Senest 14 dagere etter Norgesmesterskap eller NorgesCup skal NSF ha levert rapport fra leder av protestkomiteen i det aktuelle stevnet.

Senest 14 dagere etter Norgesmesterskap eller NorgesCup skal NSF ha levert rapport fra Regattasjefen i det aktuelle stevnet.

Årlig rapportskjema for autoriserte dommere.