Rekruttering

Opplæring med mestring i Sentrum

Dette er ingen revolusjon egentlig, men kall det gjerne en strukturering av sunn fornuft, sier Per Christian Bordal om NSFs nye opplæringsprosjekt, som setter seilernes personlige mestringsutvikling i sentrum.

Hvorfor skal man seile?

Seiling er egentlig en samlebetegnelse som dekker aktiviteter av vidt forskjellig art.
Seiling kan være elitesport, som krever fysikk og teknikk fullt på linje med andre idrettsgrener. Men seiling kan også være det å sitte i le med en rorkult i den ene hånden og en kaffekopp i den andre, mens man driver rolig forbi holmer og skjær en sommerdag. Eller seiler verden rundt på egen kjøl.

Barn og unge

Optimistjolle seilere på kryss

Temasider barneidrett

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

29er jolle på kryss

Temasider ungdomsidrett

Ungdomsidrett er definert som aktiviteter for medlemmer i aldersgruppen 13-19 år, det vil si perioden med ungdomsskole og videregående skole.

Sommerskoler

Seilere i RS Feva

Sommerskoler

En rekke seilforeninger tilbyr sommeraktiviteter for barn og unge. Det gir en smakebit på hva seiling og båtliv er.

Alle seilforeninger med barne- og ungdomsaktivitet tilbyr sommerskole i seilingen i løpet av skolens sommerferie. En ukes sommerkurs i seiling gir de beste forutsetninger for å kunne lære å seile underveis i kurset eller senere under mer organisert trening.

Barn på land som jubler over seiling sammen med trener

Støtteordninger

Økonomiske barrierer og seilaktivitet

I 2017 og 2018 har NSF (gjennom støtte fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet) gitt ut gratisplasser til barn som ellers ikke ville ha hatt anledning til å delta. NSF håper og videreføre dette prosjektet i 2021.

Seilforeninger som ønsker å engasjere seg å tilby seilopplevelser til barn i familier hvor den økonomiske barrieren er for høy, kan ta kontakt med per@seiling.no

Dette tiltaket sammen med mye klubbeid utstyr og kanskje noe kreativitet rundt treningsavgift, gjør at seiling (særlig i egen seilforening) kan være en meget økonomisk overkommelig aktivitet å drive med.

Råd og regler

Ren Idrett -Antidoping

Seiling er ikke bare en ren idrett i miljømessig forstand,…

Seiling for alle

Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund er opptatt av at det…

Bedre trenere -bedre aktivitet-bedre utøvere

Norges Idrettsforbund har i de senere årene hatt bevisst fokus…

Olympiatoppens råd til idrettsforeldre

1. OM Å VELGE IDRETT Gi dine barn informasjon og…

Barneidrettsbestemmelser

Man er barn frem til man fyller 12 år 1.…

Barneidrettsrettighetene

Idrettens barnerettigheter setter barnas behov i sentrum og uttrykker de…

Si i fra! - handlingsplan seksuell trakassering og overgrep

Norges Seilforbund har sluttet seg til idrettsforbundets kampanje mot seksuell…

Barneidrettsbestemmelser i Norgescup

Norges Seilforbund har spesifisert barneidrettsbestemmelsene punkt 3e med hensyn til hvordan det skal…