«Norske Radioseilere» er navnet på en ny klasseklubb som nå er godkjent av NSF. Klubben er paraplyorganisasjon for all modellbåtseiling i Norge.

Modellbåtseiling er langt fra noen ny form for seiling i Norge. Den har en organisert historie som strekker seg helt tilbake til 1904. Allerede da var Norsk Modellseilforening (NMS) i virksomhet. Og aktiviteten var den gangen så stor at den norske foreningen var et av fem land som var med på dannelsen av IMRY (International Model Racing Union) på 1920-tallet. 

Etter stiftelsen av Norges Seilforbund har NMS i en periode hatt funksjon som klasseklubb, men den er senere også blitt tatt opp som en fullverdig seilforening. Som all annen seiling har også modellbåtseiling blitt delt opp i ulike klasser, og en av dem som har slått an i Norge, er entypeklassen One Metre Class. Interessen har ført til dannelsen av en egen interesseklubb for norske seilere i denne klassen, Norsk IOM Klubb. Dette skjedde på begynnelsen av 2000-tallet.Modellseiling rundingMODELLBÅT-SEILING: Modellbåtseiling er en gammel gren innen seilsporten, men med dagens elektronikk og utstyr innbyr den til avansert seiling. Dette er båten til seileren Odd Ørnulf Stray i IOM-klassen.

Den norske modellseiling-miljøet hadde i begynnelsen av januar i 2022 et konstituerende møte der det å skape en paraplyorganisasjon for alle radioseilere i Norge stod på agendaen, og dette initiativet har nå munnet ut i klasseklubben «Norske Radioseilere» som ble godkjent som klasseklubb på NSFs styremøte i slutten av november. 

Jørn Hoelsæther er leder for den nye klasseklubben. Han er også leder av Norsk IOM Klubb og medlem i NMS. Med seg i styret har han Odd Ørnulf Stray fra Mandal, Arvid Kaupang fra Larvik, Ole Øyvind Ingebretsen fra Brevik og Ole Peder Bjørsom fra Drammen.

Aktiviteten innen radioseiling er for tiden størst i IOM-klassen, der det hvert år arrangeres en rankingserie igjennom sesongen. Denne serien danner igjen basis for uttaking til internasjonale seilaser. Odd Ørnulf Stray har vært den ivrigste norske seileren på internasjonale baner, og han kan i år vise til en 12. plass blant 77 konkurrenter fra 15 nasjoner i årets VM. Det arrangeres også EM og nordisk mesterskap i IOM.

Det er også noe aktivitet i klassene Dragon Force 65 og Dragon Flite 95 i Norge.Modellseilere på tribuneMESTERSKAP: Radioseiling er utbredt i mange land, og når båtene jo er for små til å være om bord i – foregår seilingen i mesterskapene på denne måten.