Takket være bidrag fra prosjektet Summit2024, er de norske seilerne nå sikret god hjelp i sin satsing mot OL i Frankrike i 2024.

Koordinert og initiert av Olympiatoppen har ti idretter som alle har utøvere som vil være medaljehåp i OL i 2024, gått sammen om prosjektet Summit2024. Felles for de ti idrettene er at de får lite mediaoppmerksomhet, og med lite mediaoppmerksomhet følger gjerne store utfordringer med det å knytte til seg kommersielle samarbeidspartnere. Og dermed svikter gjerne det økonomiske fundamentet som må til for å kunne gjennomføre den satsingen som må til for å nå toppen internasjonalt. Det har ikke minst seilsporten smertelig erfart gjennom årtier.

Sterkere sammen

I Summit2024 er ideen om at «sammen står vi sterkere» sentral, og det har vist seg å være en god idé. Gjennom Summit2024 får samarbeidspartnere mulighet til å vise seg frem i ti ulike idrettsmiljøer med tilhørende publikum, supportere og media. I tillegg kan de ti idrettene også lære av hverandre og samarbeide der et samarbeid vil være naturlig. Og ikke minst, de ti idrettene nyter godt av å ha Olympiatoppen og et felles markedsapparat i ryggen.

– Summit2024 er et godt konsept. En samarbeidspartner får mye større oppmerksomhet og bedre «risiko-spredning» ved å satse på flere idretter. De mindre forbundene har dessuten ikke råd til å bruke penger på det profesjonelle markedsapparatet som må til over tid, for å klare å hente inn nye partnere, sier Eirik Verås Larsen, sportssjef i NSF.

Ekstra penger har gitt nye muligheter

Gjennom Summit2024 er NSF nå blitt tilført kjærkomne midler til forbundets OL-satsing. De har blant annet bidratt til at man har kunnet ansette Olga Maslivets som landslagstrener for damene på iQFOiL-laget. De har ikke hatt noen fast trener før Olga Maslivets begynner nå 1. juni. Og at de norske iQFOiL-damene representerer et reelt medaljehåp i OL, ble nylig dokumentert da Mina Mobekk fra KNS gikk hen og ble europamester!MJM 202303300006 503NY TRENER: Takket være midler fra Summit2024 har NSF kunnet ansette Olga Maslivets som ny trener. Hun begynner 1. juni. FOTO: Morten Jensen

Midlene vil også bidra til å demme opp for økte kostnader på grunn av den svake kronekursen. Svak kronekurs betyr økte kostnader til reise, transport og opphold i utlandet, pluss at flere trenere blir lønnet i euro. Uten midler fra Summit2024 ville disse endrede forutsetningene ha sprengt budsjettet til NSF og resultert i en redusert OL-satsing.

– Midlene betyr også en reduksjon av egenandelen som de beste utøvere må betale for å satse, og som dermed gjør det mulig for dem å gjennomføre 2023 som planlagt, sier Verås Larsen.

Vil benytte partnernes kompetanse

Summit2024 ble startet i september i 2022, og det store gjennombruddet fikk prosjektet da Sparebankestiftelsen DNB valgte å støtte det med 20 millioner kroner over fire år. I tillegg ga DNB 10 millioner kroner til andre rekrutteringsprosjekter på Olympiatoppen. Etter det ville også Kongsberg Gruppen og Det Norske Veritas være med på laget og bidra. Ved siden av økonomiske bidrag, er dette samarbeidspartnere som NSF kan få teknisk kompetanse fra.

– Ja, vi vil veldig gjerne benytte oss av ingeniørkompetansen til Kongsberg Gruppen. Vi har en del tekniske utfordringer vi håper de kan hjelpe oss med å løse, sier Verås Larsen.

Som eksempler nevner han at det er ønskelig å 3D-scanne foiler og det å kunne måle vindstyrke og retning ved hjelp av droner.MJM 202303290003 207SMÅ MARGINER: Det er små marginer som teller i toppen av internasjonal seilsport, og NSF er glad for samarbeidspartnernes tekniske kompetanse. FOTO: Morten Jensen

Reelle medaljesanser

– Den økonomiske hjelpen vi har fått fra Summit2024 er uvurderlig og svært kjærkommen. Uten disse midlene ville vi ikke hatt økonomiske muskler til å kunne nå de målene vi har satt oss. Nå har vi virkelig reelle medljesjanser i flere klasser i OL om et drøyt år, sier generalsekretær Per Christian Bordal i NSF.

– Jeg vil derfor rette en stor takk til Olympiatoppen som har hatt stamnina til å pushe på og bruke krefter på dette prosjektet. En stor takk også til Norges Idrettsforbund og president Berit Kjøll som har vært en pådriver og døråpner inn mot samarbeidspartnerne, sier han.

– Vi er svært takknemlige for at Kongsberg Gruppen og Det Norske Veritas er med oss og støtter våre utøvere frem mot lekene i Paris 2024. Uten dem ville ikke satsingen vært like formidabel som den er nå. Gjennom støtten de gir, får særforbundene anledning til å ansette trenere, dra oftere på samlinger og konkurranser slik at de får internasjonal sparring, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø ved Olympiatoppen.