I dag (21. mars) innledes et to dager langt møte i det nordiske seilforbundet med Norge som vertsskap. Møtet inngår i et utstrakt samarbeid mellom de nordiske landene og Latvia, Estland og Litauen.

Tidligere i dag kunne NSFs president, Guro Steine, ønske de nordiske delegatene velkommen til vårmøtet til Nordic Sailing Federation (NoSF). Ved siden av Guro deltar også generalsekretær Per Christian Bordal på møtet fra Norge, som i alt teller 12 personer.

Arbeider for «nordisk» idrettsdemokrati

NoSF utgjør også det som kalles «Group G» i det internasjonale seilforbundet (World Sailing (WS)), og Group G er igjen representert med to delegater i WS Council som teller 36 personer og som er beslutningsnivået under styret i WS.

– I NoSF samarbeider og diskuterer vi alltid hva våre to representanter skal stemme for eller i mot i disse foraene. Dette er derfor Norges mulighet til å påvirke utviklingen av internasjonal seiling, sier Per Christian Bordal.

Møtet, som i dag foregår i KNS’ lokaler på Ulabrand og i morgen forflytter seg til NSF og Norges Idrettsforbunds lokaler på Ullevål, vil derfor blant annet diskutere saker som skal fremmes eller stemmes over i WS.

– Vi i Norden er nok dessverre ganske alene om å være så demokratiske i denne sammenhengen,  men vi prøver å påvirke for å få et mer «nordisk» idrettsdemokrati enn hva som ellers er normalt i verden, sier Bordal, om en situasjon som ikke er helt ukjent også i andre idrettsgrener.

Erfaringsutveksling og inspirasjon

I dag skal hvert av landene presentere hva de er opptatt av for tiden og hvordan «ongoing business» er for seilsporten i landet. Senere skal forbundets strategiplan diskuteres og oppgaver fordeles rundt på landene.

– Hver enkelt nasjons presentasjoner om aktuelle prosjekter er alltid veldig interessant. Innleggene gir mange læringspunkter, og de skaper alltid interessante diskusjoner i rundt bordet i etterkant av hvert av dem.

Og for ytterligere å spe på med inspirasjon og informasjon, har NSF invitert det engelske seilforbundet, Royal Yachting Association (RYA) og det internasjonale seilforbundets generalsekretær, David Graham. Rob Clarke fra RYA, som er ansvarlig for arrangementsutvikling i det engelske seilforbundet, vil snakke om «ideas and learnings on how to attract and retain young people in sailing». Hans innlegg vil foregå på Teams og vil være åpent for flere å delta på.

Lederskap på rundgang

Grunnen til at NoSFs vårmøte foregår i Oslo, er at det nå er Norge som har lederskapet i forbundet. Dette går på rundgang mellom landene, og frem til våren 2025 er det NSF som sitter i lederstolen. 

Nordic Sailing Federation har en over 100 år lang historie. Forbundet ble stiftet i 1915 av Norge, Sverige og Danmark. Finland kom med i 1920 og Island i midten av 1980-årene. Da Estland ble frigjort fra Sovjetunionen i 1991, ble Group G etablert med de nordiske landene pluss Estland, og i 2016 ble også Latvia og Litauen med i gruppen.

Størrelsen på de ulike forbundene varierer stort:

  • Sverige: 100 000 medlemmer
  • Finland: 61 000 medlemmer
  • Danmark: 55 medlemmer
  • Norge: 23 000 medlemmer
  • Estland: 3000 medlemmer
  • Island: 1300 medlemmer
  • Latvia: 1200 medlemmer
  • Lithauen: 800 medlemmer

– Til slutt litt fun facts, sier Per Christian Bordal.

– I kveld kommer kokk og verdensmester i ORC-seiling, Lars Landmark, og han skal lage middag på Ulabrand sammen med alle deltagerne på det nordiske møtet (på ulabrand). Og dette støtter opp om viktige saker i NoSF; det handler om å kutte kostnader og skape nordisk forbrødring og samarbeid gjennom hele møtet!