Den landsomfattende klubbkonferansen i Oslo i midten av januar måtte avlyses på grunn av sviktende påmelding. – Innholdet vi hadde tenkt å ta for oss, er imidlertid for viktig til å bli lagt i skuffen, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

– Så i stedet for å forsøke å samle alle på et sted, vil vi nå reise rundt i landet med budskapet vårt. Første stopp blir i Bergen 14. februar – det neste i Tønsberg 14. mars, sier Per Christian Bordal.

Arrangementet i Bergen skjer i samarbeid med Vestland Seilkrets og foregår i Bergens Seilforenings klubbhus onsdag 14. februar kl. 18.00. Det er åpent for alle interesserte som brenner for seiling, og det er ingen påmelding; bare å møte opp.

– Dette arrangementet er en gyllen mulighet for alle engasjerte seilforeningsfolk i Vestland Seilkrets til å delta i en uformell foreningsprat med fokus på rekruttering i alle dens former – fra barn til voksne og for alle de forskjellige rollene som bidrar til å utvikle en levende seilforening, fortsetter Bordal.

Målet for kvelden er å legge opp til en dialog som kan skape seilglede for mange. Et viktig tema vil også være hvordan naboforeninger kan samarbeide til felles beste. Dessuten vil det bli diskusjon rundt hvilke økonomiske barrierer som eksisterer og som reduserer deltakelse i seiling. Det vil også handle om rekruttering av barn, ungdom og voksne, og det vil bli orientert om hvilke hjelpemidler Norges Idrettsforbund har utviklet for å lette og bidra til orden i foreningers daglige drift – og hva de krever av foreningene.

Generalsekretær Per Christian Bordal, breddeansvarlig Emilie Kathrin Vabø og Thomas Nilsson fra Norges Seilforbund vil innlede om en del av temaene.

– Vi håper å se mange engasjerte seilere og ildsjeler i Bergens Seilforening 14. februar, og at vi skal få en kveld med verdifull utveksling av ideer og erfaringer som igjen skal bidra til å videreutvikle seilsporten i regionen og skape en sterk og inkluderende seilforeningskultur.

Per Christian forteller at et tilsvarende opplegg vil bli gjennomført i Tønsberg måneden etter, 14. mars, og at det i tillegg er planer om ytterligere fire-fem seanser andre steder i landet.