Styret

Guro Steine
Guro Steine
President
Ole Petter Pollen
Ole Petter Pollen
1. Visepresident
Inge Bøen
Inge Bøen
2. Visepresident
Kirsti Pettersen
Kirsti Pettersen
Styremedlem
Anne Moe Nikolaysen
Anne Moe Nikolaysen
Styremedlem
Marthe Enger Eide
Marthe Enger Eide
Styremedlem
Håvard Katle Fjon
Håvard Katle Fjon
Styremedlem
Leif C. Middelthon
Leif C. Middelthon
Varamedlem
Nina Myhre
Nina Myhre
Varamedlem

Administrasjonen

Bilde av PC
Per Christian Bordal
Generalsekretær

per.christian@seiling.no
+47 481 33 885

 

Bilde av Iens

Iens Ludvig Høst

Trenerutvikler

IensLudvig.Host@seiling.no
+47 930 25 172

 

Bilde av Åse

Åse Langli

Kontoransvarlig

aase@seiling.no
+47 924 54 751

 

Bilde av Eirik

Eirik Verås Larsen

Sportssjef

eirik@seiling.no
+47 979 67 669

 

Bilde av Per

Per Bøymo

Teknikk & Målebrev

per.boymo@seiling.no
+47 922 26 418

 

Bilde av Morten

Morten Jensen

Presseansvarlig

morten.jensen@seiling.no
+47 911 93 917

 

Bilde av Emilie

Emilie Vabø

Breddekonsulent

emiliekathrin.vabo@seiling.no
+47 468 06 607

 

Bilde av Thomas

Thomas Nilsson

Clean Seas prosjektleder

thomas.nilsson@seiling.no
+47 900 66 128

 

Kontaktinformasjon
Posta​​dresse:

Postboks 5000, Ullevål Stadion
0840 Oslo
Besøksadresse:
Sognsveien 73
0854 Oslo
Telefon:+47 21 02 90 00
Org. nr 952 194 488​

Seilforbundets komiteer

Norges Seilforbund har en rekke komiteer, enkelte valgt på tinget og andre er oppnevnt av styret. Mandatene til de enkelte komiteene kan du lese her.
Under finner du en oversikt over komitemedlemmer.

 

{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_grey.css] id[tab_b1TdMewSpK]}

Forening E-post www  
Arendals Seilforening leder@asf.no www.asf.no  
Asker Seilforening-Seiling post@askerseil.no www.askerseil.no  
Askøy Seilforening post@askoy-seilforening.no http://www.askoy-seilforening.no  
Austevoll Seilforening kstangeland@lysglimt.net www.austevoll-seilforening.no  
Beitstadfjorden Seilforening eyvind.lindmo@ntebb.no http://beitstadfjorden.blogspot.no  
Bergens Seilforening post@bergens-seilforening.no www.bergens-seilforening.no  
BI Athletics leder@biathletics.no www.biathletics.no/  
Biskopshavn Brettseiler Klubb bergenwindsurf@outlook.com bergenbrettseilerklubb.no  
Bodø Seilforening post@bodoseilforening.no www.bodoseilforening.no/  
Bodø Windsurfing bodowindsurfing@gmail.com www.bodowindsurfing.no  
Bore Surfklubb Ingeborg_80@hotmail.com    
Brevik Seilforening per.sortedal@porsgrunn.kommune.no www.brevik-seilforening.com  
Bro IL Sjøsport t_even_1@hotmail.com    
Brønnøy Sjøsportklubb bronnoysjosportklubb@gmail.com sjøsportklubb.no/  
Bundefjorden Seilforening bundefjorden@gmail.com www.bundefjorden-seilforening.no  
Byneset IL post@bynesetil.no bynesetil.no  
Bærum Seilforening. epost@bseil.no www.bseil.no  
Christiania Seilforening haagenbach@hotmail.no http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?id=62879  
Christianssands Seilforening chsf@online.no www.csf.no  
Drammens Seilforening leder@dsf.no http://www.dsf.no  
Drøbaksund Seilforening post@dssf.no www.dssf.no  
Egersund Seilforening post@egersund.seilforening.org http://www.egersund.seilforening.org/  
Eikeren brettseilerklubb knuatj@online.no http://www.ebksurf.no  
Farsund Seilforening farsund.seil@gmail.com http://www.farsundseilforening.no  
Florø Seilforening frodstav@online.no www.floroseilforening.no  
Flosta Seilforening hgh@pha.no www.fmf.no  
Fredrikstad Seilforening post@fredrikstad-seilforening.no www.fredrikstad-seilforening.no  
Frognerkilen Seilforening. Av 1860 omellesdal@hotmail.com FB1860.no  
Færder Seilforening post@farderseil.no http://www.farderseil.no  
Gandsfjord Seilforening gandsfjordregatta@gmail.com http://www.gandsfjordseilforening.com  
Geilo Seilforening post@geiloseilforening.no www.geiloseilforening.no  
Gjøvik Seilforening vegar@isoteksmiljo.no http://www.gjovikseil.com  
Glesnes Ungdoms- og idrettslag glesnesungdomslag@gmail.com www.glesnesungdomslag.no  
Grimstad Seilforening leder@seilforening.no grimstad.seilforening.no/  
Gåsøkalven Seilselskab tore@aiwell.no www.gkss.no  
Halden Seilforening holmefjordheen@gmail.com www.haldenseilforening.net  
Hamar Seilforening post@hamarseilforening.org www.hamarseilforening.org  
Hardanger Seglklubb leiar@hardangerseglklubb.org http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?id=62949  
Harstad Seilforening harstadseil@outlook.com harstadseil.no/  
Haugesund Seilforening regnskap@haugesundseilforening.no www.haugesundseilforening.no  
Hjellestad Seilforening post@hjs.no hjs.no  
Holmestrand Seilforening tobias.brodtkorb@h-nett.no www.holmestrandseil.no  
Horten Seilforening post@hortenseilforening.no http://www.hortenseilforening.no/  
Hovden Sportsklubb post@hovdensportsklubb.no www.hovdensportsklubb.no  
Hurum Seilforening post@hurumseil.no www.hurumseil.no  
Hvaler Seilforening post@hvalerasvo.no www.hvaler-seilforening.no  
Hvitsten Seilforening post@hvitstenseilforening.no www.hvitstenseilforening.no  
Hyggen IF - Seiling hyggenif@gmail.com www.hyggenif.no  
Innherred Seilforening innherredseilforening@gmail.com http://www.innherred-seilforening.com  
Karmøy Brettseiler Klubb morten.nor30@gmail.com http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?id=62928  
Karmøy Seilforening styret@karmoyseil.no http://www.karmoyseilforening.org  
Kongelig Norsk Seilforening info@kns.no www.kns.no  
Kragerø Seilforening morten@sentech.no www.krageroseilforening.no  
Kristiansand Brettseilerklubb styrelederkrsbk@gmail.com www.kristiansandbrettseilerklubb.com  
Kristiansund Seilsportklubb freiknall@hotmail.com    
Kristiansunds Seilforening ylystad@hotmail.com    
Larvik Seilforening nestleder@larvikseilforening.no www.larvikseilforening.no  
Lillesand Seilforening post@lillesand-seilforening.no www.lillesand-seilforening.no  
Lista Bølgerytterforening lista_bf@outlook.com    
Lofoten Seilforening kjell.vagle@lastviking.no    
Lovund ungdoms- og idrettslag gitte.solna@gmail.com    
Lysakerfjorden Brettseilerklubb info@lysakerfjorden.no www.lysakerfjorden.no  
Malvik og Stjørdal Seilforening post@mss-seil.no www.mssf.no  
Mandal Seilforening msf@mandal-seilforening.no www.mandal-seilforening.no  
Milde Båtlag styret@mildebatlag.org www.mildebatlag.org  
Molde Seilforening post@moldeseilforening.no www.moldeseilforening.no  
Moss Seilforening trulsholmolsen@hotmail.com www.moss-seilforening.no  
Måløy Seilforening roger.svarstad@ssf.no www.maloyseilforening.no  
Narvik Brettseilerklubb andreas@vinn.no    
Narvik Seilforening evert@nilsfors.no http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?id=27430  
Nesodden Seilforening leder@nesodden-seilforening.no www.nesodden-seilforening.no  
Nesøya IL - seiling post@nesoyail.no www.nesoyail.no  
Njord/Tysnes Båtlaget einar.aslaksen@haugnett.no http://www.sigling.no
Nordhordland Seilforening leder@nordhordlandseilforening.org www.nordhordlandseilforening.org  
Norsk Modellseilforening hoelsaether@hotmail.com    
NTNUI leder@ntnui.no http://www.ntnui.no  
Oppegård Seilforening pchramundsen@gmail.com www.oppegardseilforening.no  
Os Seilforening styret@os-seilforening.org www.os-seilforening.org  
Oslo Seilforening post@osloseilforening.no www.osloseilforening.no  
Oslofjorden Seilklubb leder@oyc.no www.oyc.no  
Ran Seilforening jhnas@outlook.com http://ranseil.no  
Randsfjorden Seilforening bjorn.hagen@hebb.no randsfjordseil.com  
Rissa Seilforening arnar.utseth@fosenyard.com www.rissaseil.org  
Risør Seilforening leder@risorseilforening.no www.risorseilforening.no  
Røyken Seilforening post@rsf.no http://www.rsf.no  
Sandefjord Brettseilerklubb leder@sfbk.no www.sandefjordbrettseilerklubb.no  
Sandefjord Seilforening sekreter@sandefjordseilforening.no www.sandefjordseilforening.no  
Sandnessjøen Seilforening monica@skjellstad.no www.sandnessjoen-seilforening.no  
Sarpsborg Seilforening post@sarpsborg-seilforening.no www.sarpsborg-seilforening.no  
Seilforeningen 1928 leder@sf1928.no www.sf1928.no  
Senja Seilforening edvardsen.dagfinn@gmail.com www.senjasf.no  
Sjøkrigsskolen IL vil@valkyrien1898.no http://www.valkyrien1898.no/  
Sjøkrigsskolen Seilforening cacorneliusse@fhs.mil.no http://www.valkyrien1898.no/  
Skøyen Seilforening morten10901@gmail.com idrett.speaker.no/Organisation.asp?id=62882  
Sola Brettseilerforening sola.brettseilerforening@gmail.com www.sbf.no  
Soon Seilforening kontoret@soonsf.no soonseilforening.no  
Stavanger Seilforening dagligleder@stavangerseilforening.no www.stavangerseilforening.no  
Stavanger Stand Up Paddle & Surf Club supklubben@gmail.com www.supclub.no  
Stord Seilforening stordseilforening@gmail.com www.stordseilforening.no  
Søgne Seilforening sognesf@hotmail.no http://www.sogneseil.com/  
Testklubb IR test@test.no www.nxtri.com  
Tromsø Brettseilerklubb styret@tbsk.no www.tbsk.no  
Tromsø Seilforening post@tromsoseil.no www.tromsoseil.no  
Tromsøstudentenes IL romsostudentseil@gmail.com www.tsidrett.no  
Trondhjems Seilforening adm@trondhjems-seilforening.no http://www.trondhjems-seilforening.no/  
Tvedestrand Seilforening arne.torvald.aanonsen@tvedestrand.kommune.no http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?id=62913  
Tønsberg Brettseilerklubb jon.dahl.rasmussen@gmail.com www.seiltonsberg.com  
Tønsberg Seilforening tonsberg.sf@online.no http://www.tonsbergseilforening.no  
Ullern Seilforening styret@ullernseilforening.no www.ullernseilforening.no  
Ulstein Seilforening ulsteinsf.leiar@gmail.com https://www.ulsteinsf.no/portal/theme/organization/main.do?siteId=646  
Utrøna Seglarlag utronaseglarlag@gmail.com www.utrona.no  
Vega IL johnhelge1964@hotmail.com    
Vesterålen Seilforening jacob.jacobsen@trollfjord.no www.vesteralenseil.com  
Viken Flerskrogseilere post@flerskrog.no www.flerskrog.no  
Voss Siglarlaug stianarveschoug@yahoo.no    
Vågsbygd Seilforening nor5357@gmail.com www.vsf.no  
Ytre Namdal seilforening audun.hopen@ntebb.no http://n3sport.no/Organisation.asp?id=456769  
Yttersia surfklubb yttersiasurfklubb@gmail.com, henningk89@gmail.com    
Ålesunds Seilforening leder@aasf.no www.aasf.no  
Åsane Seilforening seil@aasane.no aasane.no/  
Åsgårdstrand Seilforening leder@seilforeningen.no seilforeningen.no  
       

{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_grey.css] id[tab_r8sDdcGrLl]}

Forening E-post www
Arendals Seilforening leder@asf.no www.asf.no
Asker Seilforening post@askerseil.no www.askerseil.no
Askøy Seilforening post@askoy-seilforening.no http://www.askoy-seilforening.no
Austevoll Seilforening epost@austevoll-seilforening.no www.austevoll-seilforening.no
Beitstadfjorden Seilforening eyvind.lindmo@ntebb.no http://beitstadfjorden.blogspot.no
Bergens Seilforening post@bergens-seilforening.no www.bergens-seilforening.no
BI Athletics leder.seiling@biathletics.no http://www.biathletics.no/
Biskopshavn Brettseiler Klubb bergenwindsurf@outlook.com bergenbrettseilerklubb.no
Bodø Seilforening bodoseil@gmail.com www.bodoseilforening.no/
Bodø Windsurfing bodowindsurfing@gmail.com www.bodowindsurfing.no
Brevik Seilforening leder@brevik-seilforening.com www.brevik-seilforening.com
Bro IL Sjøsport t_even_1@hotmail.com  
Brønnøy Sjøsportklubb bronnoysjosportklubb@gmail.com sjøsportklubb.no/
Bundefjordens Seilforening bundefjorden@gmail.com www.bundefjorden-seilforening.no
Byneset IL tlervang@hotmail.com www.bynesetil.no
Bærum Seilforening. epost@bseil.no www.bseil.no
Christiania Seilforening haagenbach@hotmail.no http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?id=62879
Christianssands Seilforening chsf@online.no www.csf.no
Drammens Seilforening ceu@agdas.no http://www.dsf.no
Drøbaksund Seilforening post@dssf.no www.dssf.no
Egersund Seilforening post@egersund.seilforening.org http://www.egersund.seilforening.org/
Eikeren brettseilerklubb knuatj@online.no http://www.ebksurf.no
Farsund Seilforening helghals@frisurf.no http://www.farsundseilforening.no
Flekkefjord Seilforening alfred.michelsen@vabb.no http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?id=23979
Flekkerøy Brettseilerklubb erik.arntsen@uia.no  
Florø Seilforening frodstav@online.no www.floroseilforening.no
Flosta Seilforening t-toensb@online.no http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?id=170731
Fredrikstad Seilforening morten.g.jansson@gmail.com www.fredrikstad-seilforening.no
Frognerkilen Seilforening. Av 1860 omellesdal@hotmail.com FB1860.no
Færder Seilforening post@farderseil.no http://www.farderseil.no
Gandsfjord Seilforening gandsfjordregatta@gmail.com http://www.gandsfjordseilforening.com
Giske Seilforening sissel.gronnevik@mimer.no  
Gjøvik Seilforening vegar@isoteks-miljo.no http://gjøvikseil.com
Glesnes Ungdoms- og idrettslag g-grevle@online.no www.glesnesungdomslag.no
Grimstad Seilforening leder@seilforening.no grimstad.seilforening.no
Gåsøkalven Seilselskab tore@aiwell.no www.gkss.no
Halden Seilforening info@haldenseilforening.net www.haldenseilforening.net
Hamar Seilforening post@hamarseilforening.org www.hamarseilforening.org
Hardanger Seglklubb leiar@hardangerseglklubb.org http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?id=62949
Harstad Seilforening harstadseil@outlook.com http://harstadseil.no/
Haugesund Seilforening leder@haugesundseilforening.no www.haugesundseilforening.no
Hjellestad Seilforening post@hjs.no www.hjs.no
Holmestrand Seilforening tobias.brodtkorb@h-nett.no www.holmestrandseil.no
Horten Seilforening post@hortenseilforening.no http://www.hortenseilforening.no/
Hurum Seilforening post@hurumseil.no www.hurumseil.no
Hvaler Seilforening post@hvalerasvo.no www.hvaler-seilforening.no
Hvitsten Seilforening post@hvitstenseilforening.no www.hvitstenseilforening.no
Hyggen IF - Seiling jorunn.horgen@olympiatoppen.no http://www.hyggenif.no
Innherred Seilforening innherredseilforening@gmail.com http://www.innherred-seilforening.com
Karmøy Brettseiler Klubb   http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?id=62928
Karmøy Seilforening styret@karmoyseilforening.org http://www.karmoyseilforening.org
Kongelig Norsk Seilforening info@kns.no www.kns.no
Kragerø Seilforening hansragnar@naper-as.no www.krageroseilforening.no
Kristiansund Seilsportklubb freiknall@hotmail.com  
Kristiansunds Seilforening kjell.visnes@advio.no www.krsund-seil.com
Larkollen Seilforening post@larkollensf.no www.larkollensf.no
Larvik Seilforening morten.bjornum@politiet.no http://www.larvikseilforening.no/
Lillesand Seilforening post@lillesand-seilforening.no www.lillesand-seilforening.no
Lista Bølgerytterforening lista_bf@outlook.com  
Lovund ungdoms- og idrettslag jkollbot@online.no  
Lysakerfjorden Brettseilerklubb info@lysakerfjorden.no www.lysakerfjorden.no
Malvik og Stjørdal Seilforening post@mss-seil.no www.mss-seil.no
Mandal Seilforening msf@mandal-seilforening.no www.mandal-seilforening.no
Milde Båtlag styret@mildebatlag.org www.mildebatlag.org
Molde Seilforening post@moldeseilforening.no www.moldeseilforening.no
Moss Seilforening glenn_seiling@hotmail.com www.moss-seilforening.no
Måløy Seilforening roger.svarstad@ssf.no www.maloyseilforening.no
Narvik Brettseilerklubb andreas@vinn.no  
Narvik Seilforening evert@nilsfors.no http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?id=27430
Nesodden Seilforening leder@nesodden-seilforening.no www.nesodden-seilforening.no
Nesøya IL - seiling post@nesoyail.no www.nesoyail.no
Njord/Tysnes, Båtlaget vaslaksen@hotmail.com http://www.sigling.no/
Nordhordland Seilforening leder@nordhordlandseilforening.org www.nordhordlandseilforening.org
Norsk Modellseilforening hoelsaether@hotmail.com  
NTNUI seiling-leder@ntnui.no seiling.ntnui.no
Os Seilforening styret@os-seilforening.org www.os-seilforening.org
Oslo Seilforening post@osloseilforening.no www.osloseilforening.no
Ran Seilforening harald.bl@bkkfiber.no http://ranseil.no
Randsfjorden Seilforening bjorn.hagen@hebb.no randsfjordseil.com
Rissa Seilforening arnar.utseth@fosenyard.com www.rissaseil.org
Risør Seilforening leder@risorseilforening.no www.risorseilforening.no
Røyken Seilforening post@rsf.no http://www.rsf.no
Sandefjord Brettseilerklubb leder@sfbk.no www.sandefjordbrettseilerklubb.no
Sandefjord Seilforening sekreter@sandefjordseilforening.no www.sandefjordseilforening.no
Sandnessjøen Seilforening snosor@online.no www.sandnessjoen-seilforening.no
Sarpsborg Seilforening post@sarpsborg-seilforening.no www.sarpsborg-seilforening.no
Seilforeningen 1928 leder@seilforeningen1928.no www.seilforeningen1928.no
Senja Seilforening edvardsen.dagfinn@gmail.com www.senjasf.no
Sjøkrigsskolen IL vil@valkyrien1898.no http://www.valkyrien1898.no/
Sjøkrigsskolen Seilforening marcus@famjonas.net http://www.valkyrien1898.no/side1/index.php?&side=teamsksk
Skøyen Seilforening morten10901@gmail.com http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?id=62882
Sola Brettseilerforening sola.brettseilerforening@gmail.com www.sbf.no
Soon Seilforening kontoret@soonsf.no http://www.soon-seilforening.no/
Stad Surfeklubb stadsurfeklubb@gmail.com www.stadsurfeklubb.org
Stavanger Seilforening driftssjef@stavangerseilforening.no stavangerseilforening.no
Stavanger Surfklubb - gr. - Seiling   www.facebook.com/pg/stavangersurfklubb
Stoksund Havsportklubb leder@stoksundhavsportklubb.no www.stoksundhavsportklubb.no
Stord Seilforening john.bjordal@wartsila.com www.stordseilforening.no
Svelvik Seilforening morten.johansen@live.no http://idrett.speaker.no/organisation.asp?OrgElementId=62901
Søgne Seilforening sognesf@hotmail.no http://www.sogneseil.com/
Tromsø Brettseilerklubb styret@tbsk.no www.tbsk.no
Tromsø Seilforening post@tromsoseil.no www.tromsoseil.no
Tromsøstudentenes Idrettslag tsi.post@gmail.com www.tsidrett.no
Trondhjems Seilforening adm@trondhjems-seilforening.no http://www.trondhjems-seilforening.no/
Tvedestrand Seilforening arne.torvald.aanonsen@tvedestrand.kommune.no http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?id=62913
Tønsberg Brettseilerklubb Knut.Asatun@hbv.no www.seiltonsberg.com
Tønsberg Seilforening tonsberg.sf@online.no http://www.tonsbergseilforening.no
Ullern Seilforening styret@ullernseilforening.net www.ullernseilforening.net
Ulstein Seilforening seilcandela2@gmail.com www.n3sport.no/seiling/ulstein
Utrøna Seglarlag utronaseglarlag@gmail.com www.utrona.no
Vega IL johnhelge1964@hotmail.com  
Vesterålen Seilforening jacob.jacobsen@trollfjord.no www.vesteralenseil.com
Viken Flerskrogseilere post@flerskrog.no www.flerskrog.no
Voss Siglarlaug stianarveschoug@yahoo.no  
Vågsbygd Seilforening post@vsf.no www.vsf.no
Ytre Namdal seilforening agehusby@hotmail.no http://n3sport.no/Organisation.asp?id=456769
Ålesunds Seilforening leder@aasf.no www.aasf.no
Åsane Seilforening leder@aasane.no http://www.aasane.no/
Åsgårdstrand Seilforening leder@seilforeningen.no seilforeningen.no
​12,5 KVM KRYSSER
Hjemmeside Facebook  ​Ola Herje ​456 35 770 ola@herje.net 
​NORSK 11-METER KLUBB
​Hjemmeside ​Facebook ​Erlend Munkeby ​932 27 001 erlend.munkeby@gmail.com
​NORSK 2,4 MR KLUBB
​Hjemmeside Facebook ​Eilert Kamfjord 924 54 060 leder@norway24.no
​NORSK 9ER KLUBB
​Hjemmeside Facebook Niclas Fure ​928 69 210 niclas.fure@gmail.com
​NORSK ANDUNGEKLUBB
​Hjemmeside ​Facebook ​Sissel Johnsen Lie ​982 47 015 sjlie@online.no
​BB 11-KLUBBEN
​Hjemmeside ​Facebook ​Runar Borge ​928 58 032 bb11post@gmail.com
​NORSK DRAKEKLUBB
​Hjemmeside ​Facebook ​Iver Waalen 913 68 801 iver.waalen@gmail.com
​NORSK EUROPAJOLLEKLUBB
Hjemmeside ​Facebook ​Jørn Vevstad ​907 63 235 jvevstad@online.no​
​NORSK EXPRESSKLUBB
​Hjemmeside ​Facebook Camilla Foss Hansen​ ​917 54 220 camilla.foss.hansen@metier.no
NORSK FINNJOLLEKLUBB        
Hjemmeside Facebook Arild Heldal 90 791 121 arild.heldal@gmail.com
GRIMSTADJOLLEKLUBBEN
Hjemmeside ​Facebook ​ Bjarne Kristensen ​974 28 964 Bjarne0101@gmail.com
​NORSK H-BÅT KLUBB
Hjemmeside ​Facebook ​Arvid Rove ​975 66 675 arvid@rove.no
NORSK IF-BÅT KLUBB
Hjemmeside ​Facebook John Erik Lyche ​950 73 714 formann@ifklubben.no  /  jlyche@hotmail.no
​NORSK J/70 KLUBB
Hjemmeside​ ​Facebook Nils Petter Skaset ​951 88 154 info@j70.no
​KILLINGKLUBBEN
​Hjemmeside ​Facebook ​Danckert Melbye ​901 35 242 danckert@yblem.no
​NORSK KNARRKLUBB
​Hjemmeside Facebook ​Alexander Arnesen ​913 94 614 alexander@sprell.no
​KRAGERØTERNEKLUBBEN
​Hjemmeside Facebook​ ​Leif Inge Thorsen ​902 08 769 leif.inge67@gmail.com
NORSK LASER KLUBB
Hjemmeside Facebook​ Elisabeth Ørjavik   post@lasernytt.no
NORSK MATCHSEILER KLUBB
Hjemmeside Facebook​ ​​Marius Bergsmark ​481 00 871 matchseiling@gmail.com
​MELGES NORWAY
​Hjemmeside Facebook ​Gisle Bjørsrud Bø ​404 08 045 gisle@christiansholm.no
​NOR RATING
​Hjemmeside ​Facebook ​Jon Sverre Høiden ​915 21 030 post@norlys.org
​NORSUP
​Hjemmeside Facebook ​Kjell Vagle ​975 62 072 kjell.vagle@lastviking.no
​NORSK OPTIMISTJOLLE KLUBB
Hjemmeside​ Facebook Eivind Wesby 900 51 038 post@optimistjolle.no
​ODSELVARKLUBBEN
​Hjemmeside ​Facebook ​Finn Totland ​938 92 273 finn.totland@gmail.com
​NORSK SOLINGKLUBB
​Hjemmeside ​Facebook ​Jens Pran ​406 39 451 jenspran@gmail.com
NORSK BRETTSEILERKLUBB
​Hjemmeside ​Facebook Christian Middelthon 959 820 00 ​​cmiddelthon@outlook.com
​NORSK X-35 KLUBB
​Hjemmeside Facebook​ ​Martin Moe ​932 48 291 brumlemann@gmail.com
​NORSK YNGLING KLUBB
Hjemmeside​ Facebook ​Ronny Rognhaugen ​979 70 158 styret@yngling.noronnyrogn@hotmail.com
 SHORTHANDED NORWAY        
 Hjemmeside  Facebook  Simen Løvgren  934 44 610  shorthandedsailingnorway@gmail.com