Seiltinget 2021

For første gang i NSFs historie vil seiltinget bli arrangert digitalt. Det betyr at ingen delegater behøver reise noe sted, og det blir derfor mulig for alle seilforeninger i landet å delta.

Lørdag 13. mars fra kl 10 om morgenen starter Norges Seilforbunds ting. Det blir et digitalt seilting denne gangen, og på dette tinget skal kursen som seil-Norge skal styre etter de neste årene, stukket ut og besluttet. Seiltinget er seil-Norges viktigste møte.

– Som en følge av koronapandemien har styret besluttet at seiltinget i 2021 skal avholdes digitalt ved bruk av en egnet elektronisk plattform. Dette vil det være anledning til ifølge uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020, heter det i innkallingen som ble sendt til alle landets seilforeninger og seilkretser 1. desember.

Vanligvis har pluss/minus hundre delegater fra rundt regnet en tredel av landets seilforeninger møtt frem, men i og med at seiltinget denne gangen blir digitalt, vil trolig langt flere seilforeninger komme til å delta. Deltagelse denne gangen vil ikke kreve noen form for reisekostnader, noen som tradisjonelt har vært en bøyg for mange mindre seilforeninger og hindret dem fra å delta.

Seiltinget vil følge den dagsordenen som loven tilsier, hvilket blant annet betyr valg. I år skal det velges ny president etter Jørgen Stang-Heffermehl, som har sittet ved roret i fire år og derved ikke kan gjenvelges. 

Påmeldte delegater

Fornavn Etternavn Klubb
Einar Frodesen Arendal seilforening 
silje with Asker Seilforening
Kristian Carlstedt Asker Seilforening
Calle Andersen Asker Seilforening
Eirik Tenningen Asker Seilforening
Henrik Larsen Bergens Seilforening
Inge André Utåker Bergens seilforening
Jens Petter Beranek Holm  Bodø Seilforening 
Eivind Bakke Bundefjorden Seilforening
Anne Berggraf Bundefjorden Seilforening
Arne Isaksen Bundefjorden Seilforening
Christian Galtung Gundersen Bærum Seilforening
Marius Ellingsen Bærum seilforening
Hedevig Nilsson Bærum Seilforening
Marius Ellingsen Bærum Seilforening
Vegard Aslaksen Båtlaget Njord/Tysnes
Einar Aslaksen Båtlaget Njord/Tysnes
Geir Odmar Heldal Christianssands Seilforening
Torbjørn Almeland Drammens Seilforening
Guro Steine NSF/Drøbaksund seilforening
Harald Klæboe Drøbaksund Seilforening
Eli Rondeel Drøbaksund Seilforening
Sandra Hatch Fredrikstad Seilforening
Regis Jean Paul Rougier Gandsfjord Seilforening
Georgios Nikoltsis Grimstad
Odd Steffen Garvik Haugesund Seilforening
Thomas de Lange Wenneck Hjellestad Seilforening
Anne Hatteberg Nicolaysen Hjellestad Seilforening
Hans Narverud Holmestrand Seilforening
Petter  Byermoen Jahre Holmestrand Seilforening
Karl-Christian Agerup KNS
Nils Klippenberg KNS
Benedicte Bjørland KNS
Anne Wichstrøm KNS
Anne Moe Nikolaysen KNS
Tore Hansen Larvik Seilforening
Torgeir Svolsbru Larvik Seilforening
Ina  Kristoffersen Larvik Seilforening
Ranveig Andersen Lillesand Seilforening
Magne Kjerkreit Malvik og Stjørdal Seilforening
Geir Oterhals Molde Seilforening
Pål Sletvold Molde Seilforening
Per Bakke Moss Seilforening
Truls  Holm Olsen Moss Seilforening
Stein Frode Bulling-ness Møre og Romsdal Seilkrets
Endre Sjøvold Nesodden Seilforening
Hilde  Forslund Nesodden Seilforening
Frode Knutsen Nordhordland Seilforening
Harald Matland Nordhordland Seilforening
Erik Berg Oslo Seilforening
John Fullman Oslo Seilforening 
Emilie Altmann Oslo Seilforening 
Maren Holm Olsen Oslo seilforening 
Anette Melsom Myhre Oslofjorden Seilklubb
Emilie Kathrin Vabø Ran Seilforening
Espen Børresen Ran Seilforening
Vidar Løining Rogaland Seilkrets
Viggo Holm Sandefjord Seilforening
Margit Gyllenhammar-Wiig Sandefjord Seilforening
Kristian Oppedal Sola Brettseilerforening
Håvar Frafjord Sola Brettseilerforening
Anders Torbjørn Rekaa Soon seilforening
Nina Birkeland Soon Seilforening
Leif  Middelthon Stavanger Seilforening
Marit Hagland Stavanger Seilforening
Leif Arild Åsheim Stavanger Seilforening
Oddvar Larsen Søgne seilforening
Eirik Brekke Tønsberg Seilforening 
Joachim Lyng-Olsen Ullern Seilforening
Gerhard Yngve Amundsen Ullern Seilforening
Nils Stousland Parnemann Ullern Seilforening
Kurt Håvard Skeide Ulstein Seilforening
Harald Thomsen Vestland Seilkrets
Bjørn Sigfred Stien Vågsbygd seilforening
Andreas S. Larsen Ålesunds Seilforening
Therese Giske Søvik Ålesunds Seilforening
Christoffer Opstvedt Åsane Seilforening
Per Arne Høstvang Åsgårdstrand Seilforening
Jon Sverre Høiden Klasseklubb representat
Thomas  Nilsson Klasseklubb representat
Jørgen   Stang-Heffermehl President NSF
Vidar Utne NSF
Inge   Bøen NSF
Torill Dahl  Høgheim NSF
Christian Middelthon NSF
Ole Petter Pollen NSF
Rune  Hjertås NSF
Kirsti Pettersen NSF
Tor Møinichen Valgkomite
Hermod Opstvedt Teknisk Komite
Inger Britt Zeiner Kontrollkomite
Egil Wold Lovkomite
Thomas Kresse Regelkomiteen
Harald Sørensen Apellutvalget
Iens Ludvig Høst Trenerutvalget
Peter L. Larsen Båt og Samfunn
Camilla Foss Hansen Valgkomite
Anne Skaarland Valgkomite
Kristian Fæste Valgkomite
Øystein Fredriksen Kontrollkomite
Hilde Stenbakk Kontrollkomite
Håvard Katle  Fjon Observatør
Anders  Kristensen Observatør