse@gmail.com eller 900 78 700.


Neste kurs

Se  Aktuelle NSF kurs

Overordnet formål med utdanningen
Seilforeninger og NSF har behov for kvalifiserte dommere for å dømme i henhold til Kappseilingsreglenes Appendiks UF under arrangementer for joller og kjølbåter på nasjonalt nivå. NSF har behov for dommere som kan kvalifisere seg og motivere seg til å gjennomføre utdanning som International Umpire i regi av World Sailing.

Overordnet læringsmål
Etter endt utdanning skal kandidaten kunne dømme i henhold til Appeniks UF.

Generelt om gjennomføring av utdanningen

Utdanningen gjennomføres som forstudie, klasseromsundervisning, teoretisk test og praktisk vurdering.

Krav til forkunnskaper 

 • Gjennomført og bestått utdanning som Dommer.
 • God kunnskap Kappseilingsreglene og Caser & Calls relevant for direktedømming.

Arrangør
NSF-dommerutvalg.Neste kurs

Se  Aktuelle NSF kurs

Arrangørutdanning

Seilforeninger har behov for kvalifiserte arrangører for å kunne avvikle arrangementer på en kvalitetsmessig tilfredsstillende måte for seilere lokalt, regionalt og nasjonalt. NSF har behov for arrangører som kan motiveres, utvikles og kvalifisere seg til nasjonalt og internasjonalt nivå.

 
Arrangørutdanningen består av 2 kurs på forskjellige nivåer:
 • Arrangørkurset arrangeres på krets- eller klubbnivå.
 • Regattasjefkurset arrangeres av NSFs Arrangør- og dommerutvalg (ADU)


ADU har sertifisert kursholdere og det er kun disse som kan benyttes for å få godkjent kurset. 
Her finner du godkjente foredragsholder for Arrangør- og Regattasjefkurs.


Både nasjonalt og internasjonalt endres regattaformat for seiling. Nye formater krever ofte ny kunnskap eller andre egenskaper av en arrangør. NSF oppfordrer foreningene til å rekruttere til arrangørkurs slik at vi står bedre rustet til å tilby norske seilere kvalitetsregattaer også i fremtiden.

Som første del av både arrangør- og dommerutdannelsen må man ta et e-læringskurs i regler som er forkurset til dommer- og arrangørkursene. Kurset er omfattende.

Det er todelt hvor de to delene er spisset mot hvert av de to utdanningsløpene. I praksis betyr det at de som ønsker å gå arrangørveien f.eks. ikke behøver lære like mye om båt-mot-båt reglene (Del 2 i regelboken) og prosedyrer for protesthøringer som dommerne må.
 
Kurset er klart til bruk og ligger i Idrettsforbundets kursstruktur. Slik finner du kursene:
Logg deg på MinIdrett her.
 
Du må ha en bruker på Min Idrett for å kunne melde deg på kursene og samme bruker må også være den som melder seg på de andre delene av kursene. Har du ikke bruker,  trykker du «ny bruker» oppe til høyre på https://min.idrett.no

Når du er logget inn klikk PÅMELDING, velg fane KURS og søk med ordet kappseil. Velg Arrangør - seiling hvis du skal ta Arrangørkurs og motsvarende for dommer. Kurset benevnt Kappseilingsreglene er et generelt kurs for alle og ikke forkurset til Arrangør- og Dommerutdanningen.
Man kan ta kurset som selvstudium, men det beste og hyggeligste er nok om kretser eller klubber samler opp en gruppe og tar kurset i fellesskap under veiledning av en godkjent instruktør. Dette kan man legge opp som et forkurs til henholdsvis Arrangør- eller Dommerkurset.

Kurset har eksamen som må være bestått for å kunne begynne på arrangør- eller dommerkursene.

Overordnet læringsmål  
Etter endt utdanning skal kandidaten kunne bidra i et stevne og kunne lede et arrangement på lokalt eller regionalt nivå.

Generelt om gjennomføring av utdanningen
Utdanningen gjennomføres som et 16-timers klasseromskurs, enten som helge- eller kveldskurs, og avsluttes med en teoretisk eksamen.

Krav til forkunnskaper  
Kandidaten skal før utdanning:

 • Ha gjennomført NSF sitt Regelkurs for arrangør (internettbasert).
 • Deltatt på startbåt eller vært konkurranseseiler.

Ved spørsmål
Ta kontakt med Arrangørgruppen i ADU;

Henrik Wigers Larsen, hwl@epsis.no, 415 00 288

Per Bakke, per.bakke@mac.com, 982 55 055,  for råd om gjennomføring av kurset.

Kurs holdes
Kurs i nærheten av deg? - Alle kurs legges ut på MinIdrett -https://mi.nif.no/. Velg KURS til høyre og søk med Arrangør, ikke bruk for lang søkestreng.
Se også Aktuelle NSF kurs

Elevmateriell

Elevmateriellet er formet som et E-KURS.

Overordnet læringsmål  

Etter endt utdanning skal kandidaten kunne

 • Lede et arrangement på nasjonalt nivå
 • Fylle rollen som regatta-/startsjef under nasjonale og internasjonale stevner

Generelt om gjennomføring av utdanningen
Utdanningen gjennomføres som et 16-timers klasseromskurs over en helg og avsluttes med en praktisk og teoretisk eksamen.

Krav til forkunnskaper  
Kandidaten skal før utdanning:

 • Gjennomført og bestått utdanning som arrangør
 • Skriftlige referanser fra organiserende myndighet som regatta-/start-/banesjef fra flere stevner for forskjellige klasser og med ulike format iht til referanseskjema utarbeidet av NSF
Aktive seilere som ikke har tatt Arrangørkurset, men som tilfredsstiller kulepunkt 2, kan få delta på regattasjefkurset forutsatt at de har gjennomført og bestått NSF sitt Regelkurs for arrangør (internettbasert), og bestått eksamen på Arrangørkurset som en opptaksprøve. De vil, som alle andre som tar Regattasjefkurset, ikke bli lisensiert som regattasjefer før de kan dokumentere relevant erfaring i etterkant av kurset og har bestått den praktiske eksamen. Søknad om dette må sendes NSF v / Arrangør- og dommerutvalget. Kontakt utvalget først for veiledning om krav til søknadens innhold.
 

Arrangør
NSF Arrangør- og dommerutvalg.

Ved spørsmål

Ta kontakt med Arrangørgruppen i ADU;

Henrik Wigers Larsen, hwl@epsis.no, 415 00 288

Per Bakke, per.bakke@mac.com, 982 55 055,  for råd om gjennomføring av kurset.

Kurs holdes

 
Elevmateriell
Elevmateriell finner du HER.