mandag, 20 februar 2023 14:31

Alle skal få være med!

Written by
EN IDRETT – LIKE MULIGHETER: Det er et av syv temaer som vil bli belyst og diskutert under klubbkonferansen 11. mars. EN IDRETT – LIKE MULIGHETER: Det er et av syv temaer som vil bli belyst og diskutert under klubbkonferansen 11. mars.
KLUBBKONFERANSEN 2023 • Tema: En idrett – like muligheter: I Norges Seilforbunds visjon heter det: «Seilglede for alle». Hvordan skal vi klare å virkeliggjøre denne visjonen? 

Seilglede for alle er en ambisiøs visjon som Norges Seilforbund stiler mot, og i den ligger det at det skal være like muligheter for alle til å kunne delta. I en slik visjon ligger det mange dimensjoner. 

Vi kjenner visjonen «En idrett – like muligheter» aller best gjennom Stiftelsen VI, som kjemper for at parautøvere skal få like muligheter til å utøve sine idretter på linje med alle andre utøvere.

Stiftelsens aktiviteter har uten tvil ført til en større bevissthet rundt parautøvernes situasjon og deres muligheter til utfoldelse. Dette har igjen ført til endringer og forbedringer på flere områder. Når det gjelder seilsporten, er for eksempel paraseiling på vei til å bli en naturlig del av seil-Norge. En tilsvarende holdningsendring skjer internasjonalt.

Arbeidet som Stiftelsen VI har igangsatt, viser at det nytter å skape endringer dersom man virkelig vil og har ressurser å sette inn for å rokke ved gamle og gjerne fastlåste holdninger.

Paraseileren Bjørnar Erikstad, som nå er leder for Stiftelsen VI, kommer til Klubbkonferansen for å fortelle om arbeidet med paraidretten, men også for å inspirere og motivere til at «En idrett – like muligheter» også kan bli til «Seilglede for alle».

Seiling for dem som står utenfor

Stiftelsen Vindskift har i flere år jobbet for at grupper i samfunnet som sjelden eller aldri får ta del i seiling, får være med på å oppleve hva seiling er. I samarbeid med lokale seilforeninger og frivillige båteiere får innvandrere og ungdom anledning til å få en minnerik opplevelse ute på sjøen. 

Hvert år får flere hundre være med gjennom Vindskifts arbeid, og dette arbeidet med å kunne gi «seilglede til alle» brer seg sakte, men sikkert ut i seilforening-Norge. Men farten kunne nok vært atskillig større.

Vindskift kommer til Klubbkonferansen for å fortelle om arbeidet sitt og hvordan lokale Vindskift-tiltak kan igangsettes. «Hjerterom på havet» er Vindskifts egen visjon.

Seilingens genuine verdi

Norges Seilforbunds tidligere sportssjef og en trener som har ført seilere frem til intet mindre enn ni OL, Jan Steven Johannessen, er nå engasjert av Frelsesarmeen der han bruker seiling som aktivitet og terapi for rusmisbrukere i prosjektet «Frisk seilas». Han jobber også med Jeløy folkehøyskole der seiling spiller en sentral rolle som friluftsaktivitet.

Jan Stevens virksomhet gir virkelig «like muligheter for alle» et innhold, og ikke minst får han hver dag bekreftet hvilket potensiale som ligger seiling som aktivitet når det gjelder samhold, samarbeid og mestringsfølelse. «Gjengen» hans møtes ukentlig for å seile og utvikle seg i en moderne RS 21. Frelesesarmeen har også en Colin Archer-skøyte som benyttes.

Jan Steven vil fortelle om dette arbeidet på Klubbkonferansen.

Like muligheter for alle

«Like muligheter» inneholder også et økonomisk aspekt – hvordan kan man legge best til rette for at flest mulig – uavhengig av familieinntekt – kan delta i seilforeningenes aktiviteter? 

Hvordan kan man få ned kostnadsnivået og øke rekrutteringen? Eller – hvordan kan seilforeningene øke inntektene sine for på den måten tilby lavere kursavgifter og lavere startkontingenter? 

Å gi flere «like muligheter» til å oppleve seilglede er en utvikling som kun har begynt. Nå er turen kommet til seilforeningene til å ta i et tak,  og temaet under klubbkonferansen vil være hvordan de kan tilrettelegge for å kunne gi flere i samfunnet enn hva tilfellet er i dag, like muligheter til å delta på linje med alle andre seilere.

Og ikke minst: Hva kan Norges Seilforbund gjøre for å tilrettelegge dette arbeidet?

«En idrett – like muligheter» er en av syv bolker som vil bli løftet frem, belyst og diskutert under Klubbkonferansen i Oslo 11. mars.

Les mer om hele programmet

Den første bolken, som er for trenere, starter kl. 10:00 – det øvrige programmet for klubbkonferansen starter kl. 12:00 og varer til kl. 18:00. Deretter blir det «after sail» og samvær for dem som ønsker det. Som avslutning blir det felles middag kl. 20:00.

Meld deg på klubbkonferansen