Arrangementet fra A til Å

open bic seilere
Kalender
Arrangørkurs
Dato
29.mar.2023 19:00 - 21:00
Forfatter
Super User
Url
https://us06web.zoom.us/j/88189082455

Beskrivelse

En regatta er så mye mer enn en teknisk gjennomføring styrt av et gitt regelsett. For å gjøre kundene (seilerne) happy kan involvert personell gjøre ting som er rett, lurt og gøy i forhold til båttyper, alder på seilere, antall seilere, lokasjon etc. Hva som er rett, hva som er lurt og hva som er gøy er imidlertid subjektivt og krever både erfaring, kommunikasjonsevner, regelkunnskap og en god dose «løsningsorientering» for å finne ut av. I tillegg er det vanskelig å finne ut av det helt alene. Seilerne, funksjonærer, foreldre, dommere og arrangører er alle gode kilder til informasjon som kan hjelpe oss med å legge til rette for «det gode arrangement» 

Arrangørutvalget ønsker «flere med oftere» i alle faser av små og store arrangement. Vi tror derfor sterkt på å skape en arena der flere kan møtes jevnlig for gode diskusjoner og faglig påfyll.

Årets seminarrekke vil som i fjor forsøke å følge et «årshjul» når det gjelder tema. Vi begynner med planlegging i høst og avslutter med premieutdeling for vellykket seiling i mars. Da sikrer vi at vi er klar til å levere enda bedre arrangement i 2023 enn vi gjorde i 2022. Som i fjor vil seminarkveldene bli delt i 2. Første del vil være et tema som bør være interessant for alle, andre del vil fokusere mer på teori for de som ønsker å sertifisere/fordype seg i arrangørens rolle. Erfaring viser at denne teoridelen kan være nyttig for de fleste….også SEILEREN.

Flere har spurt om det vil være nyttig å være med selv om de var med i fjor. Svaret er et klart JA, da alle har gjort seg nye erfaringer som kan deles eller har støtt på nye utfordringer som må løses. Alle er derfor hjertelig velkommen.

Seminarene vil være åpen for alle som ønsker å lytte eller bidra.

Hvert seminar vil bli omtalt i mer detalj i god tid slik at flest mulig finner den digitale veien til en hyggelig og nyttig seanse.

På et overordnet nivå ser hele programmet slik ut:

26/10 kl 1900-2100 – Arrangøren som en skaper – ikke en teknisk gjennomfører

16/11 kl 1900-2100 – Langtidsplanlegging for arrangementer i klubbene

7/12 kl 1900-2100 – Klargjøring i forkant av arrangementer

11/1 kl 1900-2100 – Gjennomføring av arrangementet

1/2 kl 1900-2100 – IT-støtte i gjennomføringen (M2S etc)

8/3 kl 1900-2100 – Sikkerhet i gjennomføringen

29/3 kl 1900-2100 – Arrangementet fra A til Å

Hjertelig velkommen til alle i hele seilnorge.