SeilnummerAlle båter som seiler regatta og da benytter Kappseilingsreglene må ha et seilnummer utstedt av sin Nasjonale Myndighet- i Norge betyr det Norges Seilforbund.

Seilnummeret er det mest synlige identifikasjonen på en seilbåt og du må ha seilnummer hvis du skal seile regatta. Det er også en fordel å ha seilnummer hvis du skal seile i utlandet med båten da det gir en klar identifikasjon av både nasjonalitet (NOR) og eier. Det er alltid en fordel at båten enkelt kan identifiserer av andre - f.eks. ved ulykker.
 Norges Seilforbunds seilnummerregister er det mest komplette register over seilbåter i Norge, og jo flere som registrerer sin båt jo bedre og mer komplett blir registeret. Det koster 1150,- å få et nytt seilnummer. Omregistrering ved eierskifte av båt koster 500,- og må gjøres av NSF.

Seilnummeret må vises i alle seil som det kreves i. Dette beskrives i Kappseilingsregel 77 og I Appendiks G. Kort fortalt skal en båt ha seilnummer i storseil, spinnakere (også Asymetriske/gennaker) samt i overlappende forseil (skjøtehjørnet når bak masten).

Appendiks G forteller hvilke størrelser som kreves og hvor i seilet de skal sitte.  

For Tur og Havseilere er hvert seilummer unikt for hver enkelt båt og benyttes i mange situasjoner under seilasen.  
Seilnummeret er som startnummeret ditt i et skirenn og hovedkilden til å identifisere deg og din båt underveis og i mål.

Seilnummeret er kritisk og viktig identifikator i en eventuell redningsaksjon.

Akkurat som med et bilnummer følger seilnummeret båten i dens levetid. Å få selve nummeret er en enkel webservice hos Norges Seilforbund som koster 1150,- å få et nytt seilnummer. Omregistrering ved eierskifte av båt koster 550,- og må gjøres av NSF. For en enskrogsbåt vil nummeret være NOR fulgt av 5 siffer, flerskrogsbåter har NOR og så M foran et 3 sifferet nummer.

De fleste benytter klistremerke -nummer i seilet, men selvsagt kan man tusje eller male det inn også. Hvis du ikke vil gjøre det selv kan en seilmaker kan sette inn nummer i de seilene du ønsker. Nummer fås kjøpt i velassorterte båtbutikker eller hos en seilmaker. Fonten skal være av samme synlighet som Helvetica eller bedre.

Høyden på seilnummeret er avhengig av størrelse på din båt. Se tabellen under: 

Lengde på båt Min. høyde Min. avstand mellom tall og fra kantene på seilet
Under 3.5 m 230 mm 45 mm
3.5 m – 8.5 m 300 mm 60 mm
8.5 m – 11 m 375 mm 75 mm
Over 11 m 450 mm 90 mm

 

Hvordan får jeg et seilnummer?

Etter innlogging i vårt båtregister kan du registrere båten din. Det skjer øverst til høyre på denne siden.


Hva gjør jeg om jeg ikke får registrert en båt?

Ta kontakt med NSF på tlf. 21 02 90 00

maalebrevHva er et målebrev?

Et målebrev er et sertifikat som dokumenterer båtens måledata (skrog/rigg/seil). Et gyldig målebrev gir mulighet til deltagelse i kappseilas.

I Norge er det vanligste målebrevet et NOR-rating målebrev. Men det finnes også målebrev til ORCi, flerskrogsbåter, klassiske treseilere og skøyter

Et NOR-rating målebrev er gyldig når:

  • Tilknyttet eier som er registreret med klubb
  • Målebrevet  er betalt
  • NOR-rating beregning er gjennomført

Les mer om NOR-rating målebrev: https://norrating.org

Hva er et klassebevis?

Et klassebevis er et sertifikat som dokumenterer, at båten overholder klassens regler. Et gyldig klassebevis gir adgang til deltagelse i den angjeldene klasses kappseilaser.

Et klassebevis til kjølbåter er gyldig når:

  • Tilknyttet eier som er registreret med klubb
  • Klasseavgift  er betalt

Les mer om klassebeviser til kjølbåter

Et klassebevis til joller og brett er gyldigt når:
 
  • Tilknyttet eier som er registreret med klubb
  • Klasseavgift  er betalt
Les mer om klassebeviser til joller og brett

Målere