KNS er desidert størst, tre foreninger har over tusen medlemmer, ti har over 500 og 25 har over 250 medlemmer. 19 seilforeninger har under 25 medlemmer.

Dette er kort oppsummert status for seilforening-Norge. Tallene er hentet fra 2022-opptellingen, og de røper at det er en stor forskjell i størrelsen på de norske seilforeningene. KNS er desidert størst med sine 4461 medlemmer. 

Og i den andre enden av skalaen: Bergen Brettseilerklubb, Bodø Windsurfing og Hardanger Seglkubb er de minste av de registrerte seilforeningene med henholdsvis fire, fem og åtte medlemmer.

Gjennomsnittsforeningen har 237 medlemmer, og den foreningen som er tettest på dette snittet, er Hvitsten Seilforening med sine 233 medlemmer. Fjernes KNS med sitt store medlemstall fra regnestykket, blir det gjennomsnittlige medlemstallet til en seilforening 192, som nok er et riktigere bilde av virkeligheten for gjennomsnittstørrelsen. Og nærmest det tallet er Sarpsborg Seilforening med sine 195 medlemmer.

Det er ikke så stor bevegelse i medlemstallene i de ulike foreningene fra år til år, men sett over tid avsløres det trender og i hvilke retninger utviklingen går i. Nå vil det alltid være ulike årsaker til at medlemstall går opp eller ned, men en typisk årsak til et brått fall i medlemstall er gjerne at det er blitt foretatt en generalopprydning i medlemsarkivet, og at alle som ikke har betalt medlemskontingent er blitt strøket.

Det er flere slike brå fall å se hos flere foreninger fra et år til et annet.

Tar man en kikk på de 25 største seilforeningene og sammenligner tallene fra 2017 med tallene fra 2022, viser den at Sandefjord Brettseilerforening har hatt prosentvis størst medlemsvekst. Medlemstallet har mer enn fordoblet seg fra 2017 til 2022. Nå har foreningen 420 medlemmer og den prosentvise økningen har vært 123 prosent!

«Sandefjord Brettseilerklubb ble startet på høsten 1993 av 5–10 ivrige seilere. Vi har i løpet av disse årene klart å skape et aktivt og levende brettseilermiljø. Ved å satse aktivt på rekruttering og miljø tror vi at vi har klart å skape en økende interesse for sporten», står det blant annet på klubbens hjemmeside.

Brettseiling er i vinden også langs strendene i Rogaland. Sola Brettseilerklubb kan vise til en medlemsvekst på 71 prosent siden 2017 og har nå 252 medlemmer.

Fra brettseilerne i Sandefjord og på Sola er det et langt sprang videre ned til nummer tre på listen. Det er KNS, som kan vise til en pen medlemsvekst fra 2017 til 2022 på nesten tusen medlemmer. Dette er den klart største veksten i reelt antall medlemmer noen forening kan vise til. 27,5 er den prosentvise økningen. Hakk i hæl kommer Oslo Seilforening med 24,8 prosent økning i medlemstallet og deretter Fredrikstad Seilforening med 22,8 prosent.

Blant de 25 største foreningene har halvparten av dem krympet siden 2017. I Brevik har medlemstallet falt fra 458 i 2017 til 294 i 2022. Det er et fall på nesten 35,8 prosent. Høye tall er det også i Larvik (31,0 %). Bærum (30,6 %), Lysakerfjorden  Brettseilerklubb (26,4 %), Askøy (26,0 %) og Arendal (20,6 %). 

Norges 25 største seilforeninger (2022)
 1. Kongelig Norsk Seilforening - 4461*
 2. Oslo Seilforening - 1303*
 3. Asker Seilforening - 1006*
 4. Bergens Seilforening - 739
 5. Stavanger Seilforening - 694
 6. Moss Seilforening - 650*
 7. Tønsberg Seilforening - 635
 8. Bundefjorden Seilforening - 609*
 9. Trondhjems Seilforening - 561
 10. Bærum Seilforening - 540
 11. Ålesunds Seilforening - 448*
 12. Larvik Seilforening - 425
 13. Sandefjord Brettseilerklubb - 420*
 14. Soon Seilforening - 403*
 15. Milde Båtlag - 399*
 16. Lysakerfjorden Brettseilerforening - 371
 17. Arendals Seilforening - 355
 18. Nesodden Seilforening - 300
 19. Brevik Seilforening - 294
 20. Drammensfjorden Seilforening - 289*
 21. Drøbaksund Seilforening - 288
 22. Fredrikstad Seilforening - 285*
 23. Askøy Seilforening - 284
 24. Ran Seilforening - 264*
 25. Sola Brettseilerklubb - 251*

Tallet angir antall medlemmer per 2022. Stjernen betyr at foreningen har økt sitt medlemstall siden 2017.