Norges Seilforbund er til stede i mange kanaler; på mange nettsider og i sosiale medier. Her får du en oversikt over hvor du finner oss og kan lete frem informasjon.

Selve hjertet i Norges Seilforbunds informasjonsflyt er NSFs egen nettside. Her skal du kunne finne det aller meste av den informasjonen NSF tilbyr til  seilforeninger, klasseklubber og enkeltseilere. 

NSFs nettside har nesten daglige nyheter som er knyttet til NSFs virksomhet. Nyhetene forteller for eksempel om viktige vedtak som er gjort av NSFs styre, om kurstilbud og utdanning, om landslagets bravader, om seilsportsligaen eller om alle norgesmesterskapene som arrangeres landet rundt. Og av og til om mye annet også.

NSFs nettside er per i dag på ingen måte optimal, men forhåpentlig vil vi kunne by på en fornyelse og opprydding på siden i løpet av høsten. En nettside vil alltid være i kontinuerlig utvikling, så når NSF får ressurser nok, vil det komme en oppgradering av norgesseilforbund.org.

Landslaget og seilsportsligaen

Landslaget i seiling har også sin egen nettside, Norwegian Sailing Team. På denne siden finner du blant annet en utfyllende presentasjon av seilerne på det norske landslaget. Der kan du lese litt om bakgrunnen til seilerne, og du finner en oversikt over resultater de har oppnådd. Denne siden er nå i ferd med å bli slik vi ønsker den, så ta en kikk!MJM 202303300006 185NORWEGIAN SAILING TEAM: Landslaget har sin egen side der alle landslagsseilerne er presentert. FOTO: Morten Jensen

Seilsportsligaen har også en egen nettside, seilsportsligaen.no,  der all informasjon om seilsportsligaen er samlet på ett sted. Der finner du all mulig praktisk informasjon om stevner som er i anmarsj, og der er det fyldig dokumentasjon om hva som har foregått. Blant annet finner du fem digitale årganger av seilsportsligaens Race Report. Tabeller og resultater fra eliteserien og 1. divisjon blir løpende oppdatert på seilsportsligaen.no. Alle som er interesserte i seilsportsligaen bør følge med på denne siden.

Disse tre sidene: norgesseilforbund.org, norwegiansailingteam.no og seilsportsligaen.no har igjen sine kanaler i sosiale medier; på Facebook og Instagram. Linkene finner du her:

Facebook
Instagram

Vindskift og Hold Havet Rent

NSF har også to nettsider knyttet til prosjektene Vindskift og Hold Havet Rent, der du naturligvis finner mer informasjon om innhold og virksomhet i disse prosjektene – og ikke minst: Hva du selv kan bidra med..

Du kan også følge Vindskift og Hold Havet Rent i sosiale medier:

Facebook:
Instagram

Paraseilingen i Norge har også en egen Facebook-side, der aktiviteter når det gjelder seiling for og med bevegelseshemming speiles. Og dette er jo en seiling som er i veldig hyggelig vekst for tiden.

Bilder og pressetjeneste

Norges Seilforbund har en omfattende bildebank fra ulike arrangementer. Den befinner segpå bildetjenesten Flickr der NSF har sin egen side . Bildene i denne banken kan benyttes av seilforeninger og klasseklubber – eller i sosiale medier. Kjenner du ikke til denne siden, er det all grunn til å stikke innom den. Kanskje finner du bildene foreningen din trenger til ulike presentasjoner der!

I forbindelse med ulike arrangementer eller begivenheter sender Norges Seilforbund ut pressemeldinger. Det skjer gjennom tjenesten MyNewsdesk. På NSFs side i MyNewsdesk kan du se hvilke pressemeldinger, nyheter eller blogg-innlegg som er sendt ut. Der kan du se alle nyhetene, eller du kan filtrere på landslag, NM eller seilsportsliga. Der finner du også en bildebank over pressebilder NSF har publisert. Disse er til fri avbenyttelse for pressen.MyNewsdesk forsidePRESSETJENESTE: Siden som NSF har på plattformen MyNewsdesk er i første omgang rettet mot presse og media.

Meld deg på nyhetsbrevet!

Hver 3. uke eller hver måned – kanskje oftere også, det er litt ettersom hva som skal berettes – sender NSF ut nyhetsbrev direkte per e-post til de som har meldt seg på tjenesten. NSF sender også ut nyhetsbrev som er direkte rettet mot for eksempel dommere, trenere, arrangører etc.

Dersom du vil holde deg oppdatert om NSFs virksomhet, men ikke daglig ønsker å oppsøke NSFs nettside eller andre NSF-kanaler, er det en god idé å abonnere på nyhetsbrevet. Det er en enkel måte å holde seg oppdatert på. 

Du kan abonnere på nyhetsbrevet her.

All denne informasjonen er digital, men Norges Seilforbund har også en analog kanal; I hver utgave av SEILmagasinet har NSF to informasjonssider. Så ved å abonnere på SEILmagasinet, får du også informasjon den veien. Flere seilforeninger har for øvrig kollektivt abonnement på SEILmagasinet, slik at medlemmene i disse foreningene får tilgang til magasinets trykte eller digitale sider – eller begge deler.

Mesternes Mesterskap

Hvert år arrangeres det en rekke norgesmesterskap, og alle som blir norgesmestere blir automatisk kvalifisert som deltakere i Mesternes Mesterskap, som arrangeres som en avslutning på seilsesongen hver høst. Hvem som er kvalifisert og hvilke seilere som til syvende og sist skal delta i Mesternes Mesterskap, kan du se på en egen mesterskapsside. Dette er en side som blir oppdatert kontinuerlig etter hvert som NM-ene blir avviklet utover i sesongen. Her finner du en kort presentasjon med bilder av seilerne i Mesternes Mester.Mesternes mester sideNORGESMESTRE: Alle årets norgesmestre og potensielle deltagere i Mesternes Mester blir presentert på en egen side.

Regattaoversikt

Hvilke regattaer som skal arrangeres gjennom sesongen finner du hovedsakelig på Manage2Sail. Her kan du for eksempel søke frem alle NM-ene, men også finne mange utenlandske regattaer. 

Flere seilforeninger benytter også Sail Race System til sine regattaer og arrangementer. Til sammen gir disse to kanalene, Manage2Sail og Sail Race System, en så godt som samlet oversikt over alle norske regattaer.

Noen ord om informasjon

I tillegg til NSFs egne kanaler, har hver enkelt seilforening og klasseklubb sine egne nettsider med ditto tilhørende konti i sosiale medier. Det er med andre ord ingen mangel på informasjon om norsk seilsport nå til dags – den har vel aldri noen sinne vært bedre.

Utfordringen er nok imidlertid å finne frem i den enorme informasjonsflyten som for tiden flør over norske seilere og seilinteresserte. 

Norges Seilforbunds filosofi i dette «kaoset» er at all vesentlig informasjon og alle vesentlige nyheter skal være tilgjengelig og publiseres på NSFs nettside: norgesseilforbund.org. På de spesifikke nettsidene til landslaget, seilsportsligaen, Vindskift og Hold Havet Rent finner du mer utfyllende informasjon. De ulike sosiale kanalene tilknyttet disse sidene, benytter vi i stor grad som markedsføring av de sakene som er blitt publisert på NSFs nettside, norgesseilforbund.org, samt de ulike underliggende nettsidene. I tillegg krydres NSFs mange SoMe-sider med andre, typiske SoMe-innslag av mer kuriøs art eller av kjappe, korte nyheter, NSF bruker sosiale medier for å skape oppmerksomhet om ulike saker vi har presentert sentralt.

På denne måten forsøker NSF å ha en viss struktur og en viss logikk i den informasjonen vi sender fra oss. Dette er en prinsippiell oppbygging av vår informasjonsflyt som vi tror også landets seilforeninger og klasseklubber kan ha nytte av å la seg inspirere av. Med dagens mange muligheter for publisering er det lett at informasjonen ender opp med å bli svært fragmentert og dermed også vanskelig å finne frem i. Derfor er det viktig å ha en plan om hvordan alle kanalene henger sammen og kan spille på lag.

Uten en plan, men med et mål om å nå så mange som mulig med det man ønsker å fortelle, oppnår man lett det motsatte – og at mange ikke helt oppfatter eller forstår hva de får informasjon om – og ikke minst: hvordan de kan finne tilbake til informasjonen de fikk et glimt av da de skrollet seg nedover.

Ved å samle all informasjon på et sted – som edderkoppen i et edderkoppnett – så kan man bruke hele nettet for øvrig og alle dets kanaler til å fange «byttet» inn til edderkoppnettets kjerne – sin egen nettside.CleanShot 2023 06 07 at 18.16.112xINFORMASJONSFLYT: Slik er informasjonen til NSF i prinsippet lagt opp og henger sammen.