Etter at den sentrale klubbkonferansen som var planlagt i januar be avlyst, bestemte NSF seg for å reise rundt i landet og lage lokale klubbkonferanser. Nå er den straks hos deg.

Da oppslutningen om den planlagte klubbkonferansen i Oslo viste seg å være mildt sagt laber, var gode råd dyre. Og løsningen, den ble både logisk og enkel: Når ingen (i alle fall svært få) ville komme på klubbkonferansen, fikk klubbkonferansen komme til dem.

På Vestlandet er allerede en slik konferanse avholdt, og nå står flere regioner for tur:

  • 14. mars på Fjærholmen i Tønsberg for seilforeningene langs kysten fra og med Holmestrand til og med Kragerø.
  • 10. april i Oslo for alle seilforeningene rundt Oslofjorden. Fra Nesodden i øst til og med Drammensfjorden i vest.
  • 11. april i Moss for alle Østfold-foreningene pluss Soon Seilforening
  • 23. april i Stavanger for alle seilforeningene i Rogaland
  • Det er også planlagt klubbkonferanser i Trondheim, Molde og for foreningene på Mjøsa, men disse er ikke tidfestet ennå.

Lokale tilbud og rekruttering

Temaene NSF vil ta med seg rundt om i landet, er i stor grad knyttet til rekruttering, og da handler det om konkrete forslag og hjelp til hva som kan skape rekruttering i seilforeningene.

– Vi snakker også om hvordan man kan skape mer lokal seiling og lokale alternativer til norgescupene. For det er helt klart at det kun er et fåtall som har ambisjoner og kan reise rundt i landet til norgescupene, og da må vi evne å skape morsomme og attraktive arrangementer for de som blir igjen lokalt, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

– Jeg vil si at klubbkonferansen som vi hadde i Bergen, ble en veldig fin seanse som vi har fått mange positive tilbakemeldinger på. En erfaring vi har gjort oss, er at vi på slike konferanser kommer tettere på de lokale oppgavene og utfordringene enn vi tidligere har gjort på de landsdekkende klubbkonferansene. Der har det vært store, nasjonale temaer som kanskje ikke har angått alle. Nå kan vi gå mer i dybden og få løftet opp hvor og hvordan skoen trykker rundt om.

Lokal ligaseiling

NSFs omreisende konferanse-team har også med seg et innhold om seilsportsligaen og ungdomsligaen – og hvilke muligheter man har for å kunne skape lokal ligaseiling. Og da ikke nødvendigvis i kostbare J/70-er, men kanskje med annet, eksisterende båtmateriell som allerede befinner seg i området. At seilerne selv ikke må eie sin egen båt for å kunne seile, er en trend som ser ut til å utvikle seg og som utvilsomt bidrar til økt rekruttering i alle alderskategorier.

– Jeg kan jo også helt på tampen nevne at NSF er med i et pilotprosjekt sammen med andre idretter der vi i samarbeid skal forsøke å se med nye briller på aktivitetene vi har, og se om vi gjennom disse nye brilleglassene kan komme opp med noen nye, spennende aktiviteter. Kanskje er det ideer fra andre idretter vi med hell kan adoptere i seilsporten, sier Per Christian Bordal.

Med andre ord – det ligger mye spennende og venter for seilforeningene de nærmeste månedene, og først ut er altså klubbkonferansen i Tønsberg 14. mars – om en uke.

– Møtet er åpent for alle seilerinteresserte og seilengasjerte. Man behøver ikke ha noe formelt verv i en forening for å komme. Interesse og engasjement er mer enn nok, men vi håper jo at samtlige seilforeninger i området vil sørge for å være representert med noen tillitsvalgte på Fjærholmen 14. mars kl 18:30, sier generalsekretær Bordal, som selvsagt vil være på plass under konferansen sammen med andre fra Norges Seilforbund.