Tre lokale klubbkonferanser er rett rundt hjørnet.  10. april for Indre Oslofjord-området, 11. april for Østfold og Soon og 23. april i Stavanger.

Klubbkonferansen som skulle ha vært avholdt i januar, måtte avlyses på grunn av sviktende deltakelse. I stedet bestemte NSF-adminstrasjonen seg for å reise rundt i landet og avholde klubbkonferanser i lokalmiljøene. Først ut var Vestlandet og deretter en konferanse for seilforeningene i Vestfold. Det er de to klubbkonferansene som til nå er blitt arrangert.

Rett etter påske står tre nye klubbkonferanser for tur:

 • 10. april i Oslo for alle seilforeningene rundt Oslofjorden. Fra Nesodden i øst til og med Drammensfjorden i vest.
 • 11. april i Moss for alle Østfold-foreningene pluss Soon Seilforening
 • 23. april i Stavanger for alle seilforeningene i Rogaland.

Konferansen i Oslo holdes i KNS’ lokaler på Ulabrand-senteret på Bygdøy. Østfold-konferansen foregår i Moss Seilforenings klubbhus, og i Stavanger er det Stavanger Seilforening som vil være vertsskap.

Åpent for alle seilinteresserte

– Alle med et engasjement for seiling i sin hjemforening er hjertelig velkomne, og de oppfordres til å delta. Dette er ikke et arrangement kun for trenere eller styret, men alle som er engasjert i norsk seilsport, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

NSF har lagd et utgangspunkt for klubbkonferansene i form av en agenda,.

– Men, understreker Per Christian.

– Temaene tar kanskje litt andre retninger enn det agendaen sier, men da blir enda mer relevant for de som er tilstede. Vi legger opp til en løpende dialog gjennom hele konferansen. Det har fungert godt der vi har vært tidligere. En erfaring vi har gjort oss, er at vi på slike konferanser kommer tettere på de lokale oppgavene og utfordringene enn vi tidligere har gjort på de landsdekkende klubbkonferansene. Der har det vært store, nasjonale temaer som kanskje ikke har angått alle. Nå kan vi gå mer i dybden og få løftet opp hvor og hvordan skoen trykker rundt om.

Agenda

Agendaen som danner utgangspunkt for klubbkonferansene er denne:

 • Kort NSF-intro – hvem er vi som er til stede?
 • Hvordan er «ståa» når det gjelder rekruttering til seiling i området?
 • Den viktige barnerekrutteringen – foreningenes verktøykasse for «rekrutteringsmateriell»
 • Rekruttere og beholde ungdom og studenter
 • Rekruttere og beholde voksne
 • Økonomi som barriere for deltagelse i seiling – inklusive NSFs gjenbruksprosjekt
 • Orientering fra Norges Idrettsforbund
 • Samarbeid mellom foreningene
 • Eventuelt

Klubbkonferansen starter kl 18:30 alle steder. De er åpne for alle og de krever ingen påmelding. Det er bare å møte opp på rett sted til rett tid.