Sponsorlisens

​For å seile med sponsormerker på båt, seil, utstyr o.l. i en offisiell regatta kreves det en sponsorlisens fra NSF.  Regler for hvor mye reklame som tillates reguleres av WS Advertising code.
tillatelsen til å vise reklame får du ved å sende en sponsorkontrakt underskrevet av både sponsor og utøver til Norges Seilforbund. ​

Sponsorkontrakten finner du her:
​Sponsorkontrakt (lastes ned automatisk)
 
Regelverk: