Banedommerkurs

Kalender
Dommerkurs
Dato
26.mar.2023 18:00 - 22:00

Beskrivelse

Innledning:
Seilsporten har behov for flere aktive og dyktige banedommere. Norges Seilforbund vil derfor i sesongen 2023 gjennomføre banedommerutdanning for nye og eksisterende banedommere.

Målgruppe:
Aktive seilere eller trenere med gjennomført klubbdommerkurs eller regional-/nasjonaldommer med interesse for dømming av regel 42 på vannet.

Varighet: 4 timer teorikurs + praktisk dømming på vannet (en helg).

Arrangør: Norges Seilforbund.

Pris: kr 500.- som utfaktureres seilforeningen.

Beskrivelse av kurset:
En banedommer i seiling er en dommer som har spesiell kompetanse i å dømme kappseilingsreglenes regler om lovlig fremdrift. Dommerne hjelper seilerne og bidrar til en rettferdig seilas ved å vurdere seilernes handlinger opp mot regelverket og eventuelt ilegge straffer mens seilerne seiler. Utdanningen tar utgangspunkt i teori rundt kappseilingsreglenes appendiks P og regel 42 med fortolkninger. Banedømming er imidlertid i stor grad en praktisk kompetanse og det legges derfor stor vekt på utdanning og oppfølging etter den teoretiske utdanningen. For å bli autorisert som banedommer gjennomføres og bestås det én prøve om appendiks P og én om regel 42 i tillegg til en praktisk vurdering under et stevne.

Tidspunkt:
For å få med så mange dommere som mulig, gjennomføres det et innledende teorikurs onsdag 26. april kl. 1800-2200 på Teams. Videre vil det tilbys praktisk utdanning og oppfølging gjennom sesongens NC og NM stevner for Optimist og ILCA. Ved disse stevnene vil det bli anledning til videreutvikling sammen med en instruktør og også kunne gjennomføre nødvendige kvalifiserende prøver etter avtale med instruktør

Planen for 2023 er i ferd med å legges, og foreløpig vil følgende stevner inngå i utdanningen. Kandidaten velger et stevne og da skal praksis + eksamen gjennomføres i løpet av en helg.

• NC1 Optimist og ILCA - Arendal 28.4.-1.5.2023

• NM Optimist og ILCA - Tønsberg 19.-21.5.2023

• NC3 Optimist - RAN 19.-20.8.2023

• NC3 ILCA - KNS 26.-27.8.2023

E-post: dommerutvalget@norgesseilforbund.org

Hjemmeside: seiling.no