Havet er alle seileres arena – og denne arenaen er under press fra mange kanter. Nylig åpnet det en stor utstilling om Atlanterhavet på Henie Onstad Kunstsenter i Bærum. Den kan gi deg ballast når du ferdes på havet.

Havet har opptatt menneskeheten siden tidenes morgen – og gjør det fortsatt – og må gjøre det. Uten hav, intet liv. Vi tar det som en selvfølge at det er der, er friskt og tjener oss på alle mulige og tenkelige måter. Men slik er det nødvendigvis ikke. Havet er under press og i endring. Det blir varmere  og det stiger. Det er mer urolig og det er mer forurenset enn det har vært. Mange er opptatt av havet.

Det fascinerer fortsatt – og har gjort det – med sine enorme dyp, vidstrakte overflater og ennå uoppdagete, levende vesener. Dette har gjennom århundreder skapt myter og kunst, samtidig som vitenskapen har arbeidet med å forstå havet på sitt vis.

Det går en blå tråd

Utstillingen på Henie Onstad, som ble åpnet av kronprins Haakon i forrige uke, forsøker å speile og fortelle om alt dette.

– Norges forhold til Atlanterhavet har en lang historie, og havet er uløselig knyttet til norsk kultur, tradisjon og økonomi. En av de største utfordringene vi står overfor i dag, er havets økende sårbarhet, både med tanke på ressursutvinning, forsøpling og oppvarming. Henie Onstad er stolte over å presentere en utstilling som retter søkelys på presserende tema, samtidig som den viser til en lang historisk betydning, sier Anne Hilde Neset, direktør ved Henie Onstad Kunstsenter. KronprinsenÅPNET UTSTILLINGEN: Kronprins Haakon stod for åpningen av utstillingen på Henie Onstad. Helt til venstre en av kuratorene, Knut Ljøgot. Helt til høye direktør ved Henie Onstad Kunstsenter, Anne Hilde Nestet. FOTO: Julie Hrncirova

Utstillingen utforsker hvordan kunst, myter og vitenskap møtes i det nordlige Atlanterhavet. Den presenterer rundt 140 kunstverk fra 1400-tallet og frem til i dag, og den presenterer et bredt spekter av forestillinger om Nord-Atlanteren. Blant temaene som tas opp i utstillingen, er: 

  • Kartlegging og utvinning
  • Romantikken og havet
  • Hverdagsliv og arbeid på sjøen 
  • Migrasjon og kolonialisme 
  • Havets økologi

Kronprinsen startet talen sin med å beskrive tre motiver fra utstillingen: En hval på en strand, omgitt av masse mennesker. En havarert skute med et ødelagt seil under en mørk himmel. En mann som sitter på en stein og ser lengtende ut over havet.

For ham beskrev disse tre motivene fra 1600-, 1800- og 2000-tallet litt av alt det Atlanterhavet er for oss i dag og for mennesker som har levd før oss. 

Han sa:

– Det går en blå tråd gjennom Norges historie. Havet har gitt oss arbeid og mat på bordet, og det har alltid vært vår forbindelse til verden rundt oss. Og kanskje også til håpet vårt og drømmene våre.

– Gjennom denne utstillingen håper jeg mange av oss får øynene opp for nye sammenhenger – og økt kunnskap om havet som har formet oss gjennom årtusener. Det nordre Atlanterhavet er tett knyttet til norsk tradisjon, kultur og økonomi. Det forbinder oss med andre kontinent, og med mennesker som har levd før oss. Forhåpentligvis vil utstillingen vekke en ny bevissthet i oss om å ta godt vare på dette enorme, levende området.MaleriMALERIER: Utstillingen rommer mange malerier av og om Atlanterhavet. Dette er malt av John Constable i 1824.

Ballast for seilere og båtfolk

Utstillingen på Henie Onstad bør vekke interesse hos alle seilere og båtfolk. Den rommer blant annet et unikt, originalt sjøkart – ikke bare et trykk – over Skandinavia fra 1492 og flere andre gamle sjøkart. De forteller mye om hvilken respekt man hadde og hvilke myter som fantes, for kartene forsøkte ikke bare å vise veien, men også å advare mot hvilke uhyrer og farer som lurte.

Du vil se mange gamle malerier med kjente – og ukjente motiver. Men det er også nye bilder og fotografier. Surferen Matias Duville har lagd to store bilder av hvordan han opplever bølger. Fin Serck-Hansen, en av Norges fremste fotografer, er representert med portretter av arbeidere fra oljealderens pionertid.

Sjøen betød frihet for mange, også for homofile som måtte skjule sin legning. Det er et lite kjent tema som utstillingen belyser. En kjempeblekksprut som fyller et helt rom, vil også kunne gjøre inntrykk. Og en meditativ stund i mørket foran tre store videoskjermer som gir deg følelsen av hvordan det er å drive rundt på og i havet – alene – er også verdt å få med seg.BlekksprutBLEKKSPRUT: Denne blekkspruten lagd av David Zink Yi, fyller et helt rom og ligger i blekk som flyter utover gulvet. FOTO: Julie Hrncirova

Det anbefales å besøke utstillingen en dag det er guidet omvisning, og fordi inntrykkene er mange, kan det være smart å sikre seg utstillingens  store katalog hvor man kan fordype seg og oppdage hvor viktig Atlanterhavet er – ikke bare som et hav å seile på – men for hele vår eksistens og kultur. Det er all grunn til å holde havet rent!MeditativHAVET: Når du har sett utstillingen, så sett deg ned og opplev det å være på og alene i havet gjennom video-verket «My love is alive, is alive, is alive». Det gir ettertanke. FOTO: Øystein Thorvaldsen