tirsdag, 18 juni 2019

Ren Idrett -Antidoping

Written by NSF

Seiling er ikke bare en ren idrett i miljømessig forstand, men vi har også en god historie når det gjelder doping. Den rene historien vil styret i NSF at vi fortsetter, og NSF ble i desember 2018 godkjent og sertifisert av Antidoping Norge som «Rent Særforbund».  

Gjennom vårt forebyggende arbeid ønsker vi at alle våre seilere skal tenke gjennom sine valg og verdier.

Utøvere skal vite hvorfor doping er forbudt, hva det gjør med kroppen og hvilke konsekvenser det har å bryte dopingbestemmelsene. De skal også være klar over at det er en reell mulighet for at de blir testet, og at Antidoping avslører doping.

Det har i mange år vært drevet et godt holdningsskapende antidopingarbeid i norsk idrett. Nå bygger Antidoping Norge denne aktiviteten omkring Ren-logoen. WADAs regelverk presiserer at alle organisasjoner skal tilby utøverne opplæring i temaer som dopingkontrollprosedyrer, helsekonsekvenser og regler for medisinsk fritak.

Antidoping Norge tilbyr et bredt spekter av forebyggende og lærerike programmer. Gjennom Rent Idrettslag, Ren Utøver, Ren Elev og Rent Senter ønsker vi å nå ut med informasjon og bygge holdninger blant ulike målgrupper. 

NSFs styre oppfordrer alle til å bli sertifisert og følge opp arbeidet mot doping i idretten.