NSF har i de siste årene mottatt midler fra Color Line. Disse kommer fra spill-omsetningen på rederiets skip, og fra første halvår i 2023 er Norges Seilforbund blitt tildelt vel 125 000 kroner. Pengene går til NSFs arbeid med å utvikle barne- og ungdomsseiling.

Å legge til rette for et godt barne- og ungdomsarbeidet rundt om i seil-Norge står høyt på agendaen til Norges Seilforbund. Derfor er det å utvikle personer og verktøy som kan støtte seilforeningenes arbeid med barn og ungdom i praksis, en viktig sak.

– Midlene som kommer fra Color Line er derfor særs velkomne, og de er øremerket dette arbeidet, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Tidligere tildelinger fra Color Line har bidratt til å utvikle rekrutteringsprogrammet «Peiling på seiling», som nå benyttes av mange seilforeninger – både i de ukentlige treningene for nybegynnere, men også for det spesifikke programmet for sommerskolene.

– Arbeidet med å styrke og utvikle barne- og ungdomsarbeidet som utføres rundt om i landet, vil vi fortsette med full styrke. Blant annet vil midlene vi får fra Color Line bidra til å utdanne flere trenere til sommerskolene.

Dette trenerkurset er spesialinnrettet for å utdanne trenere til sommerleirene basert på «Peiling på seiling»-programmet. Dette for å sikre en god kvalitet på tilbudet som gis til barna.

Det er spesielt mange ungdommer som utdanner seg til sommerleir-trenere.

– Det er veldig mange ungdommer som får sitt første møte med lønnet arbeid gjennom sommerleirene, og de har en viktig rolle i det å lede andre, være rollemodeller og gode pedagoger. Sommerleirene bidrar til å gi disse ungdommene en verdifull erfaring de kan ta med seg videre.  Disse trenerkursene har derfor en dobbel hensikt; de skal sikre barna en best mulig uke, og de skal gi ungdommene som er instruktører, verdifull ballast i sin utvikling, sier Bordal.

Cirka 60 seilforeninger gjennomfører hvert år ukeskurs i seiling for rundt regnet 4000 barn. Sommerskoler og sommerleirer i seiling er blitt et populært tilbud over hele Norge, og disse aktivitetene er også en viktig inngangsvei for barn som har lyst til å begynne med seiling på mer permanent basis.

– Color Lines bidrag for å utvikle dette til et landsdekkende prosjekt er veldig viktig for norsk seilsport. Trenerne vi utdanner, er ofte bare til «låns» før de forsvinner til andre sommerjobber eller studier. Dermed er det et stort behov for å fylle på med nye til enhver tid. Programmet utvikles også konstant, sier Per Christian Bordal.