Under NM for Optimist og ILCA-klassene og norgescupen for 29er og RS Feva i Tønsberg kommende helg, vil NSF arrangere et trenerforum-møte der alle trenere er velkomne til å delta.

Trenere trenger å snakke sammen og å samarbeide slik at de kan løfte både seg selv og seilerne de trener – det var noe av den røde tråden da NSF etablerte et trenerforum i forkant av klubbkonferansen i mars.

– Nå vil vi gjerne følge opp dette, og i forbindelse med NM og NC-en i Tønsberg håper vi å samle alle trenerne som er til stede der. Det skjer lørdag 20. mai, sier Emilie Kathrin Vabø, som er breddekonsulent i NSF.

Noe helt fastlagt tidspunkt foreligger ikke, men møtet vil finne sted etter seilingen og en felles Taco-middag. Alle trenere som er i Tønsberg, vil få høre om møtet og tidspunkt der.

– Dette er et helt åpent forum, og det kanskje viktigste punktet på agendaen er å lufte og diskutere hvordan vi kan rekruttere barn som deltar på seilforeningenes sommerleire til å bli med i den ordinære seilaktiviteten etterpå. Det er et stort og viktig punkt, sier Emilie.

Hun håper også å få presentert helt nytt og ferskt markedsmateriell til bruk for seilforeningene kan som er rettet mot rekruttering.  Forumet vil også handle litt om opplegget rundt grunnkurs for ferske frivillige i seilforeningene.

– Kanskje vil vi også får besøk av treneren for det norske VM-laget i Optimist, 

Emilie oppfordrer også alle trenere rundt om i landet til å melde seg inn i Facebook-grupppen NSF Trenerforum

– Meld deg også på NSFs nyhetsbrev for å holde deg oppdatert, oppfordre Emilie.