Styret i NSF har besluttet å slå sammen dommer-, arrangør og trener-utvalgene til ett og samme utvalg under navnet Kompetanse- og koordineringsutvalget.

– Bakgrunnen for denne sammenslåingen er at alle utvalgene i all hovedsak har utdanning som sin viktigste aktivitet. Det betyr at de har hatt mange felles oppgaver og utfordringer. For eksempel: Det å arrangere og gjennomføre kurs har vært likt for alle utvalgene og pedagogikken er den samme, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Styret i NSF mener også at utdanningen av arrangører, dommere og trenere vil bli mer helhetlig og i tråd med en ønsket utdanning når all utdanning er samlet under samme paraply. Kompetansen dommere, trenere og arrangører skal ha, overlapper dessuten hverandre, og det er et uttrykt ønske i styret om økt samhandling mellom disse rollene.

Det vil også være mindre ressurskrevende å ha en mer sentral styring av kurs og utdanning enn at hvert utvalg skal være ansvarlig for sine kurs, mener styret.

Nå vil det nye Kompetanse- og koordineringsutvalget og NSFs administrasjon definere hva som til enhver tid er behovet for utdanning og sette opp de kursene som er ønskelige. Tidligere lå initiativet hos hvert av utvalgene, som også gjennomførte kursene i praksis.

– I stedet for at fagmiljøene skal gjennomføre kursene, vil vi istedet trekke inn kompetansen som de har der den trengs i hvert av kursene som vil skal gjennomføre, sier Per Christian Bordal.

Henrik Wigers Larsen fra Bergens Seilforening er leder for det nye utvalget. Med seg har han Henrik Møinichen (KNS) som representant fra dommerne og Frank Kirkeland (Molde) fra trenerne. Selv representerer Wigers Larsen arrangørene. I tillegg er Iens Ludvig Høst og Emilie Kathrin Vabø fra NSFs administrasjon med, og – ikke minst –  Emil Schøning-Olsen (Tønsberg) som representant for seilerne.

– At vi har fått inn en utøver i utvalget er helt vesentlig, for det er jo for seilerne vi utdanner trenere, arrangører og dommere. Det er viktig å få inn seilernes ønsker og synspunkter når vi skal utdanne de som skal trene seilerne og tilrettelegge for gode og rettferdige konkurranser, sier Per Christian Bordal.

NSFs øvrige utvalg som er nedsatt av styret, er:

  • Regelutvalg
  • Utvalget for flere jenter i seiling
  • Teknisk utvalg
  • Internasjonalt utvalg
  • Utvalget for båt og samfunn
  • Appellutvalg