– NSF Akademiet er et spennende nytt tilbud som vi gleder oss til å presentere 25. oktober, sier Per Christian Bordal. – Kall dette gjerne seilernes nye folkeuniversitet, sier leder av NSFs kompetanseutvalg, Henrik Wigers Larsen.

– 25. oktober blir den store kick off-kvelden for det nye NSF Akademiet. Da skal vi fortelle om hvilke tanker vi har – og hva du kan forvente av kurs, seminarer og hvilke muligheter du har for å utdanne deg innen seiling i dette nye universet, sier Henrik Wigers Larsen.

Under én paraply – NSF Akademiet

At NSF avholder kurs og seminarer for å gi trenere, dommere, arrangører og alle typer seilere økt kompetanse, er ingen nyhet. Nyheten NSF Akademiet består i, er at alle kurs og seminarer nå er koordinerte og samlet under én paraply.

– Tidligere stod de ulike ekspert-utvalgene for gjennomføring av kurs og seminarer innen sitt fagområde. Nå har vi snudd på flisa og lagd et helhetlig seminar- og utdanningstilbud der vi i stedet trekker inn ekspertisen der vi trenger den, sier Iens Ludvig Høst, som har vært pådriveren til denne endringen.

Åpne for alle

En annen nyhet er at mange av kursene og seminarene som tidligere var forbeholdt spesifikke grupper, nå vil bli gjort åpne for alle som er interesserte i og har glede av å følge dem.

– Å spre kompetanse ut til alle kriker og kroker av seil-Norge er NSF Akademiets store mål, sier Per Christian Bordal.

Et viktig element for å kunne gjøre dette mulig, ble for alvor oppdaget under pandemiårene: Flesteparten av NSFs kurs og seminarer kan med hell arrangeres digitalt på plattformer som Teams og Zoom og rett til alles hjem, PC, nettbrett eller telefon. Det betyr økt tilgjengelighet, reduserte kostnader og et redusert klimaavtrykk.

Digitale kurs og seminarer har i de siste årene vært regelen – og vil være det også fremover for å kunne nå flest mulig.

Programmet er klart

NSF Akademiet har allerede høsten og vinterens kurs- og seminar-program klart, og akademiet har fått sin egen nettside der alt som har med kurs og utdanning er samlet.

Det er også lagt et løp for utdanning av trenere, dommere og arrangører, og kurs- og seminaroversikten er kodet slik at du enkelt vil kunne se hvilke kurs og seminarer som til slutt fører frem til den utdannelsen du ønsker deg.

Men du kan selvsagt ta del i tilbudet uten å ha det å ta en utdanning i tankene. Mange av kursene og seminarene vil også ha allmenn interesse blant seilere flest og andre i seil-Norge.Emilie Kathrin VabøUTDANNING: Emilie Kathrin Vabø håper mange vil notere seg NSFs nyvinning og benytte seg av NSF Akademiet den kommende høst-, vinter- og våresongen. FOTO: Morten Jensen

Kick of 25. oktober

25. oktober vil NSF Akademiet lanseres med brask og bram, og denne kvelden vil Henrik Wigers-Larsen fortelle om tanken bak og om hvilke muligheter du vil ha til å følge kursene – og hvordan du kan utdanne deg innen dette nye NSF-systemet.

Det blir også rikelig med rom for diskusjon og innspill. Intet er hogd i stein, og ideer og innspill er velkomne. NSF Akademiet er ennå i støpeskjeen.

– Alle seilere, trenere, dommere, arrangører og tillitsvalgte – det vil si alle – er velkomne til å delta. Seminaret er helt åpent, og du anbefales å delta for å få et innblikk i Norges Seilforbunds tanker rundt det å bringe kunnskap ut til hele seil-Norge – og ikke minst hvordan du som bruker, ønsker å ha det. Det vil vi gjerne lytte til, sier Henrik Wigers Larsen.

«Det nye NSF Akademiet – hva er nå det?» som seminaret 25. oktober heter, starter kl 19:00 og foregår på Teams. Seminaret er planlagt å vare til kl 21:00.

Hvis du vil holde deg opptatt om norsk seilsport, gjør du lurt i å tegne deg som abonnent på NSFs Nyhetsbrev!MJM 202303110003 97HEVE LISTEN: Leder av NSFs kompetanseutvalg, Henrik Wigers Larsen, ønsker å heve listen når det gjelder NSFs kunnskapsformidling, og han vil skape «seilernes folkeuniversitet». FOTO: Morten Jensen