onsdag, 13 februar 2019

Instruktørutdanning SUP

Written by

Instruktør i SUP

Det fins i dag 2 muligheter for å blir sertifisert instruktør i SUP i Norge:

 • ISA FWSUP
 • Nasjonalt kurs

For begge kursene er det et krav at du er medlem i en forening som er tilknyttet Norges Seilforbund.

ISA FWSUP
Dette kurset består av to deler + et redningskurs.

 1. FWSUP: Dette kurset går over to dager.
 • Etterarbeid med planlegging og gjennomføring av egne SUP-kurs. Det er krav om 20 timer SUP-kurs som skal rapporteres inn for å få godkjent ISA FWSUP.
 • Redningskurs: Her fins det flere ulike. ISA har et eget som går over to dager - Water rescue. Dette kurset stiller fysiske krav til deltaker og har i tillegg til redning i vann en større del om førstehjelp og hjerte-lunge-redning. Den fysiske testen består å løpe 100 m, deretter svømme 100 m ut i havet og tilbake, før man igjen skal løpe 100 m, alt i løpet av 5 min. NORSUP har som krav at man har Water rescue-kurset, eller et kurs av tilsvarende omfang, for å bli godkjent som FWSUP-instruktør i Norge.

 FWSUP inneholder følgende tema:

 • Rollen som coach
 • Sikkerhet
 • Utstyr
 • Undervisningsmetoder
 • Analyse av padleområder
 • Hvordan videreutvikle SUP-ferdigheter/padling
 • Praktisk del med test av SUP-ferdigheter og gjennomføring av SUP-kurs

 

FWSUP har følgende krav til deltaker

 • Padle knestående i 20 m
 • Stående padling mellom bøyer, bytte av hender hvert 3.tak
 • Padle i 8-tall
 • Komme på og av brettet

 Er man sertifisert via ISA kan benytte dette over hele verden.

Pris: Kontingent til ISA for FWSUP + redningskurs: $150 + $75 = $ 225 (ca 1900 kr)

Pris per deltaker for FWSUP ved kurs i Lofoten: 2500 kr, forutsetter 5 deltakere eller flere

Pris per deltaker redningskurs (water rescue) ved kurs i Lofoten: 2500 kr

Pris andre steder i landet kan variere, spør om du er interessert.

 Nasjonalt kurs

 • Over to dager
 • Må ha førstehjelpskurs i tillegg
 • Krav til etterarbeid i form av planlegging og gjennomføring av SUP-timer
 • Pris inkluderer alt som trengs av utstyr

 Innhold

 • Sikkerhet: Sikkerhet på land og på vann. Lær hvordan man skal vurdere et område for om det er trygt å padle der
 • Utstyr: oversikt over ulike typer utstyr, hva som er bra når og til hvem
 • Praktisk del: en del på land, en del på vann
 • Instruktør-opplæring: Hva er en god instruktør? Hvordan lære bort?
 • Redning i vann: lær å redde en annen vha brettet ditt

Pris: Kontingent NORSUP 500 kr

Pris per deltaker ved kurs i Lofoten: 2500 kr, forutsetter 5 deltakere eller flere Pris andre steder i landet kan variere, spør om du er interessert.

Oversikt nivåer trener:

 • Nasjonal instruktør
 • ISA FW SUP instruktør
 • ISA FW SUP Presenter