Displaying items by tag: klasseklubber

torsdag, 12 mai 2022 14:50

Halvtonn-seilerne får klasseklubb

Som følge av at den ivrige gruppen av halvtonn-seilere i landet har ønsket å organisere seg som klasseklubb, har Norges Seilforbund nå innført en ny type klasseklubb i sitt organisasjonskart. 

Grunnlaget for å bli opptatt som nasjonal klasseklubb innunder NSF-paraplyen har til nå vært at klubben administrerer en nasjonal eller internasjonal entypeklasse. To unntak har vært klasseklubben Nor Rating og klasseklubben for shorthanded-seilere. I begge disse er ORC-regelen klassens tekniske fellesnevner. Båtene i seg selv er jo høyst ulike.

I forbindelse med det planlagte jubileumsarrangementet for halvtonn-VM på Hankø i 1983 og den entusiasmen og aktiviteten det har medført, ønsket halvtonnseilerne å danne sin egen klasseklubb. Dette for å ha et formelt organ som kunne administrere og organisere klassens interesser, og håndtere de kravene som blir stilt til halvtonn-klassen. De ønsket også å danne en klubb for å ivareta interessen som er skapt i et lengre perspektiv. Men det bød på problemer.

Fant ingen passende bås

En halvtonner har sitt utgangspunkt i IOR-regelen, men dette er en utgått regel som ikke lenger eksisterer. Da klassen søkte NSF om klasseklubbstatus i fjor høst, ble den tilbudt å bli en avdeling innunder Nor Rating. Det syntes imidlertid ikke halvtonn-seilerne var en tilfredsstillende løsning. De mente at en slik løsning ikke ivaretok ønskene deres om tilhørighet, og de mente at de ville drukne litt i et stort system. De fastholdt derfor ønsket om å kunne få bli en selvstendig klasseklubb.

Etter flere runder i NSFs tekniske komité og NSFs styre, har man nå kommet frem til en løsning.

– Vi ser jo med stor glede på den aktiviteten og den entusiasmen som lever i halvtonn-miljøet. Det er blant annet det eneste seilmiljøet i landet som har avholdt ukentlige regattaer igjennom hele vinteren, og miljøer som dette som skaper stor aktivitet hos en gruppe seilere som har båter med fellestrekk, er jo noe NSF ønsker å støtte opp om, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Ny aktivitetsklasseklubb

Nøtten har vært å finne en løsning for å kunne innlemme et slikt miljø i NSFs formelle organisasjonskart, men den nøtten er nå knukket.

I sitt styremøte 10. mai besluttet Norges Seilforbund å åpne opp for at det også kan opptas klasseklubber som håndterer og administrerer båter som ikke er entypebåter. Det betyr at man nå har fått to typer klasseklubber

 • Entypeklasseklubber
 • Aktivitetsklasseklubber

Aktivitetsklasseklubbene er den nye typen klasseklubb som halvtonn-seilerne faller inn under. For å kunne bli godkjent må en del krav og formalia oppfylles. Det må blant annet finnes en definisjon på hva slags båttyper eller grupper av båter klasseklubben skal omfatte, og det må kunne vises til en viss regatta-aktivitet. I tillegg er det en del bestemmelser om hva som er aktivitetsklasseklubbens arbeidsoppgaver, om rapportering og så videre.

En gulrot som en godkjent aktivitetsklasseklubb har, er at den kan avholde norgesmesterskap etter de retningslinjene som gjelder for alle de andre klasseklubber.

Bestemmelsene for den nye klasseklubbkategorien «aktivitetsklasseklubb» vil bli publisert om kort tid.

Published in Forsiden
torsdag, 24 mars 2022 08:11

Åpent årsmøte i viktig rekrutteringsklasse

Ett år er gått siden RS Feva-klubben ble reetablert. Søndag 27. mars er alle Feva-interesserte invitert til åpent årsmøte på Teams for å høre og snakke om seilsesongen som kommer.

Da en gruppe ildsjeler for et drøyt år siden fikk vekket RS Feva klasseklubb opp av sin daværende dvale, ble det etablert et nytt styre i foreningen som skulle bringe struktur og blåse mer liv i  klassen igjen. 

Det fins et stort antall foreningseide RS Feva rundt om i landet som benyttes i seilforeningenes rekrutteringsarbeid, men mange av disse miljøene lever sine isolerte liv der de er. Klassen manglet en samlende drivkraft, men denne kom altså på plass for et år siden. Og nå ønsker styret i RS Feva klasseklubb dialog med resten av RS Feva-Norge for å kunne gjøre den jobben som er ønsket av dem.

  Vi er nå et godt sammensatt styre med representanter fra tre nokså ulike miljøer i Oslo, Holmestrand og Risør. Nå vil vi gjerne ha tilbakemeldinger og høre fra så mange foreninger som mulig på årsmøtet, sier Petter Byermoen Jahre i Holmestrand.

Møtet foregår på Teams på søndag 27. mars kl 19:00.Åpent møte 2022.001MØTE PÅ TEAMS: RS Feva-klubbens møte går på Teams og er åpent for alle.

Han understreker at møtet er åpent for alle – det er ikke noe krav til noen form for medlemsskap. Noe som egentlig gir seg selv, fordi klubben så langt ikke har definert hva som skal tilbys og kreves av et medlemmskap.

– Ja, akkurat det er et av temaene vi skal snakke om på søndag, sier Petter.

På agendaen står også årets terminliste for klassen, som blant annet inneholder NM i Risør 12. og 13, august. Det er blitt arrangert NM i klassen siden 2011, men etter NM-et i 2015 har ikke klassen klart å oppfylle NM-kravene med hensyn til deltagelse. Det til tross for at det fins et tresifret antall RS Feva og mange lokale Feva-seilere rundt om i landet.

RS Feva fungerer først og fremst som en opplæringsbåt i seil-Norge, og da gjelder det nok å finne det rette formatet og ambisjonsnivået på et NM og andre nasjonale regattaer  for å få god deltagelse. Dette vil ganske sikkert vil bli diskutert på møtet 27. mars.

– Meld dere på og bli med på møtet, er Petter Byermoen Jahres oppfordring til alle RS Feva-foreninger og -seilere.

Link til møtet finner du her. Trykk på linken og delta i møtet søndag 27. mars  kl 19:00.

Published in Forsiden
onsdag, 17 februar 2021 09:30

Rekordstort klasseklubb-møte

Muligheten til å kunne møtes digitalt satte fart på det årlige klasseklubbmøtet. Rekordmange klasseklubber var representert.

Norsk Klasseklubbforum er et forum for alle klasseklubber som er registrert og godkjent av Norges Seilforbund, og en gang i året er det blitt innkalt til møte der klubbene orienterer litt om egen status, og hvor saker av felles interesse tas opp. 

I år ble møtet avholdt digitalt, og den enkle tilgjengeligheten denne møteplattformen gir, resulterte i at to tredeler av alle de registrerte klasseklubbene var representert. Det vil si 20 av ialt 32 klasseklubber. Det er rekord.

– Et så bra oppmøte og det store engasjementet som ble vist, lover bra for fremtiden, sier Thomas Nilsson, som ledet møtet og er administrator for forumet, som først og fremst har sitt tilhold på Facebook i form av en privat gruppe der det for tiden er 97 medlemmer.

God aktivitet – koronavirus til tross

Forumet 15. mars ble avholdt på Teams, og hver av de 20 klasseklubbene fortalte litt om aktivitet og status i klubbene.

– De fleste var overraskende positive, situasjonen tatt alt i betraktning, og jeg sitter igjen med et inntrykk at de fleste klasseklubbene er foroverlendte og tenker nye konsepter og ideer for hvordan de skal kunne ta klasseklubben sin videre, sier Thomas.

Klasseklubbene er ikke en formell del av Norges Seilforbund på linje med seilforeningene. For mens NSF er et forbund for seilforeningene, som derved kan delta med delegater på seiltinget (som i år avholdes 13. mars), kan klasseklubbene samlet sett kun møte med to representanter som har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

De to representantene som skal representere klasseklubbene på årets seilting, ble plukket ut under møtet, og det ble Jon Sverre Høiden, leder av NOR Rating, og Thomas Nilsson, leder av Norsk Optimistjolleklubb. Tradisjonen er at de to klasseklubb-representantenekommer fra hver sin «gren» av klasseklubber – kjølbåter og joller.

– Jeg tror det viktigste er at klasseklubbene fremstår som en motor i norsk seiling, selv om de er litt på sidelinjen med tanke på hierarkiet i norsk seiling. Et tettere samarbeid på klasseklubb-nivå tror jeg er løsningen på mange av klasseklubbens utfordringer, sier Thomas.

Og med tanke på forslag på seiltinget, ønsket Norsk Ynglingklubb at det ble fremmet et forslag om å innføre engangslisens igjen. Klubben mener at det at den muligheten ikke lenger fins, er en brems for å få med nye seilere i NM og i klassen. NM er en inngang til rekruttering i mange klasser.

– De nye seilerne er kanskje heller ikke medlem av en seilforening før NM, og når de både må melde seg inn i en seilforening og løse en helårs lisens, så blir det uaktuelt for mange å være med, sa Ronny Rognhaugen fra Yngling-klubben.

Tre internasjonale mesterskap i Norge i 2021

Kun et fåtall klasser fikk avviklet sine NM i 2020, men i år håper alle klassene å få i havn gode og godkjente mesterskap. Det ble også minnet om at fristen for å søke om NM i 2022 er 1. juni i år.

Tre internasjonale mesterskap skal arrangeres i Norge i år. VM i 2.4 mR i Tønsberg, VM i 5.5 mR i regi av KNS på Hankø og EM i Waszp i Sandefjord. Og det vil bety mange utenlandske seilere i Norge på en gang – og en kamp om oppmerksomheten – for alle de tre mesterskapene går parallelt i dagene fra 7. til 14. august.

Under klasseklubb-møtet ble det også fortalt om klubbenes mulighet til å anskaffe sin egen kolleksjon med seiltøy fra Helly Hansen igjennom Norges Seilforbund. NSF har også utviklet et administrasjonssystem for klasseklubber, som det ble informert om.

– Det er et ønske å samle hele klasseklubb-Norge under et system. Ikke minst for å kunne ivareta data og dokumentasjon. Vi holdt for eksempel på å miste hele båtregisteret til Norsk Optimistjolleklubb for et par år siden. Det lå på en DOS-maskin som var i ferd med å knele, sier Thomas.

Han mener alle klasseklubbene er tjent med å komme inn i et ensartet og sikkert system.

De klasseklubbene som var representert på møtet var:

 • Klasseklubb for 12.5k vm Krysser
 • Norsk 11-meter Klubb
 • Norsk 2.4 mR Klubb
 • Norsk 9er Klubb
 • Norsk Andungeklubb
 • BB11-klubben
 • Norsk Europajolleklubb
 • Norsk Finnjolle Klubb
 • Norsk Expressklubb
 • Norsk H-båt Klubb
 • Norsk IF-Båt Klubb
 • Norsk Knarrklubb
 • Norsk Laser Klubb
 • Melges Norway
 • NoR Rating
 • Norsk Optimistjolle Klubb
 • Shorthanded Sailing Norway
 • WASZP Norway
 • Norsk X-35 Klubb
 • Norsk Yngling Klubb

Disse var ikke til stede:

 • Norsk Drakeklubb
 • Grimstadjolleklubben
 • Norsk J/70 Klubb
 • Killingklubben
 • Kragerøterneklubben
 • Norsk Matchseiler Klubb
 • NORSUP
 • Oselvarklubben
 • RS Feva Klubben Norge
 • Norsk Solingklubb
 • Norsk Brettseilerklubb
 • 5.5 mR-klubben
Published in Forsiden
Tagged under
onsdag, 27 januar 2021 20:13

Nå blir det nytt liv i RS Feva-klubben

Klasseklubben for RS Feva har ligget i dødvannet i de siste årene. Nå skal det blåses nytt liv i den. Alle Feva-interesserte er invitert ti Teams-møte 31. januar.

– Ja, nå skal klasseklubben for RS Feva reetableres, og det vil skje i et åpent møte på Teams søndag 31. januar klokka 16:00, sier Petter Byermoen Jahre, som har tatt initiativet til reetableringen.

Det fins svært mange RS Fevaer rundt om i seilforeningene i hele landet, og Jahre forteller at det ble seilt mye RS Feva i fjorårets koronasommer. 

– Vi har et godt grunnlag for den kommende sesongen, og vi håper at alle seilforeninger som har Feva-er, stiller på møtet slik at vi får en samtale om kommende sesong. Vi ønsker oss flere konkrete forslag på blokka, og det er veldig velkomment med innspill, sier han.

Han oppfordrer seilere, trenere, foreldre og Feva-supportere til å delta. Her er link til teamsmøtet.

 Aapent mote 1
 Bli med på reetableringsmøtet for RS Feva-klubben. Her
Published in Forsiden
Tagged under
mandag, 18 juni 2018 09:06

Klasseklubber

​12,5 KVM KRYSSER
Hjemmeside Facebook  ​Ola Herje ​456 35 770 ola@herje.net 
​NORSK 11-METER KLUBB
​Hjemmeside ​Facebook ​Erlend Munkeby ​932 27 001 erlend.munkeby@gmail.com
​NORSK 2,4 MR KLUBB
​Hjemmeside Facebook ​Eilert Kamfjord 924 54 060 leder@norway24.no
​NORSK 9ER KLUBB
​Hjemmeside Facebook
Christian Myhre
908 28406 chr.myhre@gmail.com
​NORSK ANDUNGEKLUBB
​Hjemmeside ​Facebook ​Sissel Johnsen Lie ​982 47 015 sjlie@online.no
​BB 11-KLUBBEN
​Hjemmeside ​Facebook ​Runar Borge ​928 58 032 bb11post@gmail.com
​NORSK DRAKEKLUBB
​Hjemmeside ​Facebook ​Iver Waalen 913 68 801 iver.waalen@gmail.com
​NORSK EUROPAJOLLEKLUBB
Hjemmeside ​Facebook ​Jørn Vevstad ​907 63 235 jvevstad@online.no​
​NORSK EXPRESSKLUBB
​Hjemmeside ​Facebook Camilla Foss Hansen​ ​917 54 220 camilla.foss.hansen@metier.no
NORSK FINNJOLLEKLUBB        
Hjemmeside Facebook Arild Heldal 90 791 121 arild.heldal@gmail.com
GRIMSTADJOLLEKLUBBEN
Hjemmeside ​Facebook ​ Bjarne Kristensen ​974 28 964 Bjarne0101@gmail.com
​NORSK H-BÅT KLUBB
Hjemmeside ​Facebook ​Arvid Rove ​975 66 675 arvid@rove.no
NORSK IF-BÅT KLUBB
Hjemmeside ​Facebook John Erik Lyche ​950 73 714 formann@ifklubben.no  /  jlyche@hotmail.no
​NORSK J/70 KLUBB
Hjemmeside​ ​Facebook Nils Petter Skaset ​951 88 154 info@j70.no
​KILLINGKLUBBEN
​Hjemmeside ​Facebook ​Danckert Melbye ​901 35 242 danckert@yblem.no
​NORSK KNARRKLUBB
​Hjemmeside Facebook ​Alexander Arnesen ​913 94 614 alexander@sprell.no
​KRAGERØTERNEKLUBBEN
​Hjemmeside Facebook​ ​Leif Inge Thorsen ​902 08 769 leif.inge67@gmail.com
NORSK LASER KLUBB
Hjemmeside Facebook​ Elisabeth Ørjavik   post@lasernytt.no
NORSK MATCHSEILER KLUBB
Hjemmeside Facebook​ ​​Marius Bergsmark ​481 00 871 matchseiling@gmail.com
​MELGES NORWAY
​Hjemmeside Facebook ​Gisle Bjørsrud Bø ​404 08 045 gisle@christiansholm.no
​NOR RATING
​Hjemmeside ​Facebook ​Jon Sverre Høiden ​915 21 030 post@norlys.org
​NORSUP
​Hjemmeside Facebook ​Kjell Vagle ​975 62 072 kjell.vagle@lastviking.no
​NORSK OPTIMISTJOLLE KLUBB
Hjemmeside​ Facebook Eivind Wesby 900 51 038 post@optimistjolle.no
​ODSELVARKLUBBEN
​Hjemmeside ​Facebook ​Finn Totland ​938 92 273 finn.totland@gmail.com
​NORSK SOLINGKLUBB
​Hjemmeside ​Facebook ​Jens Pran ​406 39 451 jenspran@gmail.com
NORSK BRETTSEILERKLUBB
​Hjemmeside ​Facebook Christian Middelthon 959 820 00 ​​cmiddelthon@outlook.com
​NORSK X-35 KLUBB
​Hjemmeside Facebook​ ​Martin Moe ​932 48 291 brumlemann@gmail.com
​NORSK YNGLING KLUBB
Hjemmeside​ Facebook ​Ronny Rognhaugen ​979 70 158 styret@yngling.noronnyrogn@hotmail.com
 SHORTHANDED NORWAY        
 Hjemmeside  Facebook  Simen Løvgren  934 44 610  shorthandedsailingnorway@gmail.com
         
Published in Forbundet
Tagged under