​Internasjonale funksjonærer finner du hos World Sailing.

Husk at NSF skal søkes om tillatelse for å avholde internasjonale stevner i Norge.