Displaying items by tag: idrettsforbundet

onsdag, 03 februar 2021 11:22

NSF med viktig forslag til idrettstinget

I 2019 vedtok Norges Idrettsforbund en endring i lovnormen for idrettslag som kan få stor betydning for norske seilforeninger. Nå foreslår Norges Seilforbund en endring av denne lovnormen.

– Dette tror jeg er en regelendring som har gått mange seilforeninger hus forbi. Men den lovteksten kan få store konsekvenser, sier Jørgen Stang Heffermehl, president i Norges Seilforbund.

Kort fortalt er det en tekst i § 25.3 i NIFs lovnorm for idrettslag som nå sier at dersom et idrettslag – det vil også si en seilforening – melder seg ut av Norges Idrettsforbund, vil foreningen måtte gi fra seg alle eiendeler som de har fått offentlig støtte til. I praksis vil det si det meste av anlegg som en seilforening har. 

– For KNS’ del vil det for eksempel si at foreningen må gi fra seg hele seilsportssenteret på Bygdøy til idrettsforbundet dersom foreningen ønsker å avslutte forholdet til NIF, sier Jørgen Stang Heffermehl. 

Setningen NSF foreslår å fjerne, er konkret denne: «Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler».

NIFs lovnorm er tekster alle idrettslag innunder NIF er pliktig til å implementere i sine lover.

– Det er også svært uklart hva begrepet «offentlig støtte» inneholder. Er moms-refusjon for eksempel «offentlig støtte»?

Stang-Heffermehl mener at seilforeningene ikke kan leve med en slik lovnorm og foreslår overfor idrettstinget, som skal avholdes 28.–30. mai, at hele setningen strykes. 

Det som da er igjen av §25.3 vil da være: «Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.»

Utmelding av NIF er neppe aktuelt for seilforeninger per i dag, men om det skulle komme fordi forholdene i en forening endres, kan nåværende lovtekst kunne bety en skikkelig, økonomisk baksmell.

Published in Forsiden

30. april er seilforeningenes frist til å levere sin samordnete registrering til Norges Idrettsforbund. Per 15. april er det kun 10 seilforeninger som har gjort det. – Det aller viktigste er å få registrert medlems- og aktivitetstall, sier Per Christian Bordal, generalsekretær i NSF.

– Registreringen av medlemmer og aktivitet er veldig viktig og har stor betydning for den økonomiske tildelingen fra idrettsforbundet og til oss, presiserer Bordal.

Samtidig er han fullt klar over at tiden vi er inne i, har bydd på utfordringer og problemer knyttet til seilforeningenes muligheter til å avvikle sine årsmøter. Og de skal jo helst ha vært avholdt før man sender inn den årlige, samordnede registreringen.

– Norges Idrettsforbund oppfordrer imidlertid alle idrettslagene som ikke har avholdt sine årsmøter, om å avholde dem digitalt. Det kan gjøres ved hjelp av ulike løsninger som for eksempel Microsoft Teams, Zoom, digitaltarsmote.no, soer Per Bøymo, som er den i NSF som følger innrapporteringen.

Les: Digitale årsmøter og ting

– Foreløpig er det kun 10 foreninger som har sendt registreringen, sier han.

Han forteller også at fristen på 30. april ikke vil bli skjøvet på. Så selv om det ikke er blitt avholdt årsmøter, anbefaler han denne fremgangsmåten:

– Send inn medlems- og aktivitetstallene, og så kan man legge inn signert protokoll etc etterpå.

Les: Åpning av samordnet søknad og rapportering 2020

Se oversikt over hva som skal leveres og definisjon på aktivt medlem her: Samordnet registrering

Published in Forsiden
Tagged under