I år vil det kunne deles ut flere NM-medaljer enn noensinne – spesielt i rekrutteringsklassene og blant jentene.

Styret i Norges Seilforbund ønsker at flere – spesielt unge seilere – skal kunne tildeles NM-medaljer. Det forteller de justerte NM-reglene som gjelder for 2023. Der er det kommet inn en ny kategori: «Juniorklasser – definert av NSFs styre».

– Norges Seilforbund har til enhver tid juniorklasser som vi satser på og støtter, og i disse klassene ønsker styret i NSF at det skal kåres norgesmestre, forklarer NSFs generalsektretær, Per Christian Bordal.

Og som minimumdeltagelse for å kunne kåre norgesmester i disse klassene, kreves det nå kun fem deltakere. Ved siden av antallet, kreves det at deltakerne i mesterskapet kommer fra minimum tre forskjellige seilforeninger.

Klassene pekes ut som NSF-prioriterte juniorklasser før hver sesong, og for 2023 er det disse klassene som har fått dette stempelet:

 • Optimist
 • RS Feva
 • BIC 293
 • iQFOiL Youth (et litt mindre versjon av OL-brettet iQFOiL)
 • WASZP
 • ILCA 4
 • ILCA 6
 • 29er

Dette er i utgangspunktet klasser der det deltar seilere av begge kjønn, men for at det også skal kunne kåres separate norgesmestere i disse juniorklassene – må det delta minst fem seilere av det kjønnet det er færrest av. Deltar det for eksempel 11 WASZP-seilere der det er seks jenter og fem gutter, vil det bli kåret én norgesmester blant guttene og én blant jentene. Dette fordi det deltok minst fem gutter i dette tilfellet.

Med disse nye reglene betyr det at sjansen for at det vil bli kunne bli kåret mestere av hvert kjønn i alle rekrutteringsklassene, nå er stor.

Separate medaljer er mulig også i andre NM

Det kan også kåres mestere av hvert kjønn i andre klasser, men da er kravet litt høyere. For at det skal skje, må det delta minst åtte seilere/rene lag av det kjønnet det er færrest av i en mix-klasse – det vil si en klasse der herrer og damer konkurerer på like fot. Det kan for eksempel være en aktualitet i Snipe-klassen eller kanskje i noen av de tradisjonelle kjølbåtklassene. Å stille med nok egne damebåter kan kanskje være noe å strekke seg etter i de mange dame-miljøene som er i ferd med å bli etablert rundt om i foreningene. 

For øvrig er det ingen vesentlige endringer i NM-reglene med hensyn til kravene til deltakelse som gjelder:

 • OL-klasser: 
 • Juniorklasser, definert av NSFs styre: 5
 • Dame-NM:  15
 • Rene dameklasser: 15
 • Båter som normalt seiles med  6 eller flere i besetningen: 10
 • Alle andre klasser: 15

Tallet som gjelder, angir antall startende båter – og ikke kun påmeldte båter. Og som startende båt regnes båter til seilere eller lag som har hatt som intensjon å seile hele NM-serien. Det holder med andre ord ikke å «slepe» en båt ut kun til start i første seilas, for deretter at den uteblir fra de resterende seilasene.

Slingringsmonn på kravene

Fortsatt gjelder også NM-regelen om at «klasser som ikke fyller kravene til reelt deltagende båter eller lag, men som har fylt kravene ved NM i to av de siste tre årene, vil likevel få NM-status godkjent dersom det stiller 10 eller flere reelt deltagende båter».  Det er med andre ord litt slingringsmonn når det gjelder deltakerantallet som kreves.

Klasser som ikke kan støtte seg på denne regelen i årets NM, ser ut til å være Drake og X-35. De må ha henholdsvis 15 og 10 båter i sine NM i år for at det skal kunne deles ut medaljer. De øvrige klassene er «innafor» og kan tåle dåligere deltakerantall enn minimum-grensene uten NM-medaljene av den grunn må ligge i skuffen. Men da vil disse klassene igjen ligge litt tynnere an i 2024. 

Alle norgesmestrene får billett til deltakelse i Mesternes Mester i oktober, og med de nye reglene kan deltakerlisten der bli rekordlang. Den aller første deltakeren i MM blir klar allerede mandag 27. mars. Da kåres norgesmesteren i e-seiling. De første norgesmestrene på vannet kåres i år allerede 6. og 7. mai. Da arrangeres det aller første norgesmesterskapet i halvtonn-klassen. Der er det allerede påmeldt 11 båter. I denne klassens store jubileumsarrangement og VM på Hankø, teller for øvrig deltakerlisten allerede 36 båter!