Morten Jensen

Morten Jensen

torsdag, 21 oktober 2021

Landslagene for 2022 er på plass

Det nye landslaget for 2022 består av åtte seilere. To av dem er nye. På utfordrerlandslaget er det syv seilere – og noen til som er på vei inn på laget.

Kommende OL i Frankrike i 2024 byr på flere nye klasser. Det innebærer at det også kommer nye seilere på landslaget. Finnjolle-klassen er strøket av OL-programmet, og brettklassen RS:X er blitt erstattet av det foilende brettet IQFOIL. Det betyr at Finnjolle-seileren Anders Pedersen nå har forlatt laget, mens to iQFOIL-seilere har fått plass. 

Det nye landslaget består følgelig av disse seilerne:
 • Hermann Tomasgaard, KNS i ILCA 7
 • Line Flem Høst, KNS i ILCA 6
 • Marie Rønningen, Tønsberg i 49er FX
 • Helene Næss, Tønsberg i 49er FX
 • Martine Steller Mortensen, KNS i Nacra 17
 • Nicholas Fadler Martinsen i Nacra 17
 • Helle Oppedal, Stavanger i iQFOIL
 • Martin Møller Hovda, Karmøy BK i iQFOIL

Eirik Verås Larsen er Norges Seilforbunds nye sportssjef, og han er nå i full gang med å forme struktur og planer for det nye landslaget.

– NSF har ambisjoner om gode plasseringer i OL 2024 for hele dette laget. Målet vårt for utøvere på landslaget er at alle skal ha en dedikert coach/trener gjennom hele året som ser helheten og gjør individuelle tilpasninger der det er hensiktsmessig, sier han.

Han forteller at seilerne vil få tett oppfølging, og de vil, som et minimium, ha ukentlig kommunikasjon seg imellom når seilerne og trenerne ikke er sammen på samling.

– Målet er at de trener-teamene som blir satt sammen rundt hver båt/brett,  skal holde sammen til OL 2024. I tillegg vil vi leie inn eksperter på ulike felt når det er hensiktsmessig.

Seilerne på landslaget vil få reisestøtte fra NSF.

– Men reisestøtten er ikke nødvendigvis lik fra utøver til utøver. Oppnådde resultater i 2021 og planlagte dager på vannet i 2022 er viktige parametere for størrelsen på reisestøtten. Seilerne på landslaget vil også ha tilgang på fagpersonell fra Olympiatoppen sentralt, sier Eirik Verås Larsen.

Utfordrerlandslaget tar form

På nivået under landslaget vil utfordrerlandslaget for 2022 bestå av 10–12 seilere. Foreløpig er syv av dem navngitt.

– Sammen med Norsk Brettseilerklubb er vi foreløpig ikke helt sikre på hva som er den best løsningen for iQFOIL-seilerne. Derfor er ikke navn eller antall utøvere klart, sier sportssjef Verås Larsen.

Laget, som har fått forkortelsen ULL, består så langt derfor av:
 • Pia Dahl Andersen, KNS i 49er FX
 • Nora Edland, KNS i 49er FX
 • Tomas Mathisen, Risør i 49er
 • Jeppe Nilsen, KNS i 49er
 • Mathias Berthet, KNS i 49er
 • Jostein Aker, Tønsberg i 49er
 • Theodor Middelthon, Stavanger i ILCA 7
 • Seilere i iQFOIL er under vurdering

– Oppbyggingen av ULL vil være lik den vi har for landslaget. Det betyr at målet også for seilerne på utfordrerlandslaget, er at de skal ha en dedikert coach/trener gjennom hele året som ser helheten og gjør individuelle tilpasninger. Seilerne vil få tett oppfølging og kommunisere minst hver tredje uke med treneren sin når de ikke er sammen. 

Eirik forteller at NSF ønsker at trener/utøver-relasjonen skal ha et langsiktig perspektiv med OL i 2028 som hovedmål og OL i 2024 som en eventuell bonus. 

Er det behov for ytterligere ekspertise for ULL, vil det bli leid inn.

– Seilerne på ULL kan dessverre ikke få reisestøtte fra NSF, men de gis tilgang til fagpersonell fra Olympiatoppen regionalt og i noen tilfeller sentralt fra Sognsvann i Oslo. Vi har dessuten ULL med i våre logistikkplaner når det gjelder transport av utstyr og bruk av biler, hengere, RIB med mer, sier Eirik Verås Larsen.

Et annet, spennende perspektiv er at både landslaget og ULL har et samarbeid med de andre nordiske land.

– Dette samarbeidet blir nå trappet opp i forhold til tidligere år. Når det er hensiktsmessig, vil seilere fra ULL trene samme med landslagets team i de respektive klassene.

VM i ILCA 7 første prøve

Den første, store oppgaven for de to landslagene blir VM i ILCA 7 i Barcelona fra 3. til 10. november. Der vil både landslagets Hermann Tomasgaard og ULLs Theodor Middelthon være på plass. I tillegg får de to følge av Ola Hagland, August Hanevik, Anders Lindmark, Christoffer Sørlie og Uffe Tomasgaard.

– I Barcelona vil landslagstrener Anton Garotte legge rammene for hele mesterskapsdeltagelsen, og på vannet vil han arbeide direkte med Hermann og eventuelt Theodor.  Emilie Kathrin Vabø blir også etter planen med til Barcelona, og hun vil være på vannet og følge opp de fem fra Talentprogrammet som deltar der. Emilie vil igjen jobbe tett med Anton Garotte der, sier Eirik Verås Larsen.

Under den store seilerfesten på Vippa lørdag 16. oktober ble Hermann Tomasgaard kåret til «Årets Seiler» 2021.

En bronsemedalje i De olympiske leker henger høyt, og den veien en utøver må gå for å kunne vinne en slik medalje, er lang. Veldig lang. Juryen som skulle plukke ut «Årets Seiler 2021» var derfor ikke i tvil om hvem som i år skulle være den som fikk denne tittelen. Hermann Tomasgaard fra KNS var den klare vinneren. 

NSFs president, Guro Steine, var selv til stede i Japan under OL-finalen der Hermann seilte inn til OL-bronse i klassen ILCA7.

  Dette var helt utrolig morsomt. Det var et nervepirrende medaljerace, og Hermann leverte en stor prestasjon. Jeg må innrømme at det var ganske så emosjonelt å følge racet, sa Guro Steine under festen.

Hermanns bronsemedalje var den første seilermedaljen i OL på 17 år. Hedersprisen ble utdelt av NSFs nye sportssjef, Eirik Verås Larsen

«Årets Juniorseiler»: Theodor Middelthon, Stavanger

Hermann seiler i ILCA 7-klassen. Det gjør også «Årets Juniorseiler 2021», Theodor Middelthon fra Stavanger. Han følger opp i Hermanns kjølvann, og det var også en bronsemedalje som lå til grunn for utnevnelsen av ham. Theodor ble nummer tre i årets U19-EM i ILCA 7. 

– Theodor Middelthon har imidlertid vist en enorm treningsiver og besluttsomhet rundt sin seriøse ILCA 7 satsing. På tross av sin unge alder har han hatt en formidabel utvikling i klassen – i all hovedsak blant langt eldre konkurrenter, het det blant annet  i juryens uttalelse.

Sesongen toppet seg med en fantastisk bronsemedalje i U19 EM í Makedonia i juni 2021. Theodor ledet årets NM i ILCA 7, men noen mester ble han ikke da mesterskapet til slutt måtte avlyses på grunn av for lite vind for å få gjennomført et tilstrekkelig antall seilaser.

 Theodor Middelthon
 ÅRETS JUNIORSEILER: Theodor Middelthon, Stavanger Seilforening. FOTO: Regate.com.hr

«Årets Trener»: Bjørnar Erikstad, Tønsdberg

Under festen på Vippa ble Bjørnar Erikstad fra Tønsberg hedret som «Årets Trener 2021».

– Bjørnar er ofte et samlingspunkt og har en tilnærming til de vanskelige spørsmålene som gjør dem enkle å forstå. Han er like opptatt av bredde som toppidrett, og han er mest opptatt av mestring foran prestasjoner. Han innehar mye kunnskap, men er ikke redd for å spørre selv for å lære nye ting og nye båtklasser. Han er for eksempel på kort tid blitt en av landets viktigste ressurser i den foilende WASZP-klassen og gjennomfører nå trener 3-utdannelsen til Norges Seilforbund, het det i juryens uttalelse om prisvinneren.

– Han er definisjonen på en rollemodell, konkluderte juryen.

Juryen fremhevet at Bjørnar er en meget flott ambassadør for seilsporten og for trener-gjerningen. Alltid positiv, alltid tilgjengelig og alltid noen oppmuntrende tilbakemeldinger. 

– Bjørnar Erikstad er en ukuelig optimist som aldri lar seg knekke. 

I nominasjonen av ham står det blant annet: «Bjørnar Erikstad er i sin trenergjerning en som evner å se alle seilerne i gruppen og hans smittende humor og blide åsyn er svært positivt for utviklingen av miljøet. Han tar seg i tillegg alltid tid til å snakke med de som henvender seg til ham – både på land, på vann og på telefon!»

 Bjørnar Erikstad
 ÅRETS TRENER: Bjørnar Erikstad, Tønsberg Seilforening. FOTO: Trond R. Teigen

«Årets Ildsjel»: Lars Erik Larsen, Fredrikstad

«Årets ildsjel» kunne ikke selv være til stede under prisutdelingen, men Lars Erik Larsen i Fredrikstad Seilforening hadde spilt inn en takketale.

Alle kjenner Lars Erik Larsen i Fredrikstad Seilforening der han gjennom hele livet har markert seg i ulike roller. Han har vært en foreningsmann med stor F. Ved siden av å ha vært en dyktig regattaseiler, har Lars Erik vært foreningens leder i flere perioder i mer enn ti år til sammen. Han har dessuten vært regattasjef i en årrekke, noe han fortsatt er, og han har vært en stor miljøskaper i seilforeningen sin.

Juryen fremhevet Lars Eriks store samarbeidsevner der han i praksis og i samarbeid med andre foreninger har demonstrert dette. Det ble pekt spesielt på Fredrikstad Seilforenings langvarige og nære samarbeid med KNS og Hankø Yacht Club om stevner på Hankø som Lars Erik Larsen har en god del av æren for.

Han har dessuten bidratt til å tilrettelegge slipp og anlegg på Andersenslippen, og han har fått i gang bedriftsseiling i foreningen, noe som har bidratt meget positivt til økonomien i foreningen. Han har gjennom sin rolle som regattasjef for regattaen Watski Skagerrak TwoStar vært med på å legge grunnlaget for shorthanded-seiling i Norge. Lars Erik har også en forkjærlighet for gamle båter og har vært med på å reetablere et miljø for gamle regattabåter i Fredrisktad Seilforening.

Vinterstid har han vært pådriver for foreningens aktive miljø for radiostyrte båter der han selv deltar aktivt.

 MJP 20070617 00049 3872 x 2592 2 lars Erik Larsen
 ÅRETS ILDSJEL: Lars Erik Larsen, Fredrikstad Seilforening. FOTO: Morten Jensen

NSFs hederstegn: Jørgen Stang Heffermehl, KNS

Det ble også delt ut hederstegn under festen på Vippa. Det ene hederstegnet gikk til NSFs tidligere president Jørgen Stang Heffermehl fra KNS, det andre til Morten Jensen i Asker Seilforening. NSFs president overrakte hederstegnene.

Om tildelingen til Jørge Stang Heffermehl, sa Guro Steine dette:

– Jeg hadde som 1. visepresident gleden av å samarbeide med Jørgen i NSFs styre i to år og som president satte han standarden for NSFs styrearbeid og mitt virke som styreleder. Jeg vil gjerne gjenta noe av det Per Christian Bordal sa om Jørgen i forbindelse med at han trådte av som president ved seiltinget i mars i år:

«Jørgen har en varm, rolig og varsom - men fortsatt myndig og bestemt form og væremåte som er imponerende. Det, i kombinasjon med masse styreerfaring, seilerfaring og selvfølgelig enorm juridisk kompetanse, har vært gull verdt for NSF i disse 4 årene

Som den 15. presidenten i NSFs historie fikk Jørgen Stang Heffermehl hederstegnet som et synlig bevis på det. 

– Tusen takk også for at du fortsatt bruker din kompetanse, erfaring og innsats til glede for forbundet og seil-Norge, sa Guro Steine.

Jørgen Stang Heffermehl 
 NORGES SEILFORBUNDS HEDERSTEGN: Jørgen Stang Heffermehl, KNS. FOTO: Trond R. Teigen

NSFs hederstegn: Morten Jensen, Asker

Om tildelingen av hederstegnet til Morten Jensen, sa presidenten dette:

– I henhold til statuttene kan hedersmerket etter styrets bestemmelse tildeles til personer som har gjort en spesiell god innsats for seilsporten. NSF ønsker derfor å tildele hedersmerke til en person som har viet sitt liv til og ikke minst for norsk seilsport. Han var faktisk NSFs første generalsekretær, han var OL-deltager i 1976 og har seilt både halv-, trekvart- og entonn-klassen med Fram-laget. Han var initiativtager til Melges 24-klassen og til shorthanded-seiling i Norge med TwoStar-regattaen, og han har vunnet utallige Andunge-NM, inkludert i år.  Og for de aller flest av oss er han en av seilsportens fremste formidlere. I 50 år har han som journalist, fotograf og redaktør sørget for å bringe store og små nyheter fra både inn- og utland til alle som er interessert i seiling.

 Morten Jensen
 NORGES SEILFORBUNDS HEDERSTEGN: Morten Jensen, Asker Seilforening. FOTO: Trond R. Teigen.
Det splitter nye arrangør-kurset som dras i gang på Teams 27. oktober, bør interessere langt flere enn dem som vil bidra med å være med i startbåten. Forhåpentlig vil det også inspirere mange til å bli med i seilforeningenes arrangør-stab. 

Kurset starter 27. oktober kl 19, og da med et innhold alle som er med å arrangere eller deltar i en regatta bør få med seg. Da har arrangørutvalget fått ingen ringere en regattasejefen for OL, Tom Duggan fra USA, til å fortelle om det å arrangere regattaer. Han er like opptatt av å skape vellykkede foreningsarrangementer som det å lage regattaer for den internasjonale eliten. Det er en kveld du bør få med deg!

Mer om det nedenunder.

En kveld i måneden á to timer

Det er en grunn til at de samme personene rundt om i seilforeningene i landet er i startbåt og arrangørstab år etter år. Årsaken er kort og godt at det er morsomt og givende å skape noe for andre, og det å være en del av teamet som skaper dette. Det gir meningsfylt felleskapsglede. Enda morsommere er det om man har litt kunnskap i bunnen – enten man er med på å arrangere en klubbregatta eller om man har en eller annen rolle under et større arrangementet.

Det å gi denne kunnskapen på en interessant, givende og morsom måte er nettopp målsettingen med det nye arrangørkurset som starter i digitalt format på Teams 27. oktober. Det er lagt opp som en seminarrekke med to timers varighet over syv kvelder. Ulike temaer knyttet til det å gjennomføre et arrangement skal taes opp disse kveldene, og tilsammen skal dette gi grunnlag for å kunne avlegge den avsluttende prøven som gir status som «arrangør».

– To timer en kveld i måneden bør kunne være overkommelig for mange, og vi håper å skape et innhold som gjør at folk ser frem til disse kveldene. Arrangørutvalget ønsker å få «flere med oftere» i alle faser av små og store arrangementer. Vi tror derfor sterkt på å skape en arena der flere kan møtes jevnlig for gode diskusjoner og faglig påfyll. Vi har derfor lagt vekk de tradisjonelle «helgekursene» og arrangerer i stedet en seminarrekke over syv kvelder (kl 1900–2100), forteller Henrik Wigers Larsen i NSFs arrangørutvalg.

Åpne for alle

Han understreker at alle seminarene er åpne for alle – også for seilere. Dessuten forventer han ikke at alle er med på alle seminarene, men han håper enkelttemaene vil være så interessante og spenennde presentert at mange vil være med på de temaene de er interesserte i.

Det første seminaret vil foregå 27. oktober og det siste 16. mars 2022 og på mange måter følger innholdet den naturlige fremdriften til et arrangement gjennom høst-, vinter- og vårsesongen – fra det planlegges og forberedes – til det skal gjennomføres. Det gir med andre ord alle arrangører av regattaer til neste år en glimrende mulighet til å bli geleidet igjennom alle fasene ved å følge seminarene. 

– Da vil man være mye bedre forberedt når sesongen starter til neste år, i stedet for å ta et skippertak når seilsesongen allerede er i gang, sier Wigers Larsen.

Han håper at seminarrekken vil føre til at alle som har vært med på ett, flere eller alle seminarene vil sitte igjen med noe de vil ha gelde av – og at seminarene vil inspirere foreninger og arrangører til å dele på erfaringer og systemer.

Spennende foredragsholdere

Henrik Wigers Larsen forteller at de vil hente inn eksterne og spennende foredragsholdere til hvert seminar, og det å ha fått med «selveste» Tom Duggan på det aller første, håper han vil slå an tonen og ånden for seminarene og rollen ved det å være arrangør. 

 The opening event of Sailing’s 2017-18 World Cup Series is in Gamagori, Japan. Held from 15-22 October 2017, more than 250 sailors from 39 nations will race in eight Olympic sailing events.
TOM DUGGAN: 27. oktober vil Tom Duggan, som var ansvarlig for OL-seilasene i Japan, snakke om det å arrangere regattaer på en måte som kanskje vil overraske mange. FOTO: Jesus Renedo/Sailing Energy

Tom Duggan har vært ansvarlig for en lang rekke intrenasjonale arrangementer, og aller senest var han ansvarlig for OL-seilasene i Japan. Men han er også dypt engasjert i lokale midtuke-regattaer i hjembyen Boston i USA. Han kaller seilerne for kundene, og han er opptatt av å gi kundene best mulig valuta for pengene. Han er også den første til å understreke at det er stor forskjell på små og store regattaer. En arrangør må tilpasse seg dem de arrangerer regatta for.

– Man må ikke behandle små regattaer som om de er store, sier han.

Som regatta-ansvarlig har han tre prinsipper som han styrer og jobber etter:

 • Forklar seilerne hva du har til hensikt å gjøre
 • Lytt til hva seilerne har å si
 • Behandle dem slik du selv ville ha blitt behandlet

Han sier at for å ha det morsomt, må man være forberedt. Er man uforberedt blir man usikker, og det gir ikke gode arrangementer.

Tom Duggans foredrag vil garantert gi tilhørerne mange aha-opplevelser. Kanskje vil han rive ned noen myter, og kanskje vil han involvere tilhørerne i en arrangørs mange dillemmaer. Det blir garantert en spennende kveld som vil kunne gi mange nye perspektiver – og forhåpentlig også inspirere mange til å yte en innsats som en del av et arrangement i sin lokalforening. Ikke bare til glede for seilerne som skal delta, men også til glede for seg selv. For det å arrangere regattaer skal være – og er – morsomt i seg selv.

Les mer om Tom Duggans arrangørfilosofi

Seminarene

 • 27/10 kl 1900-2100 – Arrangøren som en skaper – ikke en teknisk gjennomfører. Seminar ved Tom Duggan
 • 17/11 kl 1900-2100 – Langtidsplanlegging for arrangementer i seilforeningene 
 • 8/12 kl 1900-2100 – Klargjøring i forkant av arrangementer
 • 12/1 kl 1900-2100 – Gjennomføring av arrangementet
 • 2/2 kl 1900-2100 – IT-støtte i gjennomføringen (Manage2Sail etc.)
 • 23/2 kl 1900-2100 – Sikkerhet i gjennomføringen
 • 16/3 kl 1900-2100 – Arrangementet fra A til Å

Påmelding skjer via Min idrett

Morten Helgesen, Eivind Rubinstein, Fabian Spone og Petrus Eide gjorde alle tips til skamme og vant kongepokalen og Mesternes Mester 2021.

I vrimmelen av store seilernavn som florerte på deltagerlisten i årets Mesternes Mester, hadde nok svært få denne kvartetten på blokka over favoritter til å vinne. For når man har med OL-medaljører, verdensmestere og seilere med dusinvis av NM-medaljer å gjøre, skal det mye til at man setter et lag, som ikke har seilt J/70 før, ei heller seilt regattaer i liga-format og er et lag som at på til har en rormann som har seilt som mannskap i mesteparten av sin seilerkarriere, øverst på listen. Så at Finnjolle-laget skulle vinne Mesternes Mester, overrasket nok veldig mange.

– Ja, ikke minst overrasket det oss selv, sier skipper Morten Helgesen (45), som kvalifiserte seg til Mesternes Mester ved å bli norgesmester i Finnjolle – en jolle han anskaffet seg så sent som i våres.

Mannskap som ble korona-rormann

Morten Helgesen seiler til daglig som mannskap og taktiker om bord hos Peder Nergaard i Melges 24-klassen. At han kjøpte en Finnjolle i år, var rett og slett et koronatiltak.

– Den ble kjøpt for å få seilt mer enn hva vi kunne seile sammen som lag i Melgesen under koronapandemien. Vi på laget ble enige om at vi skulle anskaffe oss hver vår Finnjolle for å få seilt mer. Det var slik jeg havnet i Finnjolle-klassen, forteller Morten.

Hans tidligere erfaring som rormann skriver seg tilbake til årtusenskiftet da han seilte First Class 8 og ble norgesmester i 2000 og 2001. Etter det har Morten Helgesen stort sett seilt som mannskap, inntil han ble skipper og rormann i egen Finnjolle nå i år. Den ferske mesteren har heller ingen jolle-erfaring eller oppvekst med joller.

– Jeg begynte å seile om bord i pappas Alo 33 da jeg var liten.

En godt forberedt plan

Helt uforberedt kom midlertid ikke Morten Helgesen og laget hans til Mesternes Mester. Tvert imot. Da det ble klart at han hadde kvalifisert seg for Mesternes Mester, la de en plan. Og ettersom de aldri hadde seilt J/70 før, bestemte de seg for å låne en J/70, delta i NM og få erfaring.

– I NM konsentrerte vi oss fullt og helt om å lære båten å kjenne og trimme og seile den med best mulig båtfart.

Det fikk de godt til, for av de 23 båtene som deltok, endte de på 5. plass.

Da de kom til Åsgårdstrand og la utpå til første flight i Mesternes Mester, hadde de også en plan. Den gikk ut på å seile trygt uten riisiko og å unngå situasjoner. Målet var at god båtfart, forsiktig og konservativ seiling skulle bringe dem opp blant de ti som gikk til finalen.

– For kom vi oss dit, vet man jo at i en finale kan alt skje. Vi var aldri involvert i noen situasjoner i kvalifiseringen.

 MJP 20211016 00400 8256 x 5504
 UTEN RISIKO: «Stay out of trouble» var en kjøre-regel de hadde om bord hos Finnjolle-laget under Mesternes Mester. Det lyktes de med. De var aldri noen gang innblandet i situasjoner. FOTO: Morten Jensen.

Seilte med lave skuldre

I finalen ville Morten og laget hans fortsette å seile uten for høy risiko. De visste at de møtte gode, erfarne og langt mer drevne seilere enn dem selv – og det å involvere seg i noen nærkamp med dem, visste de at de ville gå tapende ut av.

– Vi bestemte oss derfor for å starte midt på linjen i alle seilasene.

Og det lyktes de godt med, for mens seilerne som var favoritter og hetest på grøten slåss om posisjonene i endene av startlinjen, fikk Finnjolle-laget en av de aller beste startene i alle de tre finaleseilasene. De kom fritt ut midt på linjen, og da de dukket opp fra intet, rundet først på merket i første finaleseilas og til slutt vant en ganske komfortabel seier, var mange overrasket. Storfavorittene fra Åsgårdstrand med Snipe-laget til Karl Otto Book lyktes ikke helt, ei heller gjorde hverken landslaget, OL-medaljør Hermann Tomasgaard eller ringrevene Kristoffer Spone (Killing-laget) og Kristian Nergaard (Express-laget).

Da Finnjolle-laget fulgte opp med 3. plass i neste seilas, ledet de før den siste og avgjørende seilasen. Mange tenkte nok at «nå sprekker overraskelses-laget». Ville de klare å holde nervene under kontroll med så mange gode seilere halsende bak?

 MJP 20211016 00303 8256 x 5504
 MIDT PÅ LINJEN: Finnjolle-laget (bår nr. 3) bestemte seg tidlig for å starte midt på linjen i alle finaleseilasene – og det ga dem en god start i alle seilasene. FOTO: Morten Jensen

– Vi bestemte oss for å fortsette der vi slapp. Seile uten risiko og med lave skuldre, forteller Morten.

Det betød ny, god start midt på linjen, mens utfordrerne seilte atskillig mer aggressivt i «pin end» av startlinjen. Nok en gang var de helt i têt på første merke og holdt unna for konkurrentene. På den siste lenseleggen inn mot mål lå de på fjerdeplass; på plassen bak Kristoffer «Koffer» Spone. Den måtte de holde helt inn, for kom det noen båter i mellom dem og Koffer, ville løpet være kjørt. 

En smule spenning ble det helt på tampen da en litt tidlig jibb ga litt dårlig skjæring og litt redusert fart inn mot mållinjen, samtidig som to båter kom kom fort nærmere aktenifra med bedre fart og skjæring. Men Finnjolle-laget klarte å vippe seg den nødvendige halvannen-meteren før dem over mållinjen. Dermed kunne Morten Helgesen (Fredrikstad), Eivind Rubinstein (Fredrikstad), Fabian Spone (KNS) og Petrus Eide (Fredrikstad) titulere seg som Mesternes Mestere!

Langt foran pappa

Derved var kongepokalen og Mesternes Mester-tittelen i boks. De endte á poeng med Killing-laget til Koffer, men takket være seieren i første seilas, ble de mestere. Og gleden over å bli det var til å ta og føle på.

 MJP 20211016 00733 8256 x 5504
 SEIER: Det var lite å si på gleden over å vinne: Fra venstre Morten Helgesen, Petrus Eide, Fabian Spone og Eivind Rubinstein. FOTO: Morten Jensen

Selv om Kristoffer Spone tapte slaget om pokalen, kunne han glede seg over at sønnen Fabian (15) var en del av Finnjolle-laget som vant.

– Fabian var kjempeflink og har en stor del av æren for at vi vant. For dette var virkelig en lagseier. Fabian gjorde ingen feil i fremste posisjon. Helt uoppfordret satt han blant annet på fordekket på lensene og informerte meg om hvordan konkurrentene bak seilte og når vi stod i fare for å bli dekket og sånne ting. Veldig nyttig for meg, sier en fornøyd skipper, Morten Helgesen.

Og som 15-åring er Fabian Spone tidenes yngste kongepokalvinner i seiling – trolig også en av de yngste vinnerne uansett idrett. Dermed ligger han veldig godt an i forhold til pappa Koffer, som måtte bli nesten 50 år før han vant sin første kongepokal – da han vant Mesternes Mester i 2018.

Hvordan alle seilasene artet seg kan du gjenoppleve i SAPs Sailing Analytics.

torsdag, 14 oktober 2021

Laget til junior-VM er uttatt

Det internasjonale seilforbundets junior-VM i Oman i desember er juniorseilernes kanskje aller største gulrot, og nå er seilerne som skal representere Norge der, tatt ut.

Norges Seilforbund har besluttet å sende seilere i fire klasser til VM – i 29er med ett gutte- og ett jentelag og tilsvarende fordeling i ILCA 6. For å bli uttatt må man være født i 2003 eller senere, og til grunn for uttaket ligger ranking og prestasjoner.

De uttatte er:
 • ILCA 6 Jenter: Marie Jacobsen Lepperød, Tønsberg
 • ILCA 6 Gutter: Oscar Nøttingnes Skovly, Ran
 • 29er Jenter: Diane Ninauve-Jutulstad, Bundefjorden og Cornelia Fure, KNS
 • 29er Gutter: Markus Berthet, KNS og Rudolf Ugelstad, KNS

– Uttaket har vært litt spesielt på grunn av at så mye av årets seilsesong har vært preget av forskyvninger og avlysninger. Allikevel mener vi at vi i samarbeid med klasseklubbene har fått en rettferdig ranking som basis for uttaket, sier Iens Ludvig Høst i Norges Seiforbund.

Emilie Kathrin Vabø, NSFs nye breddekonsulent, skal følge seilerne til Oman som trener og lagleder.

– Det blir veldig spennende. I likhet med deltagerne blir det å delta i et junior-VM en debut for meg også. Jeg har heller aldri vært i Oman før, så det blir mye å sette seg inn i. Nå i første omgang er det mye praktisk som skal ordnes med, som for eksempel reise, opphold og coachbåt, sier hun.

Mesterskapet går i Mussanah Sports City i Oman fra 11. til 18. desember.

Norge har en god statistikk når det gjelder World Sailings junior-VM. Mange unge seilere har fått sin første store internasjonale erfaring i dette mesterskapet. Kronåret var 2019 da Norge gikk til topps i begge 29er-klassene med Mathias Berthet og Alexander Franks-Petty i gutteklassen og Pia Dahl Andersen og Nora Edland i gutteklassen.

torsdag, 14 oktober 2021

Slik følger du Mesternes Mester

Fredag og lørdag – 15. og 16. oktober – skal det seiles om kongepokal og Mesternes Mester-tittel. Det kommer til å bli spennende seilaser du kan følge på internett.

Hele 34 lag står nå klare til å reise til Åsgårdstrand for å ta fatt på de mange seilasene som til slutt skal ende opp med at ett lag blir Mesternes Mester og kan motta kongepokalen under premieutdelingen på Vippa i Oslo lørdag kveld.

Ikke alle kan reise til Åsgårdstrand for å overvære de spennende seilasene, men seilasene kan følges tett på internett i ulike kanaler og på ulike nettsteder.

Videosending på SEILmagasinet i dag kl 15

Allerede i dag, torsdag 14. oktober, kan du få en første smakebit. SEILmagasinet vil lage en videosending som starter kl 15:00. Her vil Axel Nissen-Lie, Thomas Nilsson og Per Christian Bordal ta deg igjennom hva som skal foregå i Åsgårdstrand, snakke om favoritter og muligheter, om vær og vindforhold som er ventet og sikkert også komme med noen røverhistorier om seilerne som skal delta. Kanskje kommer det også gjester i studio.

Videosendingen kan du følge på SEILmagasinets nettside. Der vil det ligge en nyhetssak på topp hvor sendingen ligger. Kl 15 i dag!

Tracking og resultater minutt for minutt

Båtene i Åsgårdstrand vil være utstyrt med trackere, og ved hjelp av TracTracs posisjonsteknologi og SAPs teknologi for å samle data, vise seilasene og oppdatere resultatene live og kontinuerlig, kan hver eneste meter lagene seiler, følges digitalt på nettet. Her kan du følge alle seilasene, studere dataene og se hvordan resultatlisten formes etter hvert som seilasene og flightene skrider frem.

Det skal seiles et antall innledende flighter der alle de 34 lagene deltar. Disse vil bli avsluttet midt på dagen lørdag, hvoretter de ti beste lagene seiler en avsluttende finale på tre planlagte seilaser. Det beste laget etter de tre seilasene blir vinner av Mesternes Mester 2021.

SAPs liveside finner du her

Mesterskap i flere kanaler

SEILmagasinet vil følge Mesternes Mester og vil under mesterskapet komme med oppdateringer på egen nettside og på sin Facebook-side, De vil komme med flere videoinnslag i løpet av mesterskapet.

Norges Seilforbund vil følge opp med oppdateringer, inntrykk og informasjon på sin Facebook-side og på sin Instagram-konto. Mesterskapets nettside på Manage2Sail er stedet du finner alle offisielle opplysninger.

– Vi vil gjerne nå ut til så mange som mulig, så vi oppfordrer alle som følger mesterskapet til å dele sider og linker ut i sosilae medier, sier Thomas Nilsson i Norges Seilforbund.

Mesternes Mester starter etter planen fredag 15. oktober kl 12:00. Det vil trolig bli seilt helt til mørket faller på. Lørdag starter seilasene kl 10:00. Ved 15-tiden vil det trolig være klart hvilke seilere som kan titulere seg Mesternes Mestere og gjøre seg klare for å motta kongepokalen senere på kvelden.

tirsdag, 12 oktober 2021

Fun facts om Mesternes Mester

Mye kan sies om Mesternes Mester som starter fredag 15. oktober. Og en del kan uttrykkes i navn og tall. Her er en del fakta.

136 seilere fordelt på 34 lag er klare til å ta fatt på Mesternes Mester 2021. Det er rekordmange lag som kommer til Åsgårdstrand fredag 16. oktober – det har aldri tidligere vært med over 30 lag. 24 seilforeninger fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord er representert. Det er flest deltagere fra KNS, som er representert med hele 37 seilere. Det vil si at over 27 prosent av seilerne kommer fra KNS. 

17 seilere kommer fra Tønsberg, mens hele 10 seilere kommer fra Grimstad Seilforening. Foreningen er representert med tre skippere – så mange seilere fra Grimstad har aldri tidligere konkurrert i Mesternes Mester før. De ti seilerne utgjør 7,2 prosent av foreningens totale medlemstall. 

Ran, Asker og Bærum har med seks seilere hver. De seks Asker-seilerne utgjør om lag seks promille av foreningens samlede medlemstall.

En kvinneandel på 18,5 prosent

Mesternes Mester er knyttet til skippere eller kapteiner eller hva man velger å kalle dem. Det er ett navn som kvalifiserer seg til Mesternes Mester. Disse skipperne må ha med seg minst halvparten av det laget som stod bak prestasjonen som gjør dem kvalifisert til å delta. En skipper behøver nødvendigvis ikke være rormann om bord på laget, men har man kvalifisert seg i en enmannsjolle eller på brett, må den seileren som stod for prestasjonen, være rormann i Mesternes Mester. Ut over seg selv kan disse enmannsjolleseilerne velge hvem de vil ha med seg. 

Blant de 136 seilerne er det 25 damer. Det gir en kvinneandel på 18,5 prosent. To jenteklasser, Optimist jenter og slalom brett for damer, er ikke med ettersom ingen av medaljevinnerne kunne stille til start. 18,5 er fortsatt langt unna det generelle målet om en kvinneandel på 40 prosent i norsk seilsport.

Blant de 36 skipperne er det fem damer. Ett lag, med Marie Jacobsen Lepperød som skipper, består kun av damer. I to lag er det 75 prosent damer, i fire er det femti/femti, mens det er en av fire seilere som er dame på syv lag. 22 lag er rene manne-lag.

Gamle og unge i skjønn forening

Den yngste skipperen er Una Bryhni Utheim som er 16 år. Hun representerer ILCA 4 Jenter-klassen. Den eldste skipperen er 70 år gamle Morten Jensen fra Andunge-klassen. Det laget som har den høyeste gjennomsnittsalderen, er Kristian Nergaard skipper for. Gjennomsnittet om bord hos ham er 54,5 år.

ILCA 6 gutter-laget med Oscar Nøttingnes Skovly som skipper, har den yngste gjennomsnittsalderen på 17,6 år. Om bord i 29er-laget til Cornelia Fure er de bitte lite grann eldre – 17,9 år, mens snittalderen om bord hos Marie Jacobsen Lepperød er så vidt over 18 år. 

Disse tre lagene kjemper om å bli U19-mestere i Mesternes Mester. Det er en egen premie. For å være med å kjempe om den tittelen, må alle om bord være under 19 år (født i 2002 eller tidligere).

Knapt halvparten av deltagerne – 44 prosent – i Mesternes Mester er 30 år eller yngre. 33 prosent er mellom 31 og 50 år, mens 23 prosent er 51 år eller eldre.

Noen med metall – andre uten

Deltagerne i Mesternes Mester består av seilere med svært varierende bakgrunn – fra de super-rutinerte til helt ferske og nærmest ubeskrevne blad. 

10 av seilerne på deltagerlisten har deltatt i OL, og blant dem er det en siom har vunnet en OL-medalje: Hermann Tomasgaard som vant bronse i ILCA 7-klassen i Japan i år.

Blant skipperne er det ti av dem som har vunnet EM- eller VM-medaljer av en eller annen valør. Den som har vunnet aller flest, er Kristian Nergaard, som har hele 27 slike medaljer gjemt et eller annet sted hjemme. 13 av dem har gull-valør. Medaljene har han vunnet i tre forskjellige klasser: Yngling, Melges 24 og 5.5 mR.

Kongen av norgesmesterskapene er Kristoffer Spone som kan skilte med til sammen 27 NM-gull i syv forskjellige klasser i sin karriere. I år er det imidlertid Karl Otto og Maren Magda Book som har vunnet aller mest NM-metall. De vant NM-gull i Snipe, ORCi og J/70!

Kristoffer Spone har deltatt i en rekke tidligere utgaver av Mesternes Mester – kanskje er det i samtlige siden mesterskapet startet i 2009 (det vet bare han) – og Kristoffer har vært på pallen hele seks ganger. To ganger, i 2009 og 2018, har han stått helt øverst. Ingen andre er i nærheten av å ha en slik resultatrekke i Mesternes Mester.

Se data om alle seilerne her.

mandag, 11 oktober 2021

Ett fattig poeng fra bronse

Line Flem Høst endte til slutt på «den sure» fjerdeplassen under EM i ILCA 6 for damer. Ett fattig poeng bak bronsemedaljevinneren.

Det åpnet så bra for Line Flem Høst under EM i Varna i Bulgaria. Under friske forhold innledet hun med to tredjeplasser og en førsteplass – hvoretter hun ble tatt for tjuvstart under black flag-regelen i den fjerde seilasen. Men med en seilas strøket ledet hun mesterskapet suverent. Muligens overrasket det Line selv også; for selv om hun ikke hadde seilt i en ILCA 6 siden OL-seilasene i Tokyo, satt alt hva hun hadde lagt ned av trening før OL fortsatt i ryggmargen.

– Det var så morsomt å seile igjen og kjenne at alt hva jeg har lagt ned av arbeid i de fire siste årene ikke har vært bortkastet etter en liten pause fra seilingen, skrev hun på Facebook-siden sin.

De friske forholdene holdt seg mesterskapet ut og etter hvert kom også konkurrentene til Line seg mer til hektene. Line fortsatte med 6., 11. og 15. plass og måtte gi fra seg ledelsen. Etter hvert falt hun også ned på bronseplass, og med 27., 4. og 18. plass i de tre siste seilasene endte hun til slutt på 4. plass – ett poeng bak greske Vasileia Karachaliou som Line slo med en plass i OL.

– Etter en fantastisk start ble jeg etter hvert sliten, og jeg må bare innrømme at de andre jentene ble for sterke. Men jeg er fortsatt glad over å kjenne på hvor morsomt det var å seile igjen. Det var også godt å vite at selv om jeg ikke var på mitt beste, så kunne jeg hevde meg helt i toppen, skriver Line, som sender en stor gratulasjon til polske Agata Barwinska som ble europamester med klar margin – 20 poeng foran Maxime Jonker fra Nederland som seilte sterkt mot slutten av mesterskapet.

Komplett resultatliste

I ILCA 7-klassen seilte alle de fire norske seilerne i sølv-finalen. Theodor Middelthon ble best av dem på en 14. plass. Deretter fulgte Olai Hagland, August Hanevik og Anders Lindemark på henholdsvis 33., 38. og 42. plass. Michael Beckett fra England ble europamester foran Filip Jurisic fra Kroatia og Bulgarias Jonatan Vadnai på bronseplass.

Hans Ellingsen vant sølv i NM i X-35 som ble arrangert på Nesodden i høst. Bjørn Vadholm, som vant, kunne ikke stille, og dermed var døren til Mesternes Mester åpen for Hans Ellingsen og mannskapet hans.                                                    

Lag:

X-35

Hans Ellingsen, Kongelig Norsk Seilforening (1993)
 • Mannskap: Sverre Petlund, Bærum (1960)
 • Mannskap: Amund Høsøien, KNS (1986)
 • Mannskap: Mannskap: Morten Ihlen, KNS (1986)
TIDLIGERE PALL-PLASSER I MM
 • Ingen

NM-TITLER

 • Ingen

INTERNASJONALE MEDALJER

 • Ingen
Koronapandemien har preget deltagelsen på stiftelsen Vindskifts arrangementer i år, men det til tross har Vindskift nådd ut i flere foreninger i landet enn noen gang før.

  I år har Vindskift hatt fokus på å skape arrangementer med kvalitet, samtidig som vi har ønsket å skalere opp virksomheten til foreninger rundt om i landet. Det har vært noe utfordrende på grunn av korona, men vi har løst det etter beste evne, skriver Vindskift på sin nettside i en blogg som oppsummerer årets sesong.

Koronapandemien har gitt begrensninger på hvor mange som har kunnet delta i år. En-meteren er ikke lett å overholde om bord i en seilbåt, og munnbind er ikke det mest praktiske å bruke i blest og vær. 

– I likhet med resten av befolkningen ble også vi rammet av de nasjonale tiltakene. Heldigvis har vi kunne hatt turer kontinuerlig gjennom sesongen! Antallet på deltagere har måtte gå ned, men stemmingen har fremdeles vært på topp, skriver Vindskift.

 Vindskift2
 TAKKNEMLIGE: Stemningen er høy og gleden stor blant dem som er med ut på tur. FOTO: Vindskift

Sesongen har imidlertid kunnet by på en svært positiv utvikling: Vindskift-arbeidet har spredd seg til flere seilforeninger.

– Vi har følt på en stor dugnadsånd. Seilforeninger nasjonalt har arrangert Vindskift-turer og deltatt i inkluderingsuken. På landsbasis har hele ni seilforeninger hatt dugnadsturer for å øke inkluderingen i seilsporten; Asker, Tønsberg, Trondheim, Ålesund, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Hvaler og Oslo.

Vindskifts arbeid går ut på å verve frivillige seilbåteiere som vil ta med seg ungdom og personer som er langt unna å kunne få oppleve sjø og seiling i sin hverdag, ut på seiltur. Mange av dem er innvandrere.

– Å bli introdusert til seiling gjennom frivillige gir en varm, trygg og inkluderende følelse for deltagerne. 

Vindskift refererer til utsagn de har hørt på brygga:

«Dette er den beste dagen jeg har hatt i hele år». 

«Jeg kan ikke huske sist gang jeg slappet av på denne måten». 

 Vindskift3
 KREFTER: Deltagerne får også føle på hva det vil si å drive en seilbåt. Her fra Asker Seilforenings Vindskift-arrangement om bord i leder Calle Andersens Landmark 43. FOTO: Vindskift

Vindskift forteller at tilbakemeldingene de får fra organisasjoner de samarbeider med for å kunne nå frem til de personene som de vil gi et seilturtilbud til, er at ungdommene setter stor pris på at de voksne er med på frivillige basis.

– Dette viser en sterk indre motivasjon for å ønske å bli kjent og det merkes, skriver Vindskift.

21. oktober avslutter Vindskift sesongen med det som er blitt en årlig begivenhet: Kickdown. Følg med på Vindskifts Facebook-side eller nettsiden til Vindskift for nærmere informasjon om kickdown-begivenheten.

Side 1 av 50