Det internasjonale seilforbundet – World Sailing – ønsker innspill til kandidater til alle sine utvalg og komiteer. NSF ønsker at Norges beste kandidater skal spilles inn.

World Sailing ønsker innspill til kandidater til alle sine utvalg og komitéer, og styret i Norges  Seilforbund ønsker å forsikre seg om at Norges beste kandidater blir spilt inn.

– Vi tar i disse dager innspill på personer med lyst og kompetanse til eventuelt å kunne bidra i den internasjonale dugnaden som dette arbeidet er, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Han ønsker slike innspill innen 15. juni. World Sailings frist til å få navngitte kandidater fra ulike land og grupper er 1. august.

Norges Seilforbund er en del av Worlds Sailings Gruppe G (som er et utvidet Norden). Gruppe G samarbeider godt om mye, og vi vil også i dette arbeidet gjøre en innsats for å støtte hverandres gode kandidater – med mål om å få inn flere i World Sailings utvalgsarbeid fra Gruppe G totalt sett. 

– Derfor skal de kandidatene Norge ønsker å spille inn, først veies opp mot andre nordiske kandidater i Gruppe G, før hver enkelt Gruppe G-nasjon sender inn en mer eller mindre koordinert nominasjon av kandidater.

– Det vi i NSF nå først og fremst ønsker er at interesserte kandidater sender en mail til per.christian@seiling.no og melder sitt kandidatur. Men vet du om kandidater du mener burde engasjere og som er kompetente til ulike verv, tar vi også gjerne i mot forslag på dem. Eller om du tar kontakt direkte med dem og oppfordrer dem til å melde seg som kandidater, sier Per Christian Bordal.

Det er et trangt nåløye å få plass i disse komitéene, men styret i NSF er overbevist om at det fins flere med nok kompetanse. Om man ikke får plass ved første forsøk, er det alltid en fordel og gjøre seg synlig gjennom nominasjonsprosesser samt det å være aktiv både nasjonalt og internasjonalt i en av seilsportens «støttefunksjoner».

Listen over World Sailings ulike komiteer finnner du her.

Etter at Tor Møinichen døde brått for snart to år siden, er det i dag kun Per Bøymo fra Norge som innehar et internasjonalt verv i World Sailing.