Displaying items by tag: Landslag

torsdag, 21 oktober 2021 07:53

Landslagene for 2022 er på plass

Det nye landslaget for 2022 består av åtte seilere. To av dem er nye. På utfordrerlandslaget er det syv seilere – og noen til som er på vei inn på laget.

Kommende OL i Frankrike i 2024 byr på flere nye klasser. Det innebærer at det også kommer nye seilere på landslaget. Finnjolle-klassen er strøket av OL-programmet, og brettklassen RS:X er blitt erstattet av det foilende brettet IQFOIL. Det betyr at Finnjolle-seileren Anders Pedersen nå har forlatt laget, mens to iQFOIL-seilere har fått plass. 

Det nye landslaget består følgelig av disse seilerne:
 • Hermann Tomasgaard, KNS i ILCA 7
 • Line Flem Høst, KNS i ILCA 6
 • Marie Rønningen, Tønsberg i 49er FX
 • Helene Næss, Tønsberg i 49er FX
 • Martine Steller Mortensen, KNS i Nacra 17
 • Nicholas Fadler Martinsen i Nacra 17
 • Helle Oppedal, Stavanger i iQFOIL
 • Martin Møller Hovda, Karmøy BK i iQFOIL

Eirik Verås Larsen er Norges Seilforbunds nye sportssjef, og han er nå i full gang med å forme struktur og planer for det nye landslaget.

– NSF har ambisjoner om gode plasseringer i OL 2024 for hele dette laget. Målet vårt for utøvere på landslaget er at alle skal ha en dedikert coach/trener gjennom hele året som ser helheten og gjør individuelle tilpasninger der det er hensiktsmessig, sier han.

Han forteller at seilerne vil få tett oppfølging, og de vil, som et minimium, ha ukentlig kommunikasjon seg imellom når seilerne og trenerne ikke er sammen på samling.

– Målet er at de trener-teamene som blir satt sammen rundt hver båt/brett,  skal holde sammen til OL 2024. I tillegg vil vi leie inn eksperter på ulike felt når det er hensiktsmessig.

Seilerne på landslaget vil få reisestøtte fra NSF.

– Men reisestøtten er ikke nødvendigvis lik fra utøver til utøver. Oppnådde resultater i 2021 og planlagte dager på vannet i 2022 er viktige parametere for størrelsen på reisestøtten. Seilerne på landslaget vil også ha tilgang på fagpersonell fra Olympiatoppen sentralt, sier Eirik Verås Larsen.

Utfordrerlandslaget tar form

På nivået under landslaget vil utfordrerlandslaget for 2022 bestå av 10–12 seilere. Foreløpig er syv av dem navngitt.

– Sammen med Norsk Brettseilerklubb er vi foreløpig ikke helt sikre på hva som er den best løsningen for iQFOIL-seilerne. Derfor er ikke navn eller antall utøvere klart, sier sportssjef Verås Larsen.

Laget, som har fått forkortelsen ULL, består så langt derfor av:
 • Pia Dahl Andersen, KNS i 49er FX
 • Nora Edland, KNS i 49er FX
 • Tomas Mathisen, Risør i 49er
 • Jeppe Nilsen, KNS i 49er
 • Mathias Berthet, KNS i 49er
 • Jostein Aker, Tønsberg i 49er
 • Theodor Middelthon, Stavanger i ILCA 7
 • Seilere i iQFOIL er under vurdering

– Oppbyggingen av ULL vil være lik den vi har for landslaget. Det betyr at målet også for seilerne på utfordrerlandslaget, er at de skal ha en dedikert coach/trener gjennom hele året som ser helheten og gjør individuelle tilpasninger. Seilerne vil få tett oppfølging og kommunisere minst hver tredje uke med treneren sin når de ikke er sammen. 

Eirik forteller at NSF ønsker at trener/utøver-relasjonen skal ha et langsiktig perspektiv med OL i 2028 som hovedmål og OL i 2024 som en eventuell bonus. 

Er det behov for ytterligere ekspertise for ULL, vil det bli leid inn.

– Seilerne på ULL kan dessverre ikke få reisestøtte fra NSF, men de gis tilgang til fagpersonell fra Olympiatoppen regionalt og i noen tilfeller sentralt fra Sognsvann i Oslo. Vi har dessuten ULL med i våre logistikkplaner når det gjelder transport av utstyr og bruk av biler, hengere, RIB med mer, sier Eirik Verås Larsen.

Et annet, spennende perspektiv er at både landslaget og ULL har et samarbeid med de andre nordiske land.

– Dette samarbeidet blir nå trappet opp i forhold til tidligere år. Når det er hensiktsmessig, vil seilere fra ULL trene samme med landslagets team i de respektive klassene.

VM i ILCA 7 første prøve

Den første, store oppgaven for de to landslagene blir VM i ILCA 7 i Barcelona fra 3. til 10. november. Der vil både landslagets Hermann Tomasgaard og ULLs Theodor Middelthon være på plass. I tillegg får de to følge av Ola Hagland, August Hanevik, Anders Lindmark, Christoffer Sørlie og Uffe Tomasgaard.

– I Barcelona vil landslagstrener Anton Garotte legge rammene for hele mesterskapsdeltagelsen, og på vannet vil han arbeide direkte med Hermann og eventuelt Theodor.  Emilie Kathrin Vabø blir også etter planen med til Barcelona, og hun vil være på vannet og følge opp de fem fra Talentprogrammet som deltar der. Emilie vil igjen jobbe tett med Anton Garotte der, sier Eirik Verås Larsen.

Published in Forsiden
onsdag, 12 mai 2021 13:48

Seilerne offisielt uttatt til OL!

Olympiatoppen foretok i dag sitt første offisielle OL-uttak, og hele det norske landslaget på syv seilere fikk grønt lys!

Seilerne på det norske landslaget kan endelig puste lettet ut. Selv om de har klart alle de resultatkravene som er blitt stilt til dem, har de måttet vente lenge på det endelige klarsignalet til virkelig å få seile for Norge i OL. Selv når noen av dem allerede har vært og prøvd den norske OL-troppens offisielle klær, har de fått innprentet at «det at dere nå prøver klærne, betyr ikke at dere er klare for OL». 

I dag kom imidlertid den endelig beskjeden som gjorde slutt på pinen.

Og – gledelig nok – alle seilerne som nå i årevis har kjempet for å komme med på det norske OL-laget – ble uttatt. Det betyr at disse seilerne nå er del av den norske OL-troppen som skal til Japan:

 • Laser Radial: Line Flem Høst, KNS
 • Laser Standard: Hermann Tomasgaard, KNS
 • Finnjolle: Anders Pedersen, Drøbaksund
 • 49er FX: Helene Næss/Marie Rønningen, Tønsberg
 • Nacra 17: Nicholas Fadler Martinsen/Martine Steller Mortensen, KNS

Endre Funnemark i vannskorpen

Norge er også kvalifisert for en nasjonsplass i RS:X-klassen. Under VM nylig klarte Endre Funnemark fra KNS kravet om en plass blant de 10 beste nasjonsmessig ved nettopp å være den 10. beste. Han ble imidlertid ikke uttatt i denne omgangen, og hans kandidatur til en plass vil bli vurdert ved et av de neste – etter sigende – to OL-uttakene som kommer senere.

– Endre forbereder seg og trener imidlertid for fullt i påvente og i tro på at han skal kunne bli uttatt, og vi har fått lagd et opplegg for ham i tiden fremover hvor han trener sammen med det nederlandske landslaget som er rangert som verdens beste, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Norge har deltatt i fem klasser i alle OL siden 1996. 1992 i Barcelona var toppåret hva antall seilere og klasser angår. Da deltok Norge i hele åtte klasser og den norske seilertroppen besto av hele 14 seilere. Under OL i 1976 var Norge kun representert i tre klasser og i 1956 kun i to.

Published in Forsiden
Sportssjefen som Norges Seilforbund nå søker etter, vil få et større og mer helhetlig ansvarsområde enn hva den nåværende sportssjef-stillingen har innbefattet.

Norges Seilforbund er på jakt etter en sportssjef som skal tiltre 15. august. Avtalen med den nåværende sportssjefen, Rigo de Nijs, løper ut etter OL i Japan. Rigo har vært sportssjef igjennom hele den siste OL-perioden, og han fikk kontrakten sin forlenget da OL ble utsatt ett år. Nå tyder alt på at Norge vil bli representert i fem, kanskje seks klasser, og de norske seilerne kan være medaljekandidater i flere av dem.

– Rigo har gjort en fremragende jobb. Han har vært med på å endre treningskulturen til mange, og vi har fått flere gode resultater under hans ledelse. Han har gjort en kjempegod jobb med å få frem toppseilere, sier Ole-Petter Pollen, som er den i NSFs styre som har toppseilingen nærmest under sine vinger.

Arbeidsinstruksen som den nåværende sportssjefen har arbeidet etter, har først å fremst hatt fokus på å nå NSFs uttalte mål og ambisjon om å ta minst en medalje i OL. Når NSF nå skal fornye stillingen og søker etter en sportssjef, er instruksen utvidet. Den vil gi sportssjefen et større og mer helhetlig ansvar. Ole-Petter forklarer at NSF ønsker å knytte bredde og toppseiling tettere sammen enn hva tilfellet er i dag, og at sportssjefen vil få ansvaret for dette. 

Nå er forbindelsen mellom bredde og topp for dårlig, mener han.

Vertikal helhet

– Vi må se helheten vertikalt, som jeg kaller det. Fra toppen og ned til de spirende, lokale kraftmiljøene i ulike klasser og seilforeninger. Vi må styrke dialogen og finne løsninger som gjør at vi ikke mister for mange seilere på veien opp mot toppen.

Ole-Petter påpeker at vi heller ikke må glemme historien vår. Den viser at det fins flere eksempler på hvordan store, nasjonale klassemiljøer har frembrakt norske toppseilere. Ole-Petter mener at det er noe vi må forsøke å gjenskape; ikledd dagens klasser og seilmiljø.

NSF ansatte nylig Emilie Kathrin Vabø som ny utdanning- og breddekonsulent, og Ole-Petter mener det er vikig å få til en dialog og samarbeid mellom henne og sportssjefen.

– Vi ser etter en sportssjef som kan arbeide dypt ned i det jeg kaller vertikalen, men som samtidig også innehar den spisskompetansen som skal til for å få frem seilere på internasjonalt toppnivå.

 20190316 140540 MJP
 HELHETLIG: Ole-Petter Pollen ønsker å knytte båndene mellom topp og bredde i seil-Norge tettere sammen. FOTO: Morten Jensen

Norsk eller utenlandsk sjef?

Hvem denne sportssjefen kan være og om vedkommende skal være norsk, nordisk eller utenlandsk har Ole-Petter ingen klar formening om. Han understreker dessuten at Rigo de Nijs selvfølgelig er velkommen til å søke på stillingen, som har et noe annet innhold enn den Rigo har fylt på en svært god måte til nå. Ole-Petter er spent på antall søkere og hvorfra søkerne kommer.

– Det viktigste, synes jeg, er at vi finner en sportssjef som evner å se helheten og som kan gjennomføre dette med eksisterende og nye trenere og utøvere. Det må dessuten være en person som kan kommunisere med det norske seilmiljøet; på brygga, i klasseklubber, seilforeninger og inn i sportskomiteene.

Ole-Petter Pollen tror at norske kandidater til stillingen fins. De har et fortrinn ved at de kjenner det norske miljøet, men de må også besitte den spisskompetansen som skal til for også å kunne være sportssjef for seilere som vil nå den ypperste toppen internasjonalt.

Ikke bare OL

Og når det gjelder begrepet «internasjonalt toppnivå», har NSF nå nedfelt i sin nye strategi- og handlingsplan at en vei mot toppen ikke bare skal handle om OL.

– OL er en fantastisk ting, men det er jo ikke det eneste vi har, sier Ole-Petter.

Han påpeker at det fins mange internasjonale mål å nå, og at det fins mange veier å gå for å komme til topps internasjonalt. Han peker på Waszp-miljøet i Norge og utfordringer innen foiling, på kite- og brett-miljøet, på jolle- og på kjølbåtmiljøet. 

– Seilerne i disse miljøene kan utvikle seg i ulike retninger, og det vil bli den nye sportssjefens oppgave å skape et system for å kunne backe, hjelpe og lose team og enkeltseilere som vil opp og frem, sier Ole-Petter Pollen.

Søknadsfristen løper ut 1. mai.

Annonseteksten ligger tilgjengelig på NSFs nettside.

Published in Forsiden
Tagged under
mandag, 29 mars 2021 06:52

Norges Seilforbund søker etter sportsjef

Norges Seilforbund skal ha toppidrett med ambisjoner og prestasjoner. Vi søker etter en strategisk og resultatorientert sportsjef som får ansvar for videreutvikling av toppidretten i Norges Seilforbund de kommende årene.

(English version beneath)

Sportsjefen vil få hovedansvar for landslag, paralandslag og utfordrerlandslag, inklusive trenere og støttepersonell, med planlegging av aktiviteter knyttet til treningsopplegg og deltagelse i regattaer og mesterskap nasjonalt og internasjonalt. Sportsjefen skal være ambassadør for hele seilsporten i Norge, og må jobbe aktivt i skjæringspunktet mellom breddeidrett og toppidrett. NSF satser langsiktig mot OL i 2024 og 2028, og sportssjefen får overordnet ansvar for forbundets sportslige satsing i hele perioden. Sportsjefen vil bli målt både på resultater og antall seilere på topp-, utfordrer- og utviklingsnivå. Sportsjefen skal også være aktiv i arbeidet med å utvikle alternative veier for toppseiling.

Hvem søker vi?

Som sportsjef i NSF må du være engasjert i seiling fra A til Å og ha et sterkt ønske om å skape en prestasjonskultur. Du må forstå mangfoldet i idretten og den norske modellen for toppidrett. Du må evne å skape glød og interesse for landslaget i hele seilmiljøet. Du må være fleksibel og trives i et hektisk miljø. God kommunikasjon ut mot foreninger i hele landet og med utøvere og foreldre, arrangører og dommere, sponsorer og med Olympiatoppen, er en forutsetning for å lykkes. Stillingen krever både tydelighet, besluttsomhet og evne til å lytte og motivere. Du må ta initiativ og bygge opp relasjoner både i Norge og internasjonalt, og du må være kreativ, fremtidsrettet og kunne fange opp nye trender.  

Sportsjefens oppgaver:

 • Lede NSFs landslag, paralandslag og utfordrerlandslag.
 • Utvikle og implementere strategi- og handlingsplaner for toppseiling i henhold til mål satt av seiltinget.
 • Budsjettoppfølging og rapportering til generalsekretær, styret i NSF og Olympiatoppen.
 • Utarbeide inntaks- og uttakskriterier, krav, forventninger og kontrakt for utøvere på landslag og utfordrerlandslag, samt kvalitetssikring av treningsprogram
 • Bidra til å utvikle et bredt tilbud og alternative veier for å fremme norsk seiling
 • Utforme relevante søknader til Olympiatoppen og andre instanser.
 • Sørge for god informasjonsflyt og dialog med seilforeninger, klasseklubber og kretser.
 • Lede et spoprtslig utvalg på tvers av miljøer, idrettsskoler, klasseklubber og seilforeninger med mål om å oppnå en felles utvikling og forståelse av seil-Norges sportslige vei videre.
 • Lede NSFs forskning- og utviklingsavdeling i samarbeid med blant annet Olympiatoppen.
 • Fasilitere medietrening og bistå utøverne med individuell markedsføring – i tett samarbeid med markedsansvarlig i NSF.
 • Samarbeide tett med Norges Seilforbunds breddeavdeling der det er en naturlig overlapping mellom sport, bredde og utdanning.

Kvalifikasjoner:

 • Toppidrettserfaring med dokumenterte resultater
 • Høyere utdannelse er en fordel
 • Kjennskap til seiling er en stor fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk. Det er en fordel om du forstår norsk/skandinavisk
 • Gode IT-kunnskaper og kjennskap til planverktøy

Personlig egenskaper:

 • Energisk, målrettet og motiverende
 • Profesjonell med god kommersiell forståelse
 • God gjennomføringsevne
 • Samarbeidsorientert
 • Systematisk med sterke analystiske egenskaper
Om Norges Seilforbund

 Norges Seilforbund er en landsomfattende organisasjon med 120 medlemsforeninger og via disse foreningene ca. 23 500 medlemmer. Norges Seilforbund har til sammen 10 stillinger i sentraladministrasjon og i det sportslige apparatet. Norges Seilforbund er underlagt Norges Idrettsforbund og samarbeider tett med både NIF, andre særidrettsforbund og Olympiatoppen. Forbundet er i god utvikling både når det gjelder medlemsvekst, kontakt mot foreningene og økonomi.

Arbeidssted

Norges Seilforbund har kontorer i Idrettens Hus på Ullevål stadion i Oslo og er samlokalisert med Norges Idrettsforbund og de fleste av særforbundene. Det må påregnes en del reisevirksomhet, og sportsjefen må være fleksibel med hensyn til arbeidstid og arbeidsplass. Det vil være krav til noe fast kontortid på forbundskontoret, og sportsjefen bør derfor være bosatt i Oslo-området.

Vi tilbyr:

 • Spennende jobb i en liten, men ambisiøs organisasjon
 • Varighet: 100 prosent engasjement, varighet etter avtale
 • Lønn: Etter avtale
 • Oppstart 15. august 2021, eller etter avtale
Søknadsfrist: 1. mai 2021

Søknad med CV sendes til generalsekretæren: per.christian@seiling.no

Alle søkere vil bli behandlet konfidensielt.

Informasjon og spørsmål om stillingen og prosessen, kontakt:

Ole Petter Pollen,  e-post: ole-petter@pollenmaritime.no, tlf: +4791771451

Generalsekretær i Norges Seilforbund, Per Christian Bordal. E-post: per.christian@seiling.no, tlf. +4748133885.

Sports Director, Norwegian Sailing Federation

 The Norwegian Sailing Federation works with elite sport with ambition and focus on achievements.

We invite applications from strategic and goal oriented applicants, for a position as our Sports Director.

The Sports Director will be in charge of the development of elite sport for NSF over the coming years, and will be responsible for our national team, para national team and challenger team – coaches and support personnel included. The work includes planning of activities related to training and competition, both on national and international level.

Our Sports Director is an ambassador for the whole sport of sailing in Norway, and will work in the intersection between elite sport and broad competitive sport. NSF has a long term focus on the Olympic Games 2024 and 2028, and the Sport Director will head this effort during the entire period.

He or she will be measured on results as well as number of sailors on elite, challenger and development level. The Sports Director will also be active in our effort to find alternative ways of developing elite sport.

Who are we seeking?

You must be engaged in the sport of sailing from A to Z, and have a strong wish to develop a true performance culture. You have to understand the diversity and multitude of sport in general, and the Norwegian model for elite sport in particular. You must be able to create passion and interest for the national team in the entire sailing community. You are flexible and thrive in a busy environment. The ability to ensure good communication, not only with athletes, but also sponsors, umpires, parents, sailing clubs and our National Olympic Association, is important. The position requires clarity, determination and the ability to listen and motivate. You must be able to take initiatives and build relations, nationally as well as internationally. We are looking for a creative and forward looking person, who is able to pick up new trends.

The tasks:

 • Heading the national, para- and challenger national teams.
 • Developing and implementing strategy and action plans for elite sailing, according to goals defined by the NSF General Assembly.
 • Budget follow-up and reporting to Secretary General and board of the federation, as well as National Olympic Association.
 • Develop selection criteria for teams, define expectations and enter into contracts with athletes.
 • Responsible for training models and training program.
 • Assist in the development of a broadly oriented approach and alternative routes for Norwegian sailing.
 • Write relevant applications to the National Olympic Association and other organizations.
 • Ensure a good information flow and dialogue with sailing clubs, class organizations and regions.
 • Head a sports committee, focusing broadly across different communities such as sports schools, class organizations and sailing clubs.
 • Head NSF’s R&D department.
 • Facilitate media training and assist athletes with individual marketing – in close cooperation with NSF’s Marketing Director.
 • Cooperate with NSF’s department for broad competitive sport.

Qualifications:

 • Experience with elite sports.
 • Higher education is preferred.
 • Understanding and knowledge of sailing.
 • English speaking with high communication skills, also in writing. Understanding of Norwegian/Scandinavian languages is an advantage.
 • Familiar with use of computer and planning tools.

Personal characteristics:

 • Energetic, goal oriented and motivating.
 • Professional, with a good commercial understanding.
 • Ability to complete projects.
 • High cooperation skills.
 • Systematic and analytical.
About NSF:

The Norwegian Sailing Federation is a national organization with 120 sailing clubs under it’s umbrella. The total number of members is approximately 23.500. The administration has a personnel of 10 and is located in Oslo. NSF is a part of NIF, the Norwegian Sports Organization, and cooperates closely with NIF, as well as other sports federations and the National Olympic Organization.

NSF has a solid development of membership, good interaction with clubs and a sound economy.

Location:

NSF’s offices are located in Ullevaal Stadium, Oslo, in close proximity of the Norwegian Sports Organization and a majority of it’s other sports federations. Some travel activity must be expected, and the Sports Director must be flexible regarding work space and work hours. Some office time will take place at the federation’s offices, and the Sports Director is expected to be based in or close to Oslo.

We offer:

An exciting and challenging job in an ambitious organization.
A full time job on a four year contract.
Salary by agreement
Start date august 15th – or by agreement.
Application deadline: May 1.
Application with CV to per.christian@seiling.no
All information regarding applicants will be treated confidentially.

Further information and questions to General Secretary Per Christian Bordal, per.christian@seiling.no/+47 48133885.

Published in Forsiden
Tagged under
onsdag, 09 september 2020 11:42

Regattasugent landslag deltar i Kiel

For første gang på syv måneder skal landslagsseilerne atter få måle krefter mot den øvrige verdenseliten. Kieler Woche starter i morgen, torsdag 10. september.

– Det føles helt uvirkelig og litt sprøtt å være her. Vanligvis yrer det av liv, folk, telt og sponsorplakater – nå er havnen her i Kiel hermetisk lukket og kun tilgjengelig for arrangører, seilere og trenere, forteller Thomas Guttormsen, trener for Helene Næss og Marie Rønningen i 49erFX.

De norske seilerne ankom onsdag formiddag – første regattastart er på torsdag. Også det å ha så kort tid før en start, er uvanlig, for planen er at seilerne skal oppholde seg kortest mulig i Tyskland. Og når de kommer hjem igjen etter regattaslutt på søndag, venter 10 dagers karantene.

Blir spennende å måle krefter

Det som imidlertid overskygger alt dette, er muligheten de nå har for atter å kunne få seile mot internasjonale konkurrenter igjen – for så å få en pekepinn om hvor man står etter syv måneder med internasjonal isoloasjon. Konkurranselysten er stor etter et så langt opphold.

– Ja, det blir veldig spennende, sier Guttormsen.

– Vi vet det er mange av konkurrentene våre som har fått trent godt i disse månedene, men vi vet også at det er veldig mange som har måttet trene alene. 

Selv tror Thomas at norske seilere har kommet godt ut av det i koronatiden med mange samlinger og mye intensiv trening der 49er-gutta og FX-jentene har seilt sammen, pushet hverandre og lært av hverandre.

– Nå gjelder det å komme i racing-modus på den korte tiden vi har, så fort som mulig før start, og så får vi se hvordan vi ligger an, sier Thomas Guttormsen.

Helene Næss og Marie Rønningen er alene om å forsvare de norske fargene i 49er FX. Pia Dahl Andersen og Nora Edland har av praktiske årsaker valgt å være hjemme.

Kiel er ingen lykkebane

Den norske treneren forteller at Kiel langt fra er noen lykkebane for det norske FX-laget. Helene og Marie har til gode å få til et godt resultat i Kiel. 

– Nå er det imidlertid to år siden vi var her sist, og mye er skjedd på den tiden. Helene og Marie er definitivt blitt bedre på disse årene.

Han forteller at det som gjør banene i Kiel vanskelige, er at det svært ofte  kommer værsystemer fra vest – noe som betyr skiftene og ustabil vind fra land. 

– Skiftene kommer brått og virker uforutsigbare.

Thomas Guttormsen kaller skiftene for «patchy».

Vanligvis foregår Kieler Woche i juni, men på grunn av koronapandemien er årets utgave, som med nød og neppe lar seg gjennomføre, utsatt til nå i september. Det betyr at vannet i sjøen er varmere, og Thomas Guttormsen tror det vil ha innvirkning på hvordan skiftene vil oppføre seg og at de vil bli litt enklere å lese.

Ny 49er-mix

Ved siden av FX-laget stiller Norge med en 49er, og det med en ny konstellasjon: Tomas Mathisen (Risør) skal seile sammen med Jeppe Nilsen (KNS). Jeppe seiler vanligvis med Alexander Hylen Klippenberg, men både Alexander og Tomas’ bror, Mads Mathisen, har valgt å holde seg i Norge. Da seilerne trente på Hankø for noen uker siden, seilte de med denne miksen av lag: Tomas/Jeppe og Alexander/Mads. 49er-coachen Mikael Lundh mener det å veksle slik på lagene, vil heve nivået til alle seilerne.

 Jeppe Nilsen og Tomas Mathisen
 NY MIX: I Kiel seiler Tomas Mathisen og Jeppe Nilsen sammen for anledningen. FOTO: Morten Jensen

Se intervju med Mikael Lundh.

Hermann Tomasgaard (KNS) og de to Stavanger-seilerne Olai Hagland og Theodor Middelthon deltar i Laser Standard. Theodor har allerede nettopp vært i ilden i Kiel. I går ble seilasene i den åpne Laser Radial-klassen med 99 deltagere avsluttet der, og Theodor endte på en sterk 7. plass.

I Laser Radial stiller Line Flem Høst til start og i Finnjolle er nybakt norgesmester, Anders Pedersen på plass.

De siste to norske seilerne som deltar i Kiel, er Nicholas Fadler Martinsen og Martine Steller Mortensen i Nacra 17. Det betyr at det nå er første gang hele det norske landslaget er samlet siden de i all hast måtte forlate Palma på Mallorca i mars før hele Europa stengte ned.

MJP 20200819 01169 8256 x 5504 
LASER STANDARD: For ikke mange ukene siden hadde Hermann Tomasgaard verdens beste Laser-seilere på besøk på Hvasser. Nå skal han seile mot dem og mange flere i Kiel. FOTO: Morten Jensen. 

Strengt smittevern-regime

Med som trenere i Kiel er foruten Thomas Guttormsen også Espen Guttormsen, Anton Garotte, Peer Moberg og sportssjef Rigo de Nijs.

Regattaen foregår under et strengt smittevern-regime med restriksjoner som for eksempel at alle må bære munnbind i havnen og med en gang de setter foten på slippen etter seilasene. Kun akkrediterte personer får adgang til havnen.

– Vi er i tett dialog med Olympiatoppens medisinske team. De har døgnvakt og er tilgjengelige 24/7 dersom noe skulle skje eller om seilere og trenere har spørsmål, forteller Per Christian Bordal i NSF.

Og når alle seilerne kommer hjem igjen, venter altså 10 dagers karantene. Det er prisen å betale for å kunne seile regatta igjen etter syv måneder.

Published in Landslaget
torsdag, 12 mars 2020 19:41

Ingen seilaktivitet i Norge nå

Helsesmyndighetene har nedlagt forbud mot all idrettsaktivitet – både innendørs og utendørs – i Norge. Generalsekretær Per Christian Bordal gir her en orientering om hvordan dette vil påvirke seilsporten.

Som alle sikkert er vel informert om, har myndighetene nedlagt forbud mot blant annet all idrettsaktivitet. Det innebærer at alle felles seilforeningsaktiviteter til og med 26. mars må opphøre. Se informasjon fra Norges Idrettsforbund.

Påskesamlinger i tynn tråd

Norges Seilforbund og flere norske seilforeninger planlegger påskesamlinger. Disse samlingene er i denne uoversiktlige situasjonen vanskelig å si om kan gjennomføres eller ikke. NSF vil se an situasjonen de nærmeste dagene før vi tar en endelig avgjørelse rundt disse samlingene. Vi vil selvsagt følge råd fra helsekompetanse, og ikke gjennomføre dem før vi er sikre på at vi ikke påfører hverken deltagere eller andre smittefare.

Nye planer for landslaget

I skrivende stund har Norges Seilforbund landslagsseilere på Mallorca. Der den store regattaen Trofeo S.A.R. Princesa Sofia hvor hele verdenseliten skulle møtes  i månedsskifte mars/april avlyst. Det samme gjelder den store internasjonale regattaen i Hyères i Frankrike litt senere i april. Trenerstaben vår legger nå nye planer (inklusive logistikken) for våren før de vender nesen nordover. De landslags- ogutfordrerlandslagsseilere som fortsatt ikke har dratt til Mallorca, kan nå ikke dra på sin planlagte treningssamling/regatta på Palma. 

Vårens aktiviteter vurderes

Når det gjelder annen seilaktivitet utover våren, som for eksempel norgescuper og seilsportsligaen, vil det bli løpende vurderinger etter hvert som landets helsemyndigheter får bedre kunnskap og oversikt over smittesituasjonen. Det kan bli aktuelt å forskyve stevnene i seilsportsligaen.

NSF har hjemmekontor

Norges Seilforbunds administrasjon følger nasjonale råd og råd fra idrettsforbundet om å ha hjemmekontor fremover. Vi vil selvsagt være tilgjengelig på telefon og e-post som vanlig.

Mer informasjon: Norges Idrettsforbund

Mer informasjon: Regjeringen

Mer informasjon om koronaviruset: Folkehelseinstituttet

Published in Forsiden
tirsdag, 21 januar 2020 13:13

Line Flem Høst er igjennom OL-nåløyet

Ved å bli nummer 8 i Sail Melbourne, oppnådde Line Flem Høst også sin andre topp ti-plassering i en stor internasjonal regatta. Dermed har hun klart NSFs krav til å kunne bli innstilt til OL-deltagelse i Laser Radial.

Den norske OL-uttagningen går igjennom flere faser. Fase 1 består i hovedsak i å nasjonskvalifisere Norge for en plass i OL. Det har de norske seilerne nå klart i seks av de ti OL-klassene.

I fase 2 skal enkeltutøverne vise at de er gode nok til å kunne få delta i OL, og kravet i så måte er at de må kunne vise til to topp ti-plasseringer i store, internasjonale regattaer med bred internasjonal deltagelse. Tre norske seilere/lag hadde før regattaen Sail Melbourne klart dette:

 • Helene Næss/Marie Rønningen, Tønsberg i 49er FX
 • Hermann Tomasgaard, KNS i Laser Standard
 • Anders Pedersen, Drøbaksund i Finnjolle

Igjennom nåløyet

Line Flem Høst fra KNS hadde ved årsskiftet et topp ti-resultat, noe hun klarte ved å bli nummer fire i verdenscup-regattaen i Genoa i 2019. I Sail Melbourne fikk hun sitt andre topp ti-resultat ved å bli nummer 8 i Laser Radial-klassen. Dermed har også hun nå klart NSFs OL-krav.

I Radial-klassen deltok både kvinner og menn, og blant kvinnene alene var hun 5. best og hadde flere av de beste på verdensrankingen bak seg. Anton Garotte, treneren til Hermann Tomasgaard, som også fulgte med på Lines seiling i Melbourne, var etter sigende imponert over seilingen hennes under tøffe og vanskelige forhold.

Garottes egen elev, Hermann Tomasgaard, kom på 7. plass i Laser Standard, og stadfestet med det sin solide forankring i toppen av Laser-klassen. Det var hans femte topp ti-plassering etter at OL-uttagningen startet.

Anders Pedersen kom på 3. plass i Finnjolle, men i hans klasse deltok kun åtte båter.

Caroline Rosmo fra Bundefjorden ble nummer 24 i sølvfeltet i Laser Radial, mens Henrik Wetlesen Borge fra KNS ble nummer 16 av 18 deltagere i RS:X. Han var den eneste av tre norske deltagere som fullførte hele serien.

Komplette resultater fra Melbourne

Norge har også kvalifisert seg for deltagelse i OL i Tokyo i Nacra 17 og RS:X for herrer, men ingen av de aktuelle kandidatene har ennå en topp ti-plassering inne. Første mulighet kommer under klassenes VM i Melbourne i februar.

Første offisielle OL-uttak skjer i februar

Det er Olympiatoppen som står for det endelige uttaket. Norges Seilforbund innstiller sine kandidater overfor Olympiatoppen, og det første offisielle OL-uttaket vil etter sigende skje i februar. Ingen seilere er med andre ord offsielt uttatt ennå, men de fire seilerne/lagene har klart de kravene NSF ved sportssjef Rigo de Nijs og Olympiatoppen har satt i fellesskap.

Published in Landslaget
mandag, 20 januar 2020 13:43

Tre blant de 10 beste i Melbourne

De norske seilerne har lagt beslag på tre plasser blant de ti beste under første del av den store, internasjonale regattaen Sail Melbourne.

Mange av verdens beste seilere har lagt turen til Melbourne i Australia for å trene og delta i regattaen Sail Melbourne. Så også flere av de norske seilerne, og før siste dag av Sail Melbourne for klassene er det knyttet et norsk flagg til tre plasseringer blant de ti beste i Laser Radial, Laser Standard og Finnjolle.

Line Flem Høst ligger på 8. plass i Laser Radial. Der deltar det 85 seilere , og Radial-klassen er ikke en ren dameklasse denne gangen. I klassen deltar både menn og kvinner, og sjaltes mennene ut, har Line kun tre kvinner foran seg, mens hun har for eksempel Emma Plasschaert fra Belgia (ranket som nr. 3 i verden) og Alison Young fra England (ranket som nr. 2 i verden) bak seg.

Hermann Tomasgaard er nummer 7 i Laser Standard av 70 seilere og det er kun ti poeng opp til en pallplass. Anders Pedersen må endet på en plass blant de ti beste all den stund det deltar kun åtte seilere i Finnjolle-klassen. Anders ligger så langt som nummer 3 sammenlagt og og vant de to siste seilasene som er blitt seilt i serien.

Caroline Rosmo seiler i sølvfinalen i Laser Radial der hun ligger på 20. plass (nr. 63 totalt), mens de tre norske brettseilerne Henrik Wetlesen Borge, Matteø Maaø og Endre Funnemark ikke har seilt i de siste dagenes seilaser i RS:X-klassen. Det har vært røffe forhold med mye vind og sjø.

Published in Landslaget
fredag, 17 januar 2020 11:54

Helene og Marie måtte trene med munnbind

Heller ikke seilerne er upåvirket av de voldsomme brannene i Australia. I Melbourne måtte Helene Næss og Marie Rønningen trene med munnbind.

Skogbrannene i Australia angår og er tilstedeværende også for seilerne som for tiden deltar i regattaen Sail Melbourne, og seilere som er i Melbourne for å forberede seg til de kommende verdensmesterskapene der. Helene Næss og Marie Rønningen har vært der siden begynnelsen av januar, og noen dager har de måttet ta på seg støvmasker for å forsøke å holde røyken ute.

– Allerede da vi landet på flyplassen i Melbourne kjente vi røyklukten inne i ankomsthallen. Det luktet bål, sier treneren Thomas Guttormsen.

VG oppslag Røyk mi Melbourne 1200At de norske jentene har måttet seile med munnbind, har ikke gått upåaktet hen. Både VG og Aftenposten har fanget opp dette og lagd oppslag om forholdene.

– Når de ikke vil skrive om oss når vi vinner medaljer, får vi fore dem med dette, sier Guttormsen, lettere ironisk.

 Som å seile i et rom hvor 15 står og kjederøyker

Vindretningen bestemmer intensiteten i røyken fra brannene, som foregår 30–40 mil unna Melbourne og Geelong seks-syv mil utenfor der regattaene og treningen foregår. I en uke hadde de norske seilerne gode, røykfrie forhold, men så snudde vinden. Da var mengden røykpartikler oppe i 500 ppm (partikler per million).

– 100 ppm beskrives som mengden røyk som kommer fra tre personer som røyker inne i et tett rom. Med 500 var det med andre ord som å seile inne i et rom der 15 personer stod og kjederøyket. Vi kjente det i halsen og det sved i øynene, sier Guttormsen.

Den kommende uken skal Helene Næss og Marie Rønningen starte oppkjøringen til VM. Den første uken skal de ha fokus på fysisk trening, og denne uken har de bestemt seg for å reise til et annet sted lengre nord der det ikke er røyk.

 Seilerne har igangsatt en støttekampanje

Røyken seilerne må seile i, går også inn på seilerne. Marie Rønningen sier til Aftenposten «at vi opplever at kloden vår skriker om hjelp». Klasseklubbene for 49er og Nacra 17 har derfor valgt å ta affære og har igangsatt en innsamlingsaksjon til støtte til dem som kjemper mot brannene.

– Vi vet at vi ved å arrangere store regattaer og mesterskap er avhengig av frivillige til å hjelpe oss, frivillige hvis engasjement i disse tider kunne vært brukt andre steder. Derfor har vi satt igang denne aksjonen for å gi noe tilbake til Geelong og det australske samfunnet, uttaler Chris Manton i den internasjonale 9er-klasseklubben.

I en annen australsk innsamlingsaksjon til støtte for brannmennene som kjemper mot flammene, kom det inn 350 millioner kroner i løpet av en uke.

– Om vi ikke når et slikt beløp, håper jeg seilverdenen kan bidra med noe, sier Thomas Guttormsen.Aftenposten oppslag Røyk mi Melbourne 1200

Published in Landslaget
fredag, 17 januar 2020 09:42

Seks norske seilere i Sail Melbourne

I dag (17. januar) startet den store australske regattaen Sail Melbourne med seks norske seilere på startlinjen i klassene Finnjolle, Laser Standard og Radial og RS:X.

Frisk østlig vind og store bølger møtte de seks norske seilerne som stiller til start i Sail Melbourne. Første regattadag var i dag, 17. januar. Noen toppresultater ble det ikke på noen av de norske deltagerne.

I Laser Standard-klassen, som teller 69 deltagere, fikk man gjennomført én seilas, og i den plasserte Hermann Tomasgaard (KNS) seg på 15. plass. Alle de 69 seilerne seiler i ett og samme felt. 

I Laser Radial-klassen derimot, er de 85 deltagerne delt inn i to felt i kvalifiseringsseilasene. Line Flem Høst (KNS) seilte inn til en 12. plass i sitt felt og ligger med det på 23. plass sammenlagt. Hun trives i mye vind, men siden hun er lang (1,80 m høy) har hun et lite handicap i store bølger i og med at hun henger langt ut fra jollen og bølgene lett tar fatt i kroppen hennes. Caroline Rosmo (Bundefjorden) deltar også i Radial-klassen, men stilte ikke til start i dag.

For Finnjolle-seilerne fortoner Sail Melbourne seg som en treningsøkt i å seile medal race. Kun åtte seilere deltar i klassen, og en av dem er Anders Pedersen fra Drøbaksund. Han plasserte seg på 4. plass i den første seilasen.

Henrik Wetlesen Borge og Matteo Maaø fra KNS deltar begge i RS:X-klassen. De fikk gjennomført tre seilaser i dag, og de to ligger på henholdsvis 17. og 31. plass av 32 deltagere.

Sail Melbourne varer frem til og med 21. januar.

31. januar starter andre del av Sail Melbourne, og da skal skiff- og Nacra 17-seilerne i aksjon. Der deltar Norge med et lag i 49er FX (Helene Næss/Marie Rønningen fra Tønsberg) og et lag i Nacra 17 (Nocholas Fadler Martinsen/Martine Steller Mortensen fra KNS). Regattaen har status som mesterskap for Oceania.

I februar følger VM for 49er, 49er FX, Nacra 17, Laser Standard og Radial og RS:X – alle i Melbourne.

Published in Landslaget
Side 1 av 2