Seiltinget 2023

Seiltinget blir arrangert fysisk og digitalt. Møtested er på FLYT i Dronning Euphemias gate 8 Oslo.

Søndag 12. mars fra kl 10 om morgenen starter Norges Seilforbunds ting. Det blir et hybrid seilting denne gangen, og på dette tinget skal kursen som seil-Norge skal styre etter de neste årene, stukket ut og besluttet. Seiltinget er seil-Norges viktigste møte.

Vanligvis har pluss/minus hundre delegater fra rundt regnet en tredel av landets seilforeninger møtt frem, men i og med at seiltinget denne gangen blir hybrid, vil trolig langt flere seilforeninger komme til å delta. Deltagelse for de som deltar digitalt krever ingen form for reisekostnader, noen som tradisjonelt har vært en bøyg for mange mindre seilforeninger og hindret dem fra å delta.

Seiltinget vil følge den dagsordenen som loven tilsier, hvilket blant annet betyr valg.

Lørdag 11.mars avholdes Klubbkonferansen i samme lokaler med felles middag etterpå.