Valgkomiteen i en seilforening har en viktig oppgave. Det er den som skal finne de rette folkene til å drive foreningen videre i de neste årene. 3. desember byr NSF Akademiet på et kurs i valgkomité-arbeid.

På denne tiden av året nærmer det seg årsmøtene i landets seilforeninger, og på disse møtene skal noen styremedlemmer takkes av og nye skal velges inn. Det er foreningenes valgkomiteer som innstiller på de nye ansiktene som skal være med på å drive foreningen videre. Valgkomiteen har med andre ord en svært viktig oppgave foran seg de nærmeste månedene: Det gjelder på finne de aller beste folkene til å drive foreningen videre!

Norges Idrettsforbund har et kurs i hvordan en valgkomité bør arbeide, og et slikt kurs vil bli holdt 3. desember kl  19:30 på Teams, og NSF håper selvfølgelig på bred deltagelse fra landets seilforeninger.

– Vi vet jo at det å finne folk til et styre, kan være vanskelig, og veldig ofte er en valgkomité fornøyd og ser seg ferdig med jobben når de endelig får et ja fra en velvillig person. Vi ønsker imidlertid å løfte dette arbeidet et hakk opp, for den jobben valgkomiteene gjør, er svært viktig for utviklingen og driften av seilforeningene rundt om i landet, sier generalsekretær i NSF, Per Christian Bordal.

Slik finner du de rette folkene

Valgkomité-kurset omhandler blant annet valgkomiteens formelle ansvar og arbeid. Kurset tar også for seg hvordan en valgkomité skal jobbe når det gjelder det å finne de rette folkene til å utføre foreningens strategier og til å nå målene sine. Kurset vil også rette fokus mot kjønnsbalansen i et styre.

Rent konkret sier innbydelsen dette om kursinnholdet:

  • Valgkomiteens roller og oppgaver
  • Status på styret og leders arbeid
  • Hvilke oppgaver skal styret måles mot?
  • Hvilke oppgaver skal styret velges til?
  • Tilbakemelding til leder/styre
  • Momenter i valgkomiteens virksomhet

Bli med!

Per Christian Bordal, oppfordrer alle valgkomiteene i landet til å melde på representanter til dette kurset.

Seminaret «Sikre foreningen de beste folkene!» søndag 3. desember. Det starter kl 19:30.

Velkommen til en kveld som vil bidra til å finne de rette folkene i din seilforening!