Klubbkonferansen 2023 - Seilnorges viktigste arena for utvikling og felleskap

11.mars

Flyt, Oslo

Trener-spesial under klubbkonferansen

Trenerne vil ha sin egen seanse under årets klubbkonferanse. Der vil det handle om hvordan trenerne kan samarbeide, samle erfaring til felles glede – og det blir en bolk om fysisk trening.

Seilforeningene må gripe sjansen!

Behovet for opplæring i seil-Norge er enormt, men hvordan kan seilforeningene gripe fatt i dette markedet og få sin del av kaka?

Seilsporten må tilpasse seg nye måter å seile på

Hvordan skal seilforeningene tilpasse seg til nye aktiviteter, folks tid og nye holdninger?

Samspill skal skape det gode arrangementet

Hvordan kan alle aktørene som er involvert i et regatta-arrangement, gå sammen om å skape et best mulig arrangement?

 

Alle skal få være med

I Norges Seilforbunds visjon heter det: «Seilglede for alle». Hvordan skal vi klare å virkeliggjøre denne visjonen? 

Skal turseilerne seile sin egen sjø?

Vier NSF og seilforeningene turseilerne den oppmerksomheten størrelsen på gruppen skulle tilsi?

Hvordan kan Norges Seilforbund bidra?

Hvordan kan NSF best hjelpe seilforeningene rundt om i landet i deres arbeid med å skape aktivitet og seilglede?

NORGES SEILFORBUND- KLUBBKONFERANSEN