Lørdag 15. april har seilforeningenes kursholdere en gylden anledning til å få en kraftig oppgradering, og seilforeningene få en gyllen mulighet til å etablere en ny inntektskilde.

Under NSFs klubbkonferanse i vinter ble det pekt på hvordan gode inntekter og potensielt nye medlemmer kan gå seilforeningene hus forbi ved at de sitter stille og bare ser på at andre tar det store markedet det er for kurs i Båtførerprøven og andre relevante opplæringstilbud for båtfolk.

– Seilforeningene har jo gjerne de rette folkene, den rette kunnskapen, de rette fasilitene og den rette beliggenheten, ble det sagt under klubbkonferansen.

– Men de mangler kanskje de rette verktøyene, de rette systemene og den rette strukturen som skal til for å gjennomføre slike kurs, ble det også påpekt.

Samarbeid

Norges Seilforbund har derfor inngått et samarbeid med Sjøakademiet, som fikk presentere seg på klubbkonferansen. Målet med samarbeidet er å forene kreftene. Sjøakademiet har utviklet et proft kursopplegg med utstrakt bruk av digital visualisering og digitale hjelpemidler som seilforeningene vil kunne få benytte.

– 15.  april avholder vi kurs for de seilforeningene som ønsker å benytte seg av dette tilbudet. Kurset tar fire timer, og her lærer vi opp kursholdere og eksamensledere til båtførerprøve kurs i seilforeningen i regi av Båtførerprøven.no, forteller Nils Sebastian von der Fehr i Sjøakademiet.

– Der vil vi gi grundig informasjon om samarbeid og muligheter, og vi vil også snakke om økonomi og inntektspotensiale.

Dette kurset/møtet for kursholdere og seilforeninger arrangeres på Zoom og starter kl 12:00 lørdag 15. april. 

Påmelding til kurset.

Stort potensiale

Nils Sebastian von der Fehr forteller at de vil forsøke å besvare alle spørsmål, om hvordan oppstart og opplæring vil foregå og om hvordan prosessen videre skal være.

– Når vi går ut av møtet på lørdag, så skal alle kunne ha en tydelig plan og en idé om hvordan denne implementeringen og opplæringensprosessen vil fungere, sier han.

Det fins flere modeller for hvordan et samarbeid mellom seilforeningene og Sjøakademiet kursavvikling og markedsføring av dem vil kunne foregå i praksis, og med tanke på at flere titalls tusen mennesker tar båtførerprøven hvert år, er potensialet for å få kursdeltagere – og derav inntekter og kanskje nye medlemmer – ganske så stort.