Norges olympisk akademi er en av de viktigste møteplassene for unge ressurspersoner i norsk idrett. 2. juni er søknadsfrist for å delta.

Har du lyst til å delta, må du med andre ord snu deg fort rundt å sende inn en søknad!

Årets tema er «Den olympiske bærekraftsarven» og akademiet vil ta for seg hvordan man kan bidra til å gjøre idretten mer bærekraftig i sine respektive arenaer. Og med tanke på at vi seilere benytter det livsviktige havet som arena, bør seilsporten jo være representert på akademiet.

Det er Norges idrettsforbund, sammen med Lillehammer Olympic Legacy Sport Centre, som står bak arrangementet. Det avholdes på Nansenskolen på Lillehammer fra 9. til 11. august, og det er for unge engasjerte idrettsinteresserte mellom 18 og 29 år som har ett eller flere frivillige verv i norsk idrett, lokalt, regionalt eller nasjonalt.

Olympisk akademi er en møteplass der unge idrettsfrivillige får faglig påfyll, øker sitt nettverk og deler erfaringer på tvers av idrett, bakgrunn, alder og rolle i idretten. Målet med akademiet er å fremme de olympiske verdiene og diskutere samfunnsaktuelle tema.

Du kan lese mer om Olympisk akademi her

Og du kan søke – obs innen 2. juni – her