I sommer ble direktedømming under vanlige baneseilaser forsøkt ved flere anledninger. På NSF Akademiets seminar torsdag 23. november vil det bli snakket om hvilke erfaringer man har gjort med det.

Seminaret, som starter torsdag 23. november kl 19:00 og foregår på Teams, vil bli ledet av Henrik Møinichen. Med seg vil han ha et panel av deltakere som har opplevd sommerens direktedømming i baneseilaser fra ulike ståsteder. Henrik vil gi en oppsummerende innledning om de overordnete erfaringene, hvoretter panelet, som vil bestå av seilere, arrangører og dommere, hver og en vil si noen ord om sine erfaringer og opplevelser med direktedømming i vanlige baneseilaser.

De som har seilt regattaer i ligaformat og match racing med få båter på banen, er alle vant med å ha dommerbåter svirrende rundt seg og dommere som ilegger strafferunding der og da – eller som avviser eventuelle protester fra protesterende båter ved å vise flaggene sine.

Men å ha direktedømming i større felt, var noe nytt som ble forsøkt i fjor. Og noen av spørsmålene som reiser seg rundt dette, vil forhåpentlig bli besvart under seminaret torsdag kveld. 

  • Hva er direktedømming?
  • Hvilke erfaringer har man gjort seg?
  • Hvordan forbereder dommerne seg?
  •  Hva legger de vekt på?
  • Har de noe system?
  •  Hva gjør dommerne for å sikre at det blir så rettferdig som mulig?

Og kanskje vil enda flere spørsmål dukke opp – og bli besvart. For etter innledningene vil de bli rom for diskusjon.

Dømming med et smil

At seminaret har tittelen «Dømming med et smil» er ikke tatt ut av luften. Fra å friste en tilværelse litt på siden av et regatta-arrangement som litt morske, myndige personer, ønskes dommerrollen trukket dypere inn i arangementet.

– Dommerne kan så mye mer enn bare å vise flagg eller behandle protester. De er en viktig ressurs for både seilere og arrangører. Dommerne sitter med stor kunnskap som arrangørene kan dra nytte av. Denne kunnskapen kan også seilerne ha glede av om  dommerne foruten å dømme på banen, også kan fungere som læremestre og pedagoger under arrangementet for øvrig, sier Henrik Wigers Larsen, leder for NSF Akademiet og NSFs kompetanseutvalg.

Eller for å sitere Olaf Tufte fra NSF Akademiets forrige seminar:

– Med gjensidig respekt alle roller imellom – så blir alt så forbanna mye enklere! 

Seminaret er åpent for alle. Seminarene tidligere i høst har vært svært godt besøkt, og Henrik Wigers Larsen håper mange benker seg foran en skjerm og klikker seg inn på Teams  torsdag 23. november kl 19:00 for å følge også dette seminaret.

Innholdet og temaet er viktig, og det vil bringe en ny forståelse og en ny æra inn i norsk seilsport.