mandag, 27 februar 2023 12:46

Seilforeningene må gripe sjansen!

Written by
KURS OG REKRUTTERING: Hvordan kan seilforeningene ta del i markedet for opplæring i seil-Norge? KURS OG REKRUTTERING: Hvordan kan seilforeningene ta del i markedet for opplæring i seil-Norge? FOTO: Morten Jensen
KLUBBKONFERANSEN 2023 • Tema: Kurs og rekruttering: Behovet for opplæring i seil-Norge er enormt, men hvordan kan seilforeningene gripe fatt i dette markedet og få sin del av kaka? NSF mener store inntekter kan ligge og vente.

– Dette punktet på programmet under klubbkonferansen griper rett inn hva som er Norges Seilforbunds overordnete mål og oppgaver. NSF skal bidra til utvikling av sterke og levedyktige seilforeninger, og vi skal bidra til attraktive aktivitets- og opplæringstilbud, og det er ingen tilfeldighet at dette blir et sentralt tema under klubbkonferansen, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Det generalsekretæren refererer til, står nedfelt som punkt 1 og 2* i strategiplanen som seiltinget skal vedta på seiltinget, som arangeres dagen etter klubbkonferansen.

Et marked som ligger og venter

– Rundt oss i idretts-Norge ser vi jo hvordan andre forbund og klubber tjener gode penger på kurs og opplæring –  og da ikke minst nybegynnerkurs, sier Bordal.

Padleforbundet tjener for eksempel årlig over to millioner kroner på «våtkurs» som arrangeres rundt om i landet. Våtkursene er grunnleggende kurs i padling og sikkerhet. Klatreforbundet har et tilsvarende kurs i klatring som gir gode inntekter. 

– På klubbkonferansen vil vi lufte og diskutere hvordan vi kan komme opp med noe tilsvarende for seilsporten. Hvordan kan seilforeningene og NSF gripe fatt i markedet for opplæring og imøtekomme manges ønske om å gå på kurs, sier Per Christian Bordal.

Innledere og diskusjon

Denne posten på programmet vil ha to innledere.

  • Lysakerfjorden Brettseilerklubb har bygd opp store deler av sin solide økonomi og virksomhet på ulike kurs innen brettseiling, og til å fortelle hvordan klubben har lyktes i dette, kommer Sigurd Skaug for å fortelle. 
  • I Ålesunds Seilforening inngikk man i fjor et samarbeid med båtførerprøven.no om å avholde båtførerkurs, og Andreas Myklebust fra firmaet vil fremme noen tanker om hvordan foreninger og profesjonelle aktører kan samarbeide om kursaktivitet i foreningene.

– Vi ser at behovet for opplæring når det gjelder seiling og båtliv er stort, og vi tror at økt aktivitet vil gavne alle aktører i dette markedet, og da ikke minst seilforeningene som sitter tettest på kompetansen, sier Bordal.

Han tror potensialet er enormt stort

– Det vi håper å få frem under klubbkonferansen, er hvordan vi i NSF og seilforeningene kan ta tak i og forme en slik opplæringsvirksomhet, sier generalsekretæren.

Etter de to innlederne vil det bli en paneldiskusjon. Panelet utgjøres av de to innlederne pluss Emil Engebretsen i firmaet SeilNorge. Foruten å leie ut båter og arrangere turer, driver SeilNorge også en utstrakt kursvirksomhet.

– Og så vil vi selvfølgelig at salen skal trekkes inn i diskusjonen, sier Bordal.

NSFs kjernevirksomhet

 – Jeg tror det ligger mye spennende og uforløst i denne diskusjonen. Hva slags kurs bør seilforeningene satse på? Hvor teoretisk/praktisk bør de være? Og ikke minst; hvordan kan NSF tilrettelegge for å kunne sette et stempel på kurset som «offisielt»?

Sier en engasjert Per Christian Bordal, som gjentar:

– Som jeg sa innledningvis; det er ingen tilfeldighet at dette blir et sentralt tema under klubbkonferansen. Dette er rett og slett kjernevirksomheten til Norges Seilforbund.

*De to første punktene i NSFs  overordnete mål og oppgaver i den nye strategiplanen som det skal voteres over på seiltinget, heter det ordrett:

1. Bidra til utvikling av sterke og levedyktige foreninger og styrke frivillighetsarbeidet i alle deler av det organiserte seil-Norge, slik at alle aktiviteter knyttet til seilsporten kan gjennomføres ansvarlig, sikkert og trygt.

2. Skape attraktive aktivitets- og opplæringstilbud, med særlig fokus på nye formater tilpasset seilernes behov og ønsker, som bidrar til økt rekruttering og seilaktivitet i hele landet.

Syv spennende temaer

«Kurs og rekruttering» er en av syv bolker som vil bli løftet frem, belyst og diskutert under Klubbkonferansen i Oslo 11. mars.

Les mer om hele programmet

Den første bolken, som er for trenere, starter kl. 10:00 – det øvrige programmet for klubbkonferansen starter kl. 12:00 og varer til kl. 18:00. Deretter blir det «after sail» og samvær for dem som ønsker det. Som avslutning blir det felles middag kl. 20:00.

Meld deg på klubbkonferansen

Les også: En idrett – like muligheter: Alle skal være med!