Seiltinget 2023

Seiltinget blir arrangert fysisk og digitalt. Møtested er på DEG16, Barcode, Dronning Euphemias gate 16 Oslo.

Søndag 12. mars fra kl 10 om morgenen starter Norges Seilforbunds ting. Det blir et hybrid seilting denne gangen, og på dette tinget skal kursen som seil-Norge skal styre etter de neste årene, stukket ut og besluttet. Seiltinget er seil-Norges viktigste møte.

Vanligvis har pluss/minus hundre delegater fra rundt regnet en tredel av landets seilforeninger møtt frem, men i og med at seiltinget denne gangen blir hybrid, vil trolig langt flere seilforeninger komme til å delta. Deltagelse for de som deltar digitalt krever ingen form for reisekostnader, noen som tradisjonelt har vært en bøyg for mange mindre seilforeninger og hindret dem fra å delta.

Seiltinget vil følge den dagsordenen som loven tilsier, hvilket blant annet betyr valg.

Lørdag 11.mars avholdes Klubbkonferansen i samme lokaler med felles middag etterpå.