– Vi har dessverre sett oss nødt til å avlyse Klubbkonferansen 13. og 14. januar i sin tiltenkte form. Oppslutningen var for dårlig. Nå hiver vi oss rundt og finner andre former for å spre det tiltenkte budskapet til store deler av seil-Norge, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Det har ikke akkurat vært kø for å melde seg på til Klubbkonferansen. Snarere tvert imot;  påmeldingen har vært så tynn at at administrasjonen i Norges Seilforbund må se seg nødt til å avlyse Klubbkonferansen i sin tiltenkte form – som altså skulle ha gått av stabelen 13. og 14. januar..

– Vi har vært nødt til å sette ned foten og ta den tunge beslutningen om avlysning for ikke å pådra oss store kostnader. Nå vil Vi har imidlertid kastet oss rundt og endret formen slik at det totalt sett blir en bedre bruk av ressurser.. Vi synes jo vi hadde satt sammen et både godt og viktig program til Klubbkonferansen, så nå tar vi med oss de viktigste delene av programmet og lager regionale samlinger hvor vi inviterer foreninger i nærheten av hverandre til å møtes – og så kommer nøkkelpersoner fra NSF dit. Det kan også hende at et par av temaene som var planlagt under klubbkonferansen, vil bli lagt til som seminarer inn under NSF Akademiet, hvor det jo har vært meget godt deltagelse.

– Teams-møter er effektive og gjør det mulig for alle å delta. På den annen side har vi også sett verdien i at vi kan møtes ansikt til ansikt, og vi tenkte at Klubbkonferansen skulle være en slik arena. Nå må vi imidlertid erkjenne at vi må samhandle med seil-Norge på en annen måte enn det å ha en stor, årlig nasjonal konferanse.

Per Christian sier at erfaringene de har gjort seg – og vil gjøre seg ved ulike alternative løsninger gjennom vinteren – vil bli grundig evaluert med tanke på å finne fremtidige måter hvor alle aktørene i seil-Norge kan møtes.

– Vi har ikke mistet troen på verdien av at hele seil-Norge møtes i virkeligheten av og til – og ikke bare på en skjerm eller regionalt/lokalt, så vi får legge hodene i bløt, sier Bordal, som gjerne tar imot ideer og innspill.