Kjell Totland (77) ble 16. november tildelt Kongens Fortjenstmedalje for sin livsinnsats for Milde Båtlag, Oselvaren og seilmiljøet på Vestlandet. 

Overrekkelsen fant sted på Bergenhus Festning og medaljen ble overrakt av Bergens ordfører, Marit Warncke. Kjell Totland ble æret for det frivillige arbeidet han har lagt ned til beste for Milde Btlag og Oselvar-miljøet spesielt, men også for sin betydning for hele det vestnorske seilmiljøet. Vestland Seilkrets, Oselvarklubben, Milde Båtlag, Austevoll Seilforening og Båtlaget Njord/Tysnes sto bak anbefalingen til Slottet.

Kjell Totland har selv en lang seilkarriere og en rikholdig premiehylle. Han vant NM-sølv i Oselvar i 1978, og senest i 2019 ble han nummer to i kretsmesterskapet i Oselvar-klassen (10 kvm) med sin egen båt, «Jo».

– Kjell Totland elsker seilingen så høyt, at han som oftyes setter sin egen seiling til side. Det gjør han for at andre skal få seile, og for at Oselvaren skal fortsette å kunne være en aktiv og attraktiv regattabåt, og for at Milde Båtlag skal være et aktivt og godt møtested, heter det blant annet i begrunnelsen for tildelingen.

Mange roller i seilmiljøet

Dette innebærer at Kjell Tottland har tatt på seg en rekke roller i seilmiljøet, som arrangør, dommer, måler, i styrer og andre verv.

– Han er og var vår altmuligmann. Ingen oppgave er for stor, og heller ikke for liten, for ham. Han hjelper alle som spør, men han har ekstra stor omsorg for unge som har utfordringer i livet, og han strekker seg langt for å hjlepe dem, sies det videre.

Medaljevinneren var sentral da Oselvarklubben ble stiftet i 1974, og i mange år var han leder av foreningen

Fortsatt aktiv

Selv i en alder av 77 år er Kjell Totland aktiv i seilmiljøet. Han er medlem av Oselvarklubbens målekomité og han var ansvarlig for seilmålingen under NM i 2023. Den rollen har han hatt helt siden 1978. Målerarbeidet hans har resultert i at 281 båter og enda flere seil er blitt målt og registrert, og dette arbeidet har vært vesentlig når det gjelder å dokumentere den kulturarven som Oselvaren representerer.

Kjell Totland er æresmedelm av Oselvarklubben, Milde Båtlag og Båtlaget Njord/Tysnes.Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av Kong Haakon VII 1. februar 1908. Den deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.