Nasjonaldommerkurs

Kalender
Dommerkurs
Dato
20.mar.2023 18:00 - 21:30
Forfatter
Super User
Påmelding
https://minidrett.nif.no/Event#7042028-010
Kursdager
20., 21., 27. og 28. mars

Beskrivelse

TEAMS

20., 21., 27. og 28. mars 1800-21.30                                    Kursansvarlig; etter avtale med

Påmeldingsfrist 15.mars                                                       dommerutvalget

Pris kr 1500.- som utfaktureres seilforeningen

Forkunnskaper; som for Regionaldommer samt god erfaring som dommer/regionaldommer

 Beskrivelse:
Seilforeninger og NSF har behov for kvalifiserte dommere for å kunne avvikle arrangementer på en kvalitetsmessig tilfredsstillende måte for seilere og arrangører på nasjonalt nivå. NSF har behov for dommere som kan motiveres, utvikles og kvalifisere seg til internasjonalt nivå i tillegg til å videreutvikle kunnskaper og ferdigheter innen bane- (RRS42), direkte- og matchdømming. Etter endt og bestått utdanning, kan dommeren lede og organisere dommerarbeidet på stevner på nasjonalt nivå, og delta dommerarbeidet i stevner på internasjonalt nivå.  
  
Forkunnskaper:
·      Forkurs regler seildommer 
·      Kandidaten må ha gjennomført og bestått “Ren utøver” (nettbasert kurs fra NIF) og gjennomført NIF sin Dommerattest (under etablering).  
 
 
Målgruppe:
Erfarne seilere som ønsker å utdanne seg til dommer på nasjonalt nivå. 
 
Varighet
16 timer pluss godkjent praksis
 
Innhold
Organisering av kappseilas
Protestkomité / Internasjonal Jury
Kunngjøringen, Seilingsbestemmelsene
Dommerens rolle
Forbundsdommerens forpliktelser, veileder, deltager, formann
Forberedelser, samarbeid, organisering
Dommerens aktive deltagelse, tekniske hjelpemidler
Forhold til arrangøren / trenere Høringer
Krav ved protester og høringer
Fremgangsmåte protestbehandling
Forbundsdommer, øvelser, diskusjon
Fellesøvelser / regelpresentasjon
Kjensgjerninger, definisjon, prosedyrer og prosesser
Avgjørelser og straffer
Gjenåpne en høring
Godtgjørelse og appeller
Mekling / arbitration
 
 Læringsmål
Etter endt og bestått utdanning, kan dommeren lede og organisere dommerarbeidet på stevner på nasjonalt nivå, og delta dommerarbeidet i stevner på internasjonalt nivå.