Sett av to timer onsdag 6. desember til å få en grunnleggende fortståelse av kappseilingsreglene. – Dette blir praktisk og du vil lære mye på kort tid, sier kursleder Esben Keim.

Og – for å ta det aller først: – seminaret, som vil foregå på Teams, er åpent for alle.

– Ja, absolutt – du kan være på et hvilket som helst nivå, og du kan være med enten du er seiler, dommer– eller har tenkt å bli det – eller arrangør, sier Esben Keim.

Seminaret starter kl 19 og vil vare i et par timer, og Esben lover at det vil bli svært praktisk.

– Det vil ikke bli noen enetale fra min side, men det vil bli et samspill mellom alle som deltar. Målet er at det skal bli mest mulig levende for alle som er med.

«Levende skisser»

Han røper blant annet at han vil benytte «levende tegning» når situasjoner skal vises og diskuteres. Det vil han forsøke å få til gjennom å linke Remarkable-nettbrettet sitt direkte til Teams-møtet – en variant NSF Akademiet ikke har prøvd tidligere. Det skal gi samme opplevelse som om man tegner på en tavle.

Seminaret vil ta for seg kappseilingsreglene fra nummer 10 til 18, som er de mest grunnleggende i kappseilingsreglene. Og for dem som ikke er så bevandret i slike paragraf-referanser – noe de færreste er – betyr det at det vil handle om rettigheter når båter møter hverandre for motsatte halser, når de seiler for samme halser og i stavendinger. Der har du de tre første reglene. Regel 14 handler om berøring mellom båter, nummer 15 om når en båt får retten til veien og nummer 16 om når en kan endre kurs eller ikke. 

Nummer 17 handler om hva «riktig kurs» er og så kommer regel nummer 18 som nok kvelden vil vie mye oppmerksomhet. Regel 18 handler om å få plass for merket.

– Når vi er ferdige med nummer 18, så tenker jeg folk er fornøyde, sier Esben, som imidlertid har både regel 19 og 20 i ermet dersom det skulle bli tid til mer.

Seminar for alle på en regattabane – uansett rolle

Kurset er for alle seilere som vil lære det grunnleggende om disse reglene, det er for seilere som vil ha påfyll og oppfriskning og det er for dommere og de som har lyst til å bli dommere. Og alle arrangører og trenere.

– Vi vil ta utgangspunkt i direkte dømming på banen, og vi vil snakke om fortsåelse for hvordan situasjoner vil utvikle seg og oppstå. Vi vil også snakke litt om hvor på banen man som dommer bør være – og forberede seg på å være – i ulike situasjoner og faser av en seilas. Vi vil bruke en ligaseilas med fem båter som utgangspunkt for å forstå reglene. For en dommer er det også helt vesentlig å vite når en må forberede seg på å ta svært raske avgjørelser. Det skal vi også snakke om.

Esben sier at han synes den vanskeligste fasen i en regatta, er rundingen av første bidevindsmerke når alle kommer mer eller mindre likt til runding av det. 

– Der skjer det ofte mye, sier han.

6. desember kl 19 til 21 foregår dette seminaret på Teams som heter «Grunnleggende regelforståelse». 

– Sett av disse to timene, oppfordrer Esben Keim, som håper på god deltakelse.